Ps 86 Draai tog u oor


Yahweh, draai tog u oor na my, ellende het my oorval
Bewaar my siel, ek ken u guns, red my, ek weet dat U sal
Ek roep alreeds die hele dag, my kragte raak nou min
Niks maak my hart so bly as wanneer u uithelp en met my begin
U is so goed, U spreek my vry, U stort u guns op my
Een wat só groot is, só paraat, dit sal jy op aarde nooit kry!

Yahweh, luister na my gebed, hoor my roepstem asseblief
Die sterkes van ons eeu is nie só groot en nie só aktief
Leer my u weg en maak my wys, u waarheid wil ek leef
Niks bring meer lof in my, as wanneer u goedheid aan my hart vaskleef
U het my lief, U staan by my, nooit gou om kwaad te word
U arm wat lei, en wat my red, is altyd gereed, nooit te kort!