Ps 131 My siel


My siel het stil geword hier in my
Ek wag voortdurend op Hom
Ek wil nie tussen hoogmoediges bly
Van die oog vol van trotsheid, wegkom

My siel is stil, my hart het bedaar
Ek voel tuis hier in u rus
Die ma se kind is tevrede by haar
So sal U my benoudheid uitwis!