Ps 28 Ek roep U


Ek roep U, Yahweh, Rots, moenie swyg nie
Draai tog net nie u rug op my
As U my noodkreet nie gaan verhoor nie
Sien die kuil waarin ek moet bly
Nie net my stem, ook hande hef ek op
Mag iets hiervan U woning tog bereik
Ek is nie een wat vrede op straat skreeu
Maar dan my hart met kwaad bestryk

Ek roep U, Yahweh, Rots, moenie swyg nie
Kyk hoe groot die geveg teen my
U sal sorg dat die werke vergeld word
Van die mens wat u Woord ontwy
Dit skeel hul min wat U op aarde doen
Afbreek sal hulle graag, maar weinig bou
Ek kan U maar net loof, want U hoor my
Wanneer ek roep, bewys U trou

Ek roep U, Yahweh, Rots, U’s my sterkte
Ek vertrou geen mens so volmaak
U’s my skild, maak my sterk teen die aanval
Ek wil sing, my hart is geraak
Net soos u hand oor u Gesalfde is
So is U ons tot redding langs die weg
Ons is u erfdeel wat U geseën het
U sal waak, maar ook vir ons veg!