Ps 32 Geseend is hy


Geseënd is hy wat sy sonde bely
Die een wat vergifnis uit U hand ontvang
Geseënd is die mens met geen leuen in sy hart
Wat na die proses van u skoonmaak verlang

Toe ek geswyg het, was ek soos ‘n dier
My skuld was reg voor my; my stem het gebrul
My murg en gebeente het in my gekwyn
Berou uit die hart uit, het my siel vervul

Toe ek gepraat het, my sonde erken
Het U als verander, my skaamte bedek
U liefde bied skuilplek, u guns maak my heel
Met vrolike sange omring U my plek

Dit is nie al nie – U sê ook vir my:
Kom laat Ek jou leer oor hoe jy reg kan leef
Bly fokus op wysheid, vertrou My totaal
Wees bly in Yahweh, laat jou hart aan Hom kleef!