Ps 67 Mag Elohiem


Mag Elohiem aan ons sy guns betoon
En ons voor Hom laat woon
Mag Elohiem sy lig oor ons laat skyn
Al is ons groot of klein
Sodat die mense so sy weg kan ken
Kan leer hoe Hy vir hul laat wen!

Die volke sal U loof, Yahweh, u loof
Hul almal sal u loof
Die nasies word deur U verbly, verbly
Dis U wat hulle lei
U is regverdig in dit wat U doen
Ons kan U loof – dis die seisoen!

Ons blydskap is oor al u seën, u seën
U seën wat op ons reën
Die hele aarde moet U vrees, U vrees
Kom leer ons deur u Gees
Kyk net wat het die aarde ons gegee
Ons wil ons tyd aan U bestee!