Ps 143 Ek pleit by U


Hoor my gebed en my smeking, deur u trou
Ek pleit by U, Yahweh, regverdige Een
U kneg is ek wat net aan u guns vashou
Geen mens is volmaak – daar is werklik nie een
Ek word deur die vyand vervolg en vertrap
Dit voel of hul die lewe uit my kom tap
Hoor my gebed en my smeking, deur u trou
Ek pleit by U, Yahweh, kom red my tog gou!

Verberg u aangesig tog nie vir u kneg
My siel dors na U soos ‘n kurkdroë land
Elke werk van u hand is volkome, so reg
Al wat ek kan bied – die oop kant van my hand
Laat my soggens u goedertierenheid hoor
Want op U vertrou ek, U lei reg van voor
Verberg u aangesig tog nie vir u kneg
My siel dors na U, wys my bedes nie weg!

Laat u Gees my tog op ‘n reguit pad lei
Leer my om te wandel soos dit U behaag
Red my van my vyand, wees ‘n rots vir my
Met U aan my kant sal ek elke toets slaag
O Yahweh, maak my lewend, groot is u Naam
Neem weg benoudheid, maak my vir stryd bekwaam
Laat u Gees my tog op ‘n reguit pad lei
Leer my om my wandel aan U toe te wy!