Ps 53 Die dwase mens


Die dwase mens sê in sy hart
Daar is geen Elohiem wat my sien
Ek kan maar doen net wat ek wil
Daar is geen meester wat ek dien

Ons Elohiem kyk op ons neer
Op soek na mense wat na Hom vra
Tog is daar min wat sy weg volg
Vir sonde sê hul maklik “ja”.

Soos mense wat geen kennis het
Sê hulle dikwels: Ek het geen saak
Die een wat nie uitroep na Hom
Sal toe-oë die pad byster raak.

Mag ons tog u verlossing smaak
U Woord sê dit sal uit Tsion kom
Die nood van u volk draai U om
Ons juig – ons is u eiendom!