Ps 73 Waarlik U is goed


Waarlik, U is goed vir die een wat rein bly
Maar wat my aangaan, dit voel my ek gly
Ek was vol afguns toe ek opmerk hoe kommervry,
Sterk en vol krag die een is wat U loën en ver van U af bly

Waarlik, ek kry swaar en kan dit nie uitklaar
Hoe hul spot en tog nie u Woord bewaar
Terwyl hulle sonde doen en kwaad spreek met mekaar,
Geweld najaag en by almal wat waarheid minag, hul wil skaar

Waarlik, tevergeefs het ek my hart opreg gehou
Tevergeefs het ek my hande sonder skuld gewas
Elke dag kry ek oneindig swaar, word aangetas
Ek voel verward, net soos ‘n mens wat nie in hierdie plek inpas

Waarlik, ek wik lank, kan nie ophou nadink
Dit voel soos iets wat nie by my insink
Dit was eers toe ek met u oor hoor hoe hulle klink
Dat ek dit ingesien het en opnuut u beker vry kon drink

Waarlik, soos ‘n droom, waaruit mens gou ontwaak
So sal hulle beeld gou voor U wegraak
Ek was dom en moes toesien dat my insig opraak
U bly steeds die een wat my hand kom vat en weer my breuk regmaak

Waarlik, ek het geen hulp as net U wat my kan red
Daar is ook niemand anders wat ek op aarde het
Al beswyk my hart en vlees en word ek als belet
U bly my Rots, my Deel, my Vriend, wat ek vanuit my hart liefhet