Ps 115 Nie aan ons


Nie aan ons nie, Yahweh, nie aan ons die eer
Alles het met ons deur u getroue hand gebeur
Waarom sê die dwase: Waar is Yahweh nou?
Weet hul nie dat Hy volbring wat Hy nog altyd wou?

Afgode is volop, werk van mense-hand
Uitgekap uit klip, met goud en silwer aan die kant
Lyk of hul ‘n mond het – praat kan hulle nie
Ore en ‘n neus, maar in hul het Hy ‘n afsku

Ons vertrou op Yahweh, ons is van sy huis
Slegs as Hy ons seën, op daardie plek voel ons ons tuis
Kyk wat Hy aan ons gee: aarde en ‘n lied
Daarom sal ek my lofsang vir ewig aan Hom bied!