Ps 82 Hoe lank


Hoe lank sal onregverdigheid duur?
Hoe lank nog word sondaars se werk goedgepraat?
Aan swakkes doen reg, gee die arme sy deel
Swaar is hul geknel, tot weinig in staat
Reik na hom uit, veg vir sy saak
Só kan jy sy pad maklik maak.

Hoe lank sal mense hulself verhoog?
Hoe lank sal hul ander in duisternis hou?
Ons almal is mens, ons sal almal moet sterf
Wat moet die Een dink wat ons hier aanskou?
Kyk tog na Hom; Hy is ons deel
Dis Hy wat ons bestemming reël