Ps 3 Wat ons weet


Baie sê: U kan ons nie verlos nie
Baie staan as vyand teen ons op
Wat ons weet is dat U ons nooit sal los nie
U’s by ons – ons sal die vyand klop

U’s my eer – die Een wat weer my kop lig
U’s my skild – die Een wat my bewaar
Selfs al moet ek soms vir my eie vlees vlug
Sal U kom – U sal my lewe spaar
Selfs al moet ek soms vir my eie vlees vlug
Sal U kom – U sal my lewe spaar

Al is daar tien duisend wat my rond jaag
Sal U oor beslis my roepstem hoor
Staan op Yah – ek weet dat U gou sal opdaag
Met u hulp plaas U ons een tree voor
Staan op Yah – ek weet dat U gou sal opdaag
Met u hulp plaas U ons een tree voor
Wat ons weet is dat U ons nooit sal los nie
U’s by ons – ons sal die vyand klop