Ps 27 Yahweh my lig


Yahweh my lig, U is my verlossing
Ek word bewaar, my groot Hulp is daar
U is getrou, en U hou my vas
Geen mens kan iets teen my uitrig
Sing sal ek sing en offers bring
U het my voet op ‘n rots laat staan
Met U kan ek nou na die oorlog gaan –
My vyand het U reeds verslaan!

Al word ‘n kamp teen my opgeslaan
Al sal wie ook al my verloën, verlaat
U sal begryp en U sal verstaan
Oor U hou my hart nooit op met praat
Glo sal ek glo, U sal ek sien
U neem my aan en hou my dig by U
U lei my, elke tree, U maak my sterk
My hart verbly hom in u werk

Een ding het ek van Yahweh begeer
Dit sal ek soek, Hy sal my dit leer
Dat ek altyd mag woon, in sy huis bly
Yahweh se lieflikheid aanskou
Wag sal ek wag, sy woord is reg
Sy goedheid sal ek verseker sien
O Elohiem wat my verlos en red
Leer my u weg van dag tot dag