Ps 132 Dawid het beloof


Dis Dawid wat beloof het
Dat hy nie ‘n dag sou rus
Sy oog nie sou laat sluimer nie
Tensy u huis daar is

Laat ons na u groot huis opgaan
Dat ons voor U, Yahweh, mag staan

Die plek waar ons ons neerbuig
En oor u goedheid juig
Die voetbank van u voete
Die setel van u krag

Dis Yahweh wat beloof het
Dat daar niemand sou ontbreek
Om telkens sy eed aan Dawid
Se vlam weer op te steek

Laat ons na u groot huis opgaan
Dat ons voor U, Yahweh, mag staan

Ons skild is u verlossing
Geregtigheid ons kleed
Dis deur die Saad van Dawid
Dat ons nou van U weet

U volk is deur U uitverkies
Versadig met u brood
U rusplek het vir hul ook nou
geheime kom ontbloot

Laat ons na u groot huis opgaan
Dat ons voor U, Yahweh, mag staan

Soos Dawid sal U ons klee
Met sterkte uit u hand
Vir ons sal U ‘n kroon gee
Skoon soos ‘n diamant