Ps 34 Sy lof sal altyd


Sy lofsang sal altyd uit my mond kom
My siel beroem hom in sy Naam
Ootmoediges sal dit hoor en bly wees
Hul vat my hand, ons loof Hom saam
Ek het geroep, Hy het geantwoord
Uit angstigheid haal Hy my uit
Die wat Hom sien sal uitroep van vreugde
Voor skaamte hoef ek nie meer te stuit

In my troebel nagte roep ek tot Hom
Hy hoor my stem en red my uit
Sy boodskappers trek ‘n groot kamp rondom
Sien jy nou self hoe groot is Hy?
Geseënd is hy wat in sy Naam skuil
Vrees Hom en jou groot vrees word klein
Die wat hom vrees het nou geen gebrek nie
Voor Hom sal die sorg gou wegkwyn

Wie is dan die man wat graag wil lewe
Wat hunker om die goeie te sien
Bewaar dan jou tong vir wat verkeerd is
Soek na ‘n kans om reg te dien
Die oog van Yahweh sien ons nood raak
Sy ore mis geen hulpgeroep
Die mense wie se harte gebreek is
Kan sy Naam uit dieptes aanroep!