Ps 46 Hy’s die plek


Hy’s die plek waar ons skuil en ons sterk Elohiem
As ons hulp het Hy al dikwels kom instaan
Daarom sal ek nie vrees nie, al skud alles rondom my
Al sink die berg, kan ek altyd by Hom ingaan

In sy stad, ‘n rivier met klein stroompies wat vloei
Elohiem, op sy troon, bron van vreugde
In die more sal Hy help, nasies bewe as Hy praat
Selfs konings praat oor die grootheid van sy deugde

In sy Naam vind ons hulp, ‘n leerskare van krag
Soos van ouds, ons sterk Rots, nie meer wankel
As jy eers sy werke sien, ganse aarde ingesluit
Dan sal jy sê: Waarom volg ek Hom nie lankal?

Hy’s die Een wat die boog en die spies kan verbreek
Weet vandag, voor Hom sal niks kan standhou
Al die nasies sal Hom sien, en die woord hoor wat Hy spreek
Hy is met ons, Hy sal met sy hand ons toevou.