Ps 47 Kom klap julle hande


Kom klap julle hande voor Hom
Alle volke juig tot eer van sy Naam
Laat jubel julle stemme, hou jul nie stom
Laat almal sy gedugtheid nou beaam

Hy laat nasies laag voor ons buig
En ons porsie kies Hy self vir ons uit
Ons is die trots van Yaakov, oor wie Hy juig
Vir ons het Hy as erfdeel ingesluit

Sing vol-uit tot eer van Yahweh
Hy’s die Koning wat ons lofsang verdien
Kom laat ons saam sy lering met lied vaslê
Sy skoonheid sal die hele wêreld sien!