Ps 79 Kyk wat maak


Kyk wat maak die heiden aan u erfdeel
Eens gewyd, hoogs afgesonderd, skoon
Kyk, die tempel: vol van voëls en lyke
In die plek waar U in grootheid woon

Kyk die bendes rondom ons bespot ons
Hul verag die feit dat ons U ken
Hulle wonder waar ons Elohiem is
Dis is tyd vir wraak neem in hul den

Ons weet goed ons vaders het gesondig
Ons wil pleit dat U dit sal versoen
Laat ons sugting nou tog voor u oë wees
Wat U van ons eis, dit sal ons doen

U’s die Elohiem van ons verlossing
U red ons ter ere van u Naam
Ons, u volk, die skape van u weiding
Sal U loof, ons nooit weer vir U skaam!