Ps 92 Dit is goed


Dit is goed om u Naam te loof, op die dag van die Shabbat
In die more u lof uitdra, in die nag my lied hervat
Met my instrument musiek maak; met die snarespel U prys
Want U het my hart laat jubel, deur wat u hande vir my wys

Baie groot is al u werke, baie diep wat U bedink
Vir die mens wat U nie ken nie, sal dit onoortuigend klink
Maar vir my is U die beste, tot in ewigheid verhef
Dat U in die stilte u werk doen, sal die vyand nooit besef

Die regverdiges sal opgroei, soos die seders groot en wys
In die voorportaal staan hulle, in die ruimte van u huis
As hul oud is, sal hul groen wees, vol van vrug vanwee u Gees
Hulle lewe spel die boodskap, dat U nog steeds ons Rots kan wees!