Ps 135 HalleluYah


Hallel … HalleluYah … Ons prys sy Naam
O knegte van Yahweh, kom prys sy Naam
Elkeen wat naderkom, staan in sy huis
Laat ons sy Naam besing, ons almal saam!

Hallel … HalleluYah … Yahweh is goed
Daar is geen ander Naam vir ons só soet
Sy volk is uitverkies, sy eiendom
Van dag tot dag word ons … deur Hom gevoed!

Hallel … HalleluYah … sy plan is groot
Sommiges bly lewe, ander gaan dood
Maar sy guns bly bestaan, oor elke mens
Nie een van sy knegte … sal Hy wegstoot!

Hallel … HalleluYah … ewig sy Naam
O knegte van Yahweh, kom prys Hom saam
Elkeen aan Hom verbind, vol van ontsag
Hy is geseënd, ek is … sy erfgenaam!