Ps 70 Maak tog gou


Maak tog gou om my te red
O Yahweh, om my te lei
Laat hul wat my lewe soek
T’rug gaan, rooi van skaamte kry
Hulle wat vir my lag
Kry oplaas ook hulle dag
Laat vrolikheid my lewe altyd kenmerk
Want … Yahweh, groot is Hy!