Ps 26 Ek kom vra


Ek kom vra: Doen aan my reg
Ek wandel in u weg
Kyk diep wat daar tog in my hart mag wees
In U waarheid wil ek bly
Slinkse mense – hou verby
In u huis wil ek graag aansit by u fees

Hoor my stem, dis vol van lof
Dit het met lied ontplof
Dit wat U bied, kan mens met geen geld koop
In u ligglans is daar hoop
Valse mense word gestroop
Hierdie pad, met al sy wonders, wil ek loop!

Ruk my siel tog net nie weg
Ek staan hier as u kneg
Die sondaars sê my sleg, maar het geen reg
In u redding sal ek roem
En u Naam voor mense noem
Seker maak u vrug kom op my pad tereg