Ps 140 Red my


Red my, Yahweh, van kwaaddoeners, bewaar my teen geweldenaars
Ek’s moeg van dié wat sleg bedink, hul optrede is plein barbaars
Met giftonge saai hul amok, net soos ‘n slang wat mens wil pik
Hul hande staan gereed om gou … my voete onder uit te ruk

Red my, Yahweh, van vangnette, wat trotses telkens teen my span
Ek’s moeg van dié wat strikke stel, bederf die hele dag beplan
U is immers my Elohiem, U weet ek smeek U só intens
As Bewaarder, oneindig sterk, ken U alreeds my diepste wens!

Red my, Yahweh, van kwaadsprekers, met lippe wat soos dolke steek
Ek’s moeg daarvoor om deur te loop, my liggaam voel of dit gaan breek
Laat kole op hul hoof neerkom, laat kuile hul u almag toon
Wat my betref, ek loof u Naam, wil voor u aangesig bly woon!