Ps 93 Hy is Koning


Hy is Koning, so voortreflik, met krag omgord, beklee met sterkte
Daarom weet ons hierdie wêreld staan vas, Hy het dit gemaak
Ook sy woonplek, waar sy troon staan, van ouds af daar, dis onverganklik
In die sentrum – daar staan Yahweh, ons Koning, wat ewig waak
Selfs riviere maak sy Naam groot – hul gebruis is vir ‘n doel
Maar ons Skepper is nog groter, laat tog sy woord oor jou spoel