The Hebrew mindset of Scriptures

In our posts so far, and the comments on these posts, it has become clear, within a very short period of time, that there is a genuine need among Messianic believers to start talking (and BLOGGING!) about the things that have now become a new priority in their lives. I am truly excited about this! We need to acknowledge that, having become part of a kind of belief that is not always welcomed and embraced within our local communities, we owe it to ourselves to strengthen our roots in the Word of Yahweh, as much and as frequently as possible, by interacting with others who share our convictions.

I suspect that one of the most important changes that must have taken place in the lives of many people who visit this site, is the shift from a Greek or Western mindset, back to a Hebrew mindset, when looking to understand and apply Scriptures to their daily lives. I have no hesitation in saying that the majority of us have most probably been taught in the Greek en Western way of thinking by the churches and fellowships that we had been part of for a great portion of our lives. So now we have come to realise that we need to approach Scriptures in a different way. Because, if we don’t, we may fall in the same traps as before and soon find ourselves in just another labyrinth. Within this labyrinth we might feel like we are moving forward, but in reality, we are going nowhere, slowly.

William Barrett, in his book, “Irrational Man”, explains that one of the most fundamental differences between the Western, Hellenistic mind and the Hebrew mind is found in the area of knowing vs. doing and that the Hebrew is concerned with practice, whereas the Greek is concerned with knowledge. Of course, this is by far not the only difference between these two mindsets. Please send in your comment if you have identified a specific area of change in your own approach to Scriptures, since certain hidden or forgotten truths of Yahweh’s Word have become clear to you. Share it with others, even if it is only about one particular verse that you are now seeing in a new light!

This entry was posted in Scriptures. Bookmark the permalink.

23 Responses to The Hebrew mindset of Scriptures

 1. Robert says:

  John, wat vir my interesant is is die Koninkryk van Yahshua…>
  1. Hy leer ons om te bid..> “Laat U Koninkryk kom.
  Waarnatoe wil ek vra, in my gebed, moet die koninkryk kom?
  2. Wat was die heel laaste vraag wat die mense wat die opvaarding bygewoon het gevra?
  3. Waarom so ‘n vraag vra?
  Shalom

 2. Robert says:

  Jammer dat ek nie die vers gegee het nie, hier is die vers:-

  Handelinge 1:6(AOV) Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?

  Act 1:6(Tyndale) When they were come togeder they axed of him sayinge: Lorde wilt thou at this tyme restore agayne ye kyngdome to Israel?

  Act 1:6(MRC) And when they had gathered together, they were asking Him, saying, “Lord, is it at this time You are restoring the Kingdom to Yisrael?”

  Act 1:6(KJV+) When theyG3588(G3303) thereforeG3767 were come together,G4905 they askedG1905 of him,G846 saying,G3004 Lord,G2962 wilt thou(G1487) atG1722 thisG5129 timeG5550 restore againG600 theG3588 kingdomG932 to Israel?G2474

  Nooit het ek in my kerk bywoning gehoor dat Yahshua se Koninkryk ‘n vorige keer bestaan het nie.

  En as ek na Lukas 1:33 kyk is dit vreemd dat die kerk se^ dat hulle deel gaan wees van hierdie Koninkryk:-
  Luk 1:33(The Scriptures 1998+) “And He shall reign over the house of Ya?aqob? forever, and there shall be no end to His reign.
  Luk 1:33(AOV) en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

  Wanneer het u gehoor dat kerkmense na hulself/kerk verwys as die “huis van Jakob”?

 3. John says:

  Robert, dit wil vir my voorkom dat die vraag van die dissipels ‘n direkte uitvloeisel daarvan was dat hulle Y’shua (veral ná sy opstanding) nou onteenseglik as die beloofde Messias erken het en gevolglik wou weet wanneer Y’shua die één ding sou doen wat hulle as die belangrikste werk van die Messias beskou het, naamlik om die koninkryk waarvan die profete gepraat het, tot stand te bring. Vir my is dit veelseggend dat Y’shua nie hierdie idee van die koninkryk geopponeer het (soos wat in baie kerklike kringe gebeur) nie en dat Hy bloot daarop gewys het dat die tydsberekening hiervan in die Vader se hande alleen was.

  Jy het seker gehoor van die Karaite-Jood, Nehemia Gordon, se boek “A prayer to our Father”. In die boek het hy deur navorsing by ‘n ietwat ander weergawe van die “Ons Vader” gebed uitgekom as wat ons aan gewoond is. Nehemia Gordon is bekend daarvoor dat hy pleit vir ‘n Hebreeuse “mind-set” wanneer ‘n mens met die geskrifte oor die Messias besig is. Die bede waarna jy verwys, gee hy weer as: “May your kingdom be blessed …” Heel interessant, sou ek sê, maar in wese verskil dit seker nie juis van die weergawe wat ons ken nie.

 4. Koos says:

  Robert, pragtig, ek brand om te begin skryf. Dis ‘n wonderlike onderwerp. Maar ek gaan ‘n mes teen my lippe sit. John moet hierdie begin en dan kan ons moontlik aansluit en saam praat. Dis ‘n GRROOOOTTTT onderwerp! En heerlik. Ek kan nie wag dat die volle realiteit van Sy Koninkryk in werking tree nie – binne die groter sosiale verband – nie net binne ons lewens waarin ons dit al begin ervaar het nie. Ons is siek en sat vir Torahloosheid in die wêreld.
  Ek wag in spanning om te lees!

 5. Robert says:

  John, Ek probeer aandui dat Christene en “hebrew roots” mense verskillend na die komende koninkryk kyk/verstaan.

  Christene wil opfloat hemel toe en gladnie deel wees van ‘n joodse koninkryk met ‘n joodse messias nie.

  Daarom haal ek hierdie vers aan[Luk 1:33]…, sodat “gelowiges” hulself moet afvra, WIL EK DEEL WEES VAN HIERDIE KONINKRYK..> And He shall reign over the house of Ya?aqob? forever..”

  As mens deel wil wees moet jy tog sekerlik uitvind wie die “house of Ya?aqob” is en hoe die “kerk” hierby inpas ?

 6. Koos says:

  Inderdaad het Yahshua hul stelling nie weerlê nie. Dit is opvallend. Johannes die doper verkondig “Bekeer julle”. Waarna toe? Ons weet dat die Jode van daardie tyd Torahloos was. Was dit nie terugkeer na die Torah toe nie?

  En Yahshua preek presies dieselfde boodskap “Bekeer julle want die Koninkryk van die hemele het naby gekom”. Waarheen moet hulle bekeer? Terug Torah toe.
  Na die suiwer Torah, nie die “taakenot” en “maasim” (menslike reëls en wette wat die Torah van YHWH verander nie) Suiwer Torah sonder Talmudiese reëls.

  Het die Koninkryk nie in ons persoonlike lewens naby gekom nie, in gekom nie? Ons wat probeer om die Torah na die beste van ons vermoëns (ongeag ons dikwels opregte futiele probeerslae) te hou.

  Daniel Rendelman van emetministries het vanoggend ‘n Torah porsie aangestuur oor die lewe in oorvloed – dis Koninkrykslewe. Binne beperkte kringe pas ons die Torah toe. Ons vra nie rente op geld uitgeleen aan ‘n mede broer nie. Ons betaal die dagloner op tyd sy loon.
  Ons onderhou die Shabbat, soos wat Jes.58:13 voorskryf. Ons is nie skaam om sy Afgesonderde Naam te gebruik en te verklaar nie.

  Binne mikroskopiese sosiale verband begin ons om koninkryksbeginsels in ons lewens toe te pas, binne gesinsverband.

  Hoekom? Omdat ons burgers is van ‘n hemelse koninkryk. Ons is inderdaad Israeliete, saad van Abraham en kinders van die belofte. Ons oefen nou al reeds die Grondwet van die Hemelse Koninkryk. En in die proses raak ek al hoe meer bewus van hierdie harde werklikheid – Skep in my ‘n rein hart, Elohim, gee my ‘n gebroke hart, gee in my ‘n nuwe gees, dat ek sal sidder wanneer ek U Woord hoor/lees, dat ek sal doen wat U van my verwag, Dat ek reg en geregtigheid sal beoefen jeens die wese, die weduwees, die armes. Verander my voortdurend na U Beeld, U die Pottebakker. Reinig my, suiwer my van my vlees dat U Ruach oorvloedig, ongehinderd in my lewe kan opereer.
  En hoe meer mense hulle tot Yahshua bekeer en Sy Torah begin doen en verstaan, so word die Konikryk al hoe groter en brei dit uit. So neem die getalle van ware Israeliete toe. So begin al meer christene tot die besef kom hulle behoort inderdaad tot die Israelitiese Volk van YHWH en dat hulle deel is van die Israelitiese Hemelse Koninkryk.

  Dan begin die werklikheid van die bonatuurlike 2de exodus waarvan die profete melding maak, in die praktyk uit kristalliseer. Die twaalf stamme wat vereenig onder een Koningskap – reënboognasie wat die Torah doen omdat hulle die Koning Yahshua met elke weefsel in hulle, lief het. Geregtigheid en reg en vrede. Ons sal die 7-jaarlikse Shabbat jare onderhou, die jubileum jaar met die gepaardgaande seëninge wat daaruit voortvloei.
  YHWH se Koninkrykswette in plek, ‘n ‘hemel’ op aarde. Ons sal nie eens meer onthou wat korrupsie en bedrog en onreg beteken nie.
  Shalom

 7. Robert says:

  Koos , ja daar het ek ook al gedraai, by die ..>“taakenot” en “maasim”.[Oral Torah] of soos die Ortodokses glo, die ware Torah[hulle glo mos in/aan 2 Torahs]

  Ek wil graag uitklaring kry by julle ouens of ek op/by ‘n “verkeerde” groep messiaanse gelowiges aangesluit het hierso by Elim deur my vraag…>
  1. Glo julle aan/in “kingdom now” teology? [ http://www.apologeticsindex.org/k00.html ]
  2. Glo julle dat die 2house theology foutief is?
  Shalom

  • John says:

   Robert, ek sal net kortliks reageer, vra gerus as jy iets meer spesifiek wil weet. Na ‘n paar duur lesse wat ek in die verlede in die teologiese arena geleer het, is enige “theology” iets wat ek deesdae maar met handskoene hanteer. Ek glo beslis nie in die “kingdom now” theology nie (hoop nie iets op ons webblad het vir jou so ‘n idee gegee nie). Jou tweede vraag wat daaroor gaan of ‘n sekere “theology” (waarin daar waarheidselemente is) foutief is, is vir my, in die lig van hoe ek voel oor “theology”, byna ‘n soort strikvraag. Die twee huise waaruit Yisrael bestaan, is ‘n realitiet. Yahweh se beloftes aan die 10 Noordelike stamme moet vervul word, ten spyte daarvan dat die grootste gedeelte van hierdie stamme, vir alle praktiese doeleindes, sedert die Assiriese ballingskap sowat 2700 jaar gelede, onherkenbaar met die nasies van hierdie wêreld geassimileer het. Dus moet minstens ‘n gedeelte van die mense wat deesdae uit alle nasies “by Yahweh aansluit” (Jes 56) nasate wees van die tien Noordelike stamme en kry al daardie beloftes en profesieë wat met Efraim te make gehad het, nou weer ‘n adres en ‘n nuwe betekenis.

   In dieselfde asem wil ek egter weer beklemtoon dat ek my glad nie met die 2house theology vereenselwig nie – juis omdat baie van hierdie groepe en mense hulle teologiese voorveronderstellings links en regs op die Skrif af forsseer en die Skrif in ‘n “mold” probeer indruk wat nooit so bedoel was nie. Daarby kom boonop nog die tragiese feit (waarop Koos in ‘n vroeëre bydrae ons aandag gevestig het) dat sommige van hierdie groepe (en veral die leiers van sulke groepe) so obsessief met hulle teologiese en dogmatiese idees raak, dat hulle ‘n baie slegte “reuk” begin afgee en nie die vrug dra wat by die bekering pas nie. My raad aan gelowiges is altyd, sonder huiwering, om ver weg van sulke bedieninge te bly.

 8. Robert says:

  John, ja, ek stem veral met jou antw. op vraag 2 saam …> “dat hulle ‘n baie slegte “reuk” begin afgee en nie die vrug dra wat by die bekering pas nie.”
  Dit het my geforseer JUIS om self in die bybel te gaan soek na hierdie 2huis “rigting” en het ook dan n’ blog saamgestel wat ek graag jul kommentaar op sal wil he^..> http://kingdomofyeshua.blogspot.com/

  Ek het in my familie n’ neefie wat aan so n’ “slegte reuk” groep behoort hier in Suid Afrika genaamd “Israel Visie”, ek se^ slegte reuk omdat een van hulle idees is dat eva met die slang gemeenskap had en so kom toe te voorskyn die “agtergeblewenis” !
  Ja, so daar is ek gladnie n’ gewensde kuiergas nie want in my bybel is G_d nie n’ aannemer van die persoon nie, Jood/Griek/Agtergeblewend of nie.

 9. Koos says:

  Robert ek het nie ‘n “clue” wat die “kingdom now” teologie impliseer nie. Vertel my in boeretaal. Al wat ek weet is dat van dat ons begin het om die Torah te DOEN, het ons ‘n vryheid en vrymoedigheid in ons Messias ervaar wat ons nog nooit vroeër gehad het nie. Dit voel vir my of ek ‘n ietsie van die Hemelse koninkryk nou reeds ervaar, MAAR ek weet daar is veel meer wat wag. Die 12 stamme, en ek is beslis deel van een van hulle, is besig om te vereenig en die Israel volk gaan weer ‘n wêreldmag word onder leiding van ‘n Koning wat die Torah as Grondwet met ‘n ysere hand gaan toepas dwarsoor die wêreld.
  Ek sal graag wil weet wat impliseer “kingdom now” – ofskoon dogmas en teologiese konsepte op teoretiese vlak nie vir my enige praktiese waarde het nie.
  Groetnis.

 10. Robert says:

  Koos, Ek is maar n’ lui ou as dit kom by tik [met een vinger], maar hieronder is twee klankmodules van Olivetreeviews.org , n’ groep/organisasie wat valse rigtings in die kerk in Amerika dophou, jy kan hulle “watchmen” noem:-

  Dr. David Reagan and Jan discuss the false teachings of “Kingdom Now,” “Dominion theology,” and other similar theologies and explain why they are blatantly false yet are now running rampant even in evangelical churches. http://www.lamblion.com
  March 10, 2007 – [URL not working any longer – JW]

  Mike Oppenheimer heads “Let Us Reason”, an apologetics and discernment ministry. Topics include Dominion/Kingdom Now Theology, Latter Rain, Prosperity/Word of Faith, and more. False teachers are named with a caution to stay away from them and their teachings.
  May 13, 2006 – [URL not working any longer – JW]

 11. John says:

  Ek wil vir ‘n oomblik terugkom na Robert se verwysing hierbo na die komende koninkryk en die opmerking “Christene wil opfloat hemel toe en glad nie deel wees van ‘n joodse koninkryk met ‘n joodse messias nie.” Hierdie persepsie van “opfloat hemel toe” kom nie net voor by mense se siening van die koninkryk nie. Dit het ook ‘n baie sterk invloed op wat talle Christene glo aangaande die dood en wat direk na die dood met jou gebeur. ‘n Mens kan maar net gaan luister na die tipiese boodskappies wat leraars (direk in stryd met die Hebreeuse denkwyse) tydens begrafnisse aan die families bring, in die hoop om hulle te troos met die gedagte dat die gestorwene met sy dood onmiddellik hemel toe verplaas is.

  Die feite is egter dat die gelowige in die Messias, volgens die Skrif nie op die oombliklike uitkansellering van sy eie dood moet hoop nie, maar op die OPSTANDING wat gewaarborg is deur die Messias se opstanding en wat op die bestemde tyd, met die Messias se (tweede) koms sal plaasvind.

  Maar wat gebeur nou wanneer die gelowiges opgewek word, met geestelike, onverganklike, hemelse liggame, soos Shaul duidelik in 1 Kor 15 te kenne gee? Volgens die volgorde van gebeure in Openbaring (en ander plekke in die Nuwe Verbond) vind hierdie opstanding plaas voordat die Millennium aanbreek, of minstens aan die begin van hierdie periode van 1000 jaar. Dat daar ‘n aardse koninkryk – onder aanvoering van die Messias – tydens hierdie 1000 jaar opgerig en gevestig gaan word, is myns insiens taamlik duidelik uit wat daar in die Skrif oor hierdie periode geskryf word. ‘n Koninkryk dus bestaande uit burgers wat gewone mense van vlees en bloed is, met vleeslike, verganklike en aardse liggame, wat onderwerp sal word aan die norme en huisreëls van hierdie finale koninkryk.

  Ek mag verkeerd wees, maar dit lyk nie vir my of die opgestane gelowiges in dieselfde bootjie as hierdie “burgers” van die finale koninkryk of van die ander nasies rondom hulle, gaan wees nie. Daar is ‘n hele paar plekke in Yahuganan se visoen in Openbaring (bv. Opb 7:9-17; 14:1-3 en 15:1-3) waar gelowiges fisies in die hemel gesien kan word, vóór die aanbreek van die nuwe hemel en die nuwe aarde (wat, soos dit vir my lyk, na afloop van die 1000 jaar van vrede sal wees). Verder lees ons konsekwent in die Nuwe Verbond dat die opgestane gelowiges, saam met Y’shua, as konings en as priesters gaan regeer. Dit dui vir my daarop dat hulle reeds hulle woonplek in die hemel ontvang het, wat Y’shua gesê het Hy gaan om vir hulle reg te maak (Joh 14:2) en dat hulle, soos die boodskappers, in diens van Yahweh en Y’shua staan om die regering, administrasie en gladde verloop van hierdie aardse koninkryk te waarborg – ongebonde deur die beperkinge van ‘n aardse liggaam en dus volledig in staat om vrylik tussen die hemel en die aarde te beweeg.

  Ek weet ek maak ‘n klompie afleidings in wat ek hierbo gesê het, en boonop is daar heelwat fasette waarop ek nie hier ingegaan het nie. Dit is ook nie ‘n dogma of teologie waarmee ek getroud is nie, maar dis waarop die gegewens in die Skrif vir my dui. Sê gerus wat julle daarvan dink …

 12. Robert says:

  John, jy skryf..> “..met die Messias se (tweede) koms sal plaasvind..”
  Wanneer, bybels[verse ?] en met watter Feesdag sien jy dit gebeur ?
  Vergeet dogma en/of teologie, kom ons praat wat jy met behulp van skrif deur die Heilige gees gelei word om te [wil]glo. Die Feesdae is mos vir ons gegee as voorskadu[trailer] van wat was en wat kom..[vroegoes en laatoes], en as Yahshua die eerste vier feeste fisies op die uur kom uitleef het as Mens dan gaan hy ook mos fisies die laaste vier feesdae kom uitleef [as Mens?]. Hy het mos nou al sy verheerlikte liggaam?

 13. Robert says:

  John, jy skryf..>((We need to acknowledge that, having become part of a kind of belief that is not always welcomed and embraced within our local communities, we owe it to ourselves to strengthen our roots in the Word of Yahweh, as much and as frequently as possible, by interacting with others who share our convictions.))

  Ek vra,..>Indien ons dan ons denkwyse wil “verskuif” na “die”, van ons “wortels”, dan moet ons mos ondersoek hoe “hulle” dink en kyk of dit vir ons aanvaarbaar is ?

  Hieronder gee ek twee forum skakels/links, na die denkwyse van die “Jode”. Dit is verskriklik interesant om te sien hoe hulle oor “ons” dink en praat en om dan te beleef hoe hulle na “hul” geloof kyk.

  http://www.hashkafah.com/
  http … [URL not working any longer – JW]

 14. Paul Nel says:

  John, quite a while ago I’ve undertaken a study that required an in-depth look at this difference. I know you don’t want long posts, so I’ll try and cut this to the minimum. Here is an excerpt of parts of my study;

  There are two major types of culture, the Hebrew (or eastern) culture and the Greek (or western) culture. Both of these cultures view their surroundings, lives, and purpose in ways which seem foreign to the other. One major difference between these two cultures is the fact that Greek thought views the world through the mind (abstract thought, referring to ideas or concepts; they have no physical referents), while Ancient Hebrew thought views the world through the senses (concrete thought, referring to objects or events that are available to the senses).
  William Barrett’s qoute follows;
  “The distinction…arises from the difference between doing and knowing. The Hebrew is concerned with practice, the Greek with knowledge. Right conduct is the ultimate concern of the Hebrew, right thinking that of the Greek. Duty and strictness of conscience are the paramount things in life for the Hebrew; for the Greek, the spontaneous and luminous play of the intelligence. The Hebrew thus extols the moral virtues as the substance and meaning of life; the Greek subordinates them to the intellectual virtues…the contrast is between practice and theory, between the moral man and the theoretical or intellectual man.”

  The ancient Hebrew people thought literally. This means that they conveyed ideas (thoughts, words) through the senses, i.e. what could be seen, touched, smelled, heard and/or tasted. Therefore Hebrew thought depicts objects relative to their function. In Ancient Hebrew literature the verb indentifies the action of an object, while at the same time the noun identifies an object of action, because in Hebrew all things are dynamic (in motion), including both nouns and verbs.
  Opposing to Hebrew thought is the Greek thought system. They conveye their thoughts, ideas and words via unseen ways, i.e. what cannot be seen, touched, smelled, heard and/or tasted. They thought emotionally and psychologically. Therefore, Greek thought depicts objects relative to their appearance.
  This is important because, as I’ve said, this is the single most important role-player in our relationship with our Creator. It explains why most Christian churches are focused on the issues of doctrinal orthodoxy (accepted views) – rather than with right behaviour. In many Christian circles, what one believes or follows is treated as more important than how one lives – i.e. how one treats his or her neighbour. Hebrew thought on the other hand, is precisely the opposite. It states that YHVH demands right behaviour more than anything else, including right practice and right conviction.
  It was the Hellenized heathen, who became Christian, which both intellectualized and systematized Christian doctrine. Even worse, they fundamentally changed much of it. In fundamentalist Christian circles it is often more important to believe and advocate the right thing than to live the right way. This is why we are so preoccupied with creeds, doctrinal statements, Systematic Theologies and creating various theologies, e.g. Evangelical, Sabbatarian or Trinitarian. This approach is methodically and utterly Greek. For many Westerners, the Hebrew mindset is so outlandish, that it is almost impossible to fathom. It forces us to adopt philosophies foreign to our natural mind and we quickly snap back into the comfort zone of Greek thought when studying the Hebrew Scriptures. We then impose this distorting filter over the Hebrew.
  Allow me to give an example of this. When westerners think in terms of prophetic timetables, they use the Western concept of time, which can be likened to chronological dots on a line. However, the Hebrew mind thinks of The Day of the YHVH – that is, the day or time when YHVH acts. The chronological sequence in which YHVH does things is of no concern to the Hebrew – only that He acts (has acted or will act). The Western mind wants to have the “prophetic timetable” neatly arranged on a “prophetic calendar” in time and space. He wants to “tick off” events as they occur according to the pre-ordained schedule. This mentality is totally foreign to the Hebrew mindset. Western theology has abandoned the literal interpretation of Scripture in favour of symbolic renderings. This too is very Greek and it leads to countless “inspired explanations” that leaves a trail of confusion and disorientation.
  Many would call this kind of thinking foolish, yet Scripture makes clear and definite reference to it;
  “For since, in fact (or: in view of the fact that), Jews constantly request (or: habitually demand) signs, and Greeks (those of the Hellenistic culture) constantly seek (or: habitually try to find) wisdom,” (1 Corinthians 1:22 JM-NT)
  I have quoted this Scripture from the Jonathan Mitchell New Testament simply because it gives a little more detail concerning the difference in views than the original manuscripts, which simply state that Yehud?im ask a sign, and Greeks seek wisdom. Nevertheless, YHVH deemed it important to inspire the apostle Paul to pen this down; therefore we should take note of this wisdom.

  This is an extremely important lesson to keep in mind when we study the Scriptures as we should study with a Hebrew mindset.

  Shalom aleichem

 15. John says:

  Thanks a lot for this perspective, Paul. Your explanation really makes one think a lot about the way the majority of us have been trained (I almost said “brainwashed”) to look at, and respond to, Scriptures.

 16. Paul Nel says:

  Yes John, this topic goes hand-in-hand with your topic of “Unlearning”. I remember how I found myself confused and forlorn when first my research revealed all of this (together with finding out the true Name & identity of our Creator) as well as all the pagan festivals harboured in the traditional churches where we worshipped at the time.
  It was a terrible time, but it did end in true enlightenment and happiness.

  I also struggled at first to come to terms with the differences and often couldn’t distinguish how these thought systems differ. So please allow me to pen down examples of these differences;

  Examples of abstract terms (Greek thought) include love, success, freedom, good, moral, democracy, and any -ism (chauvinism, Communism, feminism, racism, sexism). These terms are reasonably universal and familiar, and because we recognize them we may imagine that we understand them, but we really can’t, because the meanings aren’t constant. The meaning of love for example, changes as one grows up, and even then we might become disillusioned of our own perception thereof. The word stays the same, but the meaning keeps on changing.

  Examples of concrete terms include spade, spoon, table, foot, arm, nose, green, walking. Because these terms refer to objects or events we can see or hear or feel or taste or smell, their meanings are pretty stable. If you ask me what I mean by the word spoon, I can pick up a spoon and show it to you. I can’t pick up a “love” and show it to you, or point to a small “good” sitting on my lap. I can measure sugar and water by weight and volume, but I can’t collect a kilogram of morality or a liter of feminism. While abstract terms like love change meaning with time and circumstances, concrete terms like spoon stay pretty much the same. Spoon and hot and puppy mean pretty much the same to you now as they did when you were a child.

  I hope this will aid some who struggle to distinguish between the differences.

  Shalom

 17. Robert Wentzel says:

  And is it not interesting to note that both these entities[Hebrew (or eastern) culture and the Greek (or western) culture] expect the Kingdom to be/come in two different places?

  If you were to ask a christian where he/she would like to be after death the christian would answer : “in heaven”

  Ask a Jew where the coming Kingdom is going to be established and he/she will answer “Jerusalem”

 18. Robert Wentzel says:

  And the audacity of christians about the coming Kingdom is even worse :

  They do not want to be ruled by their Messiah/King in the coming Kingdom but want themselves to rule in the Kingdom as Kings and priests on par with the Messiah/King.

 19. maryna viljoen says:

  eks so bly om te sien hier is nog afr sprekende mense en dit nogal hier in sa wat oor waarheid en waarheid aleen prt dis groot riem onder die hart een ding weet ek dat ons sal moet begin bid soos ons Moshiach: vader ek bid nie vir die wereld maar vir hul wat U My gegee het

 20. Robert Wentzel says:

  Ek wil graag ‘n “leidende” vraag vra aan die lesers van die forum(John is te slim) :glad:
  Wat word bedoel met die gelofte van ‘n nazireër en wat vind plaas met/by die ritueel?
  Ek belowe dit gaan ‘n interesante slotsom wees.

 21. Robert Wentzel says:

  Num 6:1 En Yahweh het met Mosheh gepraat en gesê:
  Num 6:2 Spreek met die kinders van Yiesraél en sê vir hulle: As ‘n man of ‘n vrou ‘n besondere gelofte aflê, die gelofte van ‘n nazireër, om hom aan Yahweh te wy…….>
  …….> Num 6:13 En dit is die Torah van die nazireër: Op die dag as die dae van sy nazireërskap om is, moet hulle hom na die ingang van die tent van byeenkoms bring;
  Num 6:14 en hy moet sy offer aan Yahweh bring: een jaaroud lam sonder gebrek as brandoffer en een jaaroud ooilam sonder gebrek as sondoffer en een ram sonder gebrek as dankoffer
  Num 6:15 en ‘n mandjie ongesuurde koeke van fynmeel, koeke met olie gemeng en ongesuurde platkoeke met olie bestryk, en die voedseloffer en die drankoffers wat daarby behoort.
  Num 6:16 En die priester moet dit voor die aangesig van Yahweh bring en die sondoffer en brandoffer vir hom berei.
  Num 6:17 Hy moet ook die ram as dankoffer aan Yahweh gereedmaak saam met die mandjie ongesuurde koeke; en die priester moet die voedseloffer en drankoffer vir hom berei.
  Num 6:18 Dan moet die nazireër by die ingang van die tent van byeenkoms sy gewyde hoof skeer en die hare van sy gewyde hoof neem en dit op die vuur gooi wat onder die dankoffer is.
  Num 6:19 Verder moet die priester die gekookte blad van die ram afneem en een ongesuurde koek uit die mandjie en een ongesuurde platkoek; en hy moet hulle op die hande van die nazireër sit nadat hy sy gewyde hare afgeskeer het.
  Num 6:20 En die priester moet dit beweeg as beweegoffer voor die aangesig van Yahweh. Dit is iets afgesonderd vir die priester saam met die bors van die beweegoffer en die boud van die hefoffer. En daarna mag die nazireër wyn drink.
  Num 6:21 Dit is die Torah vir die nazireër wat sy offer aan Yahweh beloof op grond van sy nazireërskap, behalwe wat hy verder kan bekostig. Ooreenkomstig sy gelofte wat hy afgelê het, so moet hy doen ooreenkomstig die Torah van sy nazireërskap.
  …………..
  Ek sal more die interesante slotsom kom plaas.
  ………….

 22. Robert Wentzel says:

  Handelinge 21:10 En onderwyl ons baie dae daar oorgebly het, het ‘n sekere profeet met die naam van Aghav van Yehudah afgekom.
  Handelinge 21:11 En toe hy by ons kom, neem hy die gordel van Shaúl en bind sy eie hande en voete en sê: Dit sê die Afgesonderde Gees: So sal die Yehudiem die man wie se gordel dit is, in Yerushalayiem bind en in die hande van heidene oorlewer….>
  …>Act 21:17 En toe ons in Yerushalayiem aankom, het die broers ons met blydskap ontvang.
  Handelinge 21:18 En op die volgende dag het Shaúl saam met ons na Yaákov se huis gegaan, en al die ouderlinge was daar teenwoordig.
  Handelinge 21:19 En nadat hy hulle gegroet het, het hy van stuk tot stuk vertel wat Elohiem onder die heidene deur sy diens gedoen het.
  Handelinge 21:20 En toe hulle dit hoor, het hulle Elohiem lof toegebring en vir hom gesê: U sien, broer, hoeveel duisende daar is onder die Yehudiem wat gelowig geword het, en almal is yweraars vir die Torah.
  Handelinge 21:21 En hulle is aangaande u vertel dat u al die Yehudiem onder die heidene leer om van Mosheh afvallig te word deur te sê dat hulle die kinders nie moet besny nie en ook nie volgens die sedes moet wandel nie.
  Handelinge 21:22 Wat staan ons dan te doen? Dit is dringend nodig dat die menigte bymekaarkom, want hulle sal hoor dat u gekom het.
  Handelinge 21:23 Doen dan wat ons vir u sê. Ons het vier manne wat ‘n gelofte gedoen het;
  Handelinge 21:24 neem hulle en sonder u saam met hulle af en betaal die koste vir hulle, sodat hulle hul hoofde kan skeer en almal kan weet dat daar niks is in wat van u vertel word nie, maar dat u self ook wandel as een wat die Torah onderhou.

  Hieronder volg nou die interesante slotsom waar Shaul iets doen wat heeltemal teenoorgesteld is met wat ek en jy in die kerk as grondbeginsel geleer is !
  En let asb. daarop dat Yaákov en al die ouderlinge hierdie raad aan Shaul gegee het.

  Handelinge 21:26 Toe het Shaúl die manne geneem en op die volgende dag hom saam met hulle afgesonder en in die tempel gegaan om bekend te maak dat die dae van die afsondering sou voortduur totdat die offer vir elkeen van hulle gebring moes word.

  ***Moes die kerk se “voorloper” Shaul dan nie geweet het dat Yeshua “eens en vir almal se sondes gesterf” het nie en waarom gaan hy tog voort?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »