Ps 69 Kom tog


Verlos my, want die waters, het tot by my siel gevloei
Verlos my, in die modder, kan ek nie meer langer stoei
Verlos my, uit die dieptes, my keel brand, my oë versmag
Kom tog tot my redding, kom verlos my uit my nag
Ek wag op U, ek wag op U, Yahweh!

Verhoor my, in u grootheid, selfs my broers het my verwerp
Verhoor my, sien my oneer, in my hart ‘n dolk, so skerp
Verhoor my, moenie talm, daar’s geen mens wat my kan troos
Kom tog tot my redding, my ellende, eindeloos
Ek prys u Naam, ek prys u Naam, Yahweh!

Kom nader, neem my onrus, maak dit stil hier in my hart
Kom nader, tref my vyand, kyk hoe lank hy my al tart
Kom nader, bring verwarring, in die planne van die dwaas
Kom tog tot my redding, dan sal hy wel opou raas
Ek soek na U, ek bly by U, Yahweh!