Ps 6 In my swakheid


In my swakheid roep ek uit na U, o Yahweh
Dis net U wat my kan gesond maak
My liggaam teer uit, en my siel totaal verskrik
Hoe lank nog? Laat my angs tog net weg raak.

Keer terug en kom red tog my siel, o Yahweh
Ek ken u goedgunstigheid so goed
Ek, moeg van verdriet, stort snags trane in my bed
As U hoor hoe ek ween, skep ek weer moed

Ek weet U ken die smart van my hart, o Yahweh
U hoor my gebed, daar’s geen twyfel
Die spotters sal wel moet omdraai en huis toe gaan
U tree op, ek sal glad nie meer weifel!