Ps 20 Mag Hy gee


Mag Hy gee wat ookal jy mag kortkom, in jou hart mag vra
Mag Hy, as jy benoud is, jou begeerte na Hom hoor
Mag sy Naam jou bedek; sy hulp vanuit sy Plek
Mag Hy al jou voornemens laat slaag, jou hart opwek!

Wat jy vir Hom offer, mag dit vir Hom tog aanneemlik wees
Voor Hom wil ons jubel, in sy Naam ‘n tent opslaan
Hy laat ons telkens wen; leer ons sy groot hart ken
Sy groot dade van verlossing het voor ons kom staan

Party roem op strydwaens en veel ander maak staat op die perd
Maar ons, ons sal uitsien, slegs na Yahweh Elohiem
As ons val, staan ons op; geen mens sal ons kan stop
Yahweh, hy wat U verwerp – is net ‘n leë dop

Yahweh, hy wat U verwerp – is net ‘n leë dop