Ps 100 Juig voor Hom


Juig voor Yahweh, o ganse aarde
Dien Yahweh met suiwer blydskap
Kom staan voor Hom met jubel-harte
Erken … Hy’s Elohiem … met Hom sal … ons saamstap

Bring lof aan Hom, want ons is syne
Herder, groot, na wie ons opkyk
Geslag van Yah is nou ook myne
Sy trou … en sy goedheid … sal geen dag … van my wyk!