Ps 97 Die Koning kom


Die Koning kom, laat hoor ‘n loflied
Die aarde juig, die hemel spreek
Die weerlig praat saam, soos vuur wat uitskiet
Die berge smelt, die mens raak bleek
Die aarde beef, sy reg is suiwer
Geregtigheid straal uit sy troon
Die sondaars stotter, sal voor Hom huiwer
Daar’s nie nog een, so hoog en skoon!

Die Koning kom, hul noem Hom Yahweh
Allerhoogste, die grootste Naam
Yehudah is bly oor al sy woorde
Wie Hom lief het, kom voor Hom saam
U’t lig gesaai vir hul wat reg loop
U gunsgenoot sal U bewaar
U gee vrolikheid – dit kan mens nooit koop
Rede tot lof, reg deur die jaar!