Ps 4 Wanneer ek roep


Wanneer ek roep na U, hoor tog my stem
In benoudheid het U reeds ruimte gemaak
Skenk my u guns; hoor my gebed
Ek kom na U vandag – met alles wat ek het
Ek is stil, in my hart, peins oor U in my bed
Ek is stil, in my hart, peins oor U in my bed

Die offer wat ek bring: geregtigheid
Word vervul slegs as ek U vol-uit vertrou
Doen aan ons goed, wys ons u lig
Ons kom slegs tot rus as U ons denke rig
Ek is stil, in my hart, ek soek u aangesig
Ek is stil, in my hart, ek soek u aangesig