Ps 128 Daar’s seën


Daar’s seën vir elke mens wat Yahweh vrees
Wat in sy weg wil bly
Hierdie seën is so groot – dis baie beter as ‘n fees
As jy Hom ken, geseënd is jy!

Daar’s seën wat rus op werke van ons hand
Die vrug waarvoor ons swoeg
Dit gaan goed met die een wat graag wil lewe uit sy hand
As jy Hom eer, raak jy nie moeg!

Daar’s seën wat jy kan sien – ook in jou huis
Soos wingerd vol in vrug
Soos olyboompies wat net skielik voor jou oë verrys
Huis vol helder, hemelse lig!

Daar’s seën vir elke mens wat Yahweh vrees
Uit Tsion sal Hy seën
Mag die voorspoed van Hom af tot die einde met jou wees
Mag sy stortvloed heel oor jou reën!