The process of Unlearning

It was once said by Mark Twain, “Education consists mainly of what we have unlearned.”   It seems that this lesser known art of “unlearning” is something that is much needed among believers in Messiah who are serious about reshaping their lives and convictions back to the Scriptural pattern.  I can think of quite a number of areas in which some degree of unlearning is needed and I am sure many more may be added:

 1. We need to unlearn many of the names and titles that we have previously used to refer to, and call on the Name of the Almighty, whereby we have (perhaps unwittingly) shown disrespect and brought the Name above all names to naught (which, in my understanding,  is a direct violation of the Third Commandment).
 2. We need to unlearn the unscriptural customs that we have inherited from “our fathers” like Christmas, Easter, the promotion of Sunday as a substitute for Shabbat and the reverence of the cross symbol as a so-called “essential element” of belief in Y’shua as Messiah.
 3. We need to unlearn certain unscriptural doctrines, like the doctrine of the “Trinity”, the doctrine of “Grace at all costs”, the doctrine of “Eternal heavenly bliss at the moment of death” and the doctrine of the so-called “Rapture”.

Maybe, some of you have a couple of things that you would like to add to this list …

No tags for this post.
This entry was posted in Restoration. Bookmark the permalink.

45 Responses to The process of Unlearning

 1. Robert says:

  Ja, dis ‘n baie moeilike situasie om nou ewe skielik na 40 jaar se kerkbywoning na ‘n “nuwe” G-d te moet bid aan tafel en dit nogal deur die “nuwe” Naam van Sy seun.
  Soos ek vir my skoonouers vertel is daar maar min “anders” wat ons nou by ons huis doen as toe ons in die kerk was:-
  1. Gebruik die korrekte aanspreekvorm
  2. Aanbid nou die ware Messias soos wat die Engel gese^ het Sy Naam sal wees.
  3. Sabbat op die korrekte tyd [Aand van 6de dag tot aand van 7de dag]as Rusdag.
  4. Ons verstaan nou die opstandingstydperk[3dae EN 3 nagte] Sabbat-aand opstanding.
  5. Ons het nou Joodse vriende en besef dat die Messias ‘n Jood was en terugkom as ‘n Jood.[Ek vermoed ‘n Karaite Jood]
  6. Die Eind tyd se verskyning is nou vir ons duidelik dmv. die Feesdae van YHVH.
  Ag, en dis lekker om met ons mede verstrooide 10 stamme te praat wat nog vasgekeer is in die kerk.
  Shalom

  • Koos du Plessis says:

   Robert, hallo!
   En vir ouer mense, 90 plus, is dit besonder moeilik. My eie moeder word nou 98. Aanvanklik het sy met ons redeneer en die Torah as ‘n las gesien. Die Feesdae, og, sy was tog so dankbaar dat sy nie daardie verpligtinge van die Jode in haar lewe te hoef na te gekom het nie. Toe het sy ‘n boekie gelees wat ek geskryf het en dit aandagtig bestudeer. Wonderbaarlik het sy begin om die Allerhoogste in Sy Hebreeuse Naam te begin aanbid. En die feit dat Sy Naam duidelik uitgespel word in “Woord en Getuienis” het dit vir haar nog makliker gemaak. Sy het haar Scofield Bybel weg gepak en lees net “Woord en Getuienis”. Ons besoek haar dikwels op ‘n Shabbat en lees en bestudeer die betrokke Torah porsies wat sy ongelooflik waardeer. Ons hou dan die hele Shabbat by haar in haar woonstelletjie by die oue-tehuis. Vir haar is ‘n iedere en elke dag soos ‘n Shabbat. Ons moedig haar aan om gedurende die weeklikse Bybelstudies wat vir die oues van dae gehou word, die Hebreeuse Naam van Yahweh en van die Messias Yahshua in haar gebede te noem. Op hierdie laat stadium van haar lewe was haar wens onlangs aan haar kleinseun, dat sy wens sy was jonger sodat sy geleentheid kon hê om die Torah te kon doen. Skielik is dit nie meer vir haar ‘n las nie. Skielik is dit ‘n blye daad van gehoorsaamheid om haar liefde teenoor die Messias te wys. Sy wil alles weet van die Feeste, hul betekenis, die rol wat die eerste 4 reeds gespeel het as “dress rehearsals”. Sy het soos ‘n sub A dogtertjie vasgenael gesit en luister na ons vertellings – Yahshua se intog op 10 Aviv op die esel, terwyl die priesters gewag het dat die hoë priester met die uitgesoekte lam vanaf Bethlehem moes terugkeer, toe die priesters verkeerdelik gemeen het dis die hoë priester wat terugkeer toe Yahshua se dissipels begin skreeu “geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Allerhoogste!!” en hulle verkeerdelik begin saam skreeu en hul palmtakke geswaai het – tot hulle hul fout agtergekom het.
   Oud en jonk, vanoor die hele land is besig om wonderbaarlik op bonatuurlike wyse te antwoord op die Ruach van Yahweh wat hulle in die skaapkraal inroep. Ons kan net die saad saai en op die Ruach Yah, die Ruach Hakodesh, vertrou om water te gee en die saad te laat ontkiem. Mag Sy Shalom julle en julle uitgebreide gesinne oordek.

   • Robert says:

    Koos, ja ons leef in wonderlike dae:-> Luk 1:17(aov) En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ‘n toegeruste volk te berei.
    “..om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders..”
    My moeder van 72 is stoksiel alleen in ‘n ouetehuis in Springs op/aan die Oosrand en ek woon 500km daarvandaan. Ek laai Mp3 klankmodules/preke af op my rekenaar, wat ek in ‘n Amerikaanse Messiaanse Sinagoge gratis kry…> http://www.kehilatariel.org/messages/2010Messages.html . Hierdie preke laai ek dan op ‘n Mp3 spelertjie en my ma speel dan hierdie preke wat op die Mp3 spelertjie is deur haar TV se “audio input” en so luister sy dan daagliks na die Woord en elke dag is ook vir haar ‘n Sabbat. Huidiglik kry ek so 140 preke op die Mp3 spelertjie.
    My moeder is al besig om ‘n 2de keer deur die preke te gaan !
    Laat weet as jy meer inligting/hulp hiermee wou he^.
    Shabat Shalom vir julle.
    Robert

 2. Robert says:

  Ja, en voor ek vergeet…>”..the doctrine of “Grace at all costs”..”

  Die kerkmense met hul “genade alleen” , loer bietjie hierso waar dit vandaan kom..>
  Translation of the Bible
  Luther had published his German translation of the New Testament in 1522, and he and his collaborators completed the translation of the Old Testament in 1534, when the whole Bible was published. He continued to work on refining the translation until the end of his life. Others had translated the Bible into German, but Luther tailored his translation to his own doctrine. [b]When he was criticised for inserting the word “alone” after “faith” in Romans 3:28, he replied: “It is my Testament and my translation, and it shall continue to be mine”.[/b]

  http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
  Interesant as mens nou ewe skielik moet self studeer dat jy op al hierdie kerk mites afkom en wie dit geinisieer het in die kerk.
  Shalom

 3. Koos du Plessis says:

  To unlearn old habits and usuages and to re-learn the Torah of the Most High – The Torah has become totally relevant for our end time. Am I too legalistic? I am not a sacred namer. But when I look at Exo. 20:2 “I am YHWH your Elohim (god) who has brought you out of the land of Mitzrayim …” (3) “You shall HAVE no other elohim before My face….you shall not bow down to them…” These commands were written by the Creator in the oldest paleo Hebrew, YHWH, with His own Finger on stone tablets!!
  These first two commands are connected, amongst others, to HOSEA 13:4 “Yet I am YHWH your Elohim …. but I brought you up from the land of Mitzrayim and you shall know no other elohim but Me: for there is no Savior besides me” WOW! Yahweh tells us that He is the Savior as well, and who else can that be than His Only Son Yahshua?
  And in Exo.23:13 the Lawgiver commands us not to mention the names of any other elohim,(gods) neither let it be heard out of your mouth”. Is there anything ambiguous about that directive?
  What I understand from these two commands given by the Creator is that He is the only Elohim, He and His Only Son Yahshua, the Savior, who came in the flesh. Further I understand that it is “ILLEGAL” (Torahless/ sin) to even mention the name of any other elohim (gods) if it is not the Name of our Father YHWH or that of His Son Yahshua. These commandments are my directives for using the Hebrew Name of the Creator, as given to us in the Decalogue. The Ten Words, based on the two pillars of Love for YHWH and our neighbour. Each and every one of these Ten Words found in the Torah are our life’s directives. They are our marriage covenant with the Creator. Can I dare to transgress this particular commandment (not to mention the others) by replacing the Name of Yahweh and His Messiah Yahshua,(making it worthless/bringing it to vanity) the Name which He personally has given to us, with that of any other Greek name? A Greek name which after having been transliterated “innocently and accidentally” into a name which sounds phonetically exactly the same as that of a pagan goddess of healing and which forms part of the Greek mythology? THIS IS TOO CLOSE FOR MY COMFORT!! Lucifer is the morning star in Isa. 14:12 while Yahshua our savior is also referred to as the morning star in Rev. 2:28!! Light and darkness so dangerously and misleadingly close together!! Do you think this transliteration is an innocent accident? Can I take the chance to disobey the King’s, the Lawgiver’s exact and precise prescriptions regarding His own personal Name by ignoring them and to call on a Greek god whose name is not even remotely connected to that of Elohim Yahweh and His Messiah Yahshua? The Haitan quake earlier this year was just another of Abba’s wake up calls to His children. We better become more set apart than ever, and more righteous than ever before and more pure in our speech especially when addressing the Creator of the universe and calling on His Set Apart Name! It’s time we understand the full meaning of the 3rd commandment. If we did not know these commandments and what they implied till now, we will be forgiven, BUT if we continue transgressing them and substitute pagan Greek names in the place of our Creator’s Set Apart Name, we will be prosecuted!! And even a Zulu from South Africa and a Chinese from China can pronounce the Name of our Creator beautifully!! Baruch hashem Yahweh and Yahshua!! Am I too dogmatic? After all, The King, personally, wrote His own personal Name in the oldest paleo Hebrew on tablets of stone “I am YAHWEH (YHWH) – (YOD, HEY, VAV, HEY) your Elohim (mighty one), who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery” and “there is no saviour beside me.
  I really do not want to disobey the Decalogue, the Ten Words, the Living Words of the Most High – it is not negotiable, I think.

  • Robert says:

   Koos , Dit is interesant dat juis die rede waarom YHVH farao en sy volk lewend gehou het is sodat YHVH se Naam aan die hele aarde bekend moes word dmv. Israel van ouds:-

   Die vraag is, waarom wil meeste “gelowiges” nie YHVH se naam gebruik nie, maar eerder afgode se naam/e?

   Exo 9:16(cjb) But it is for this very reason that I have kept you alive -to show you my power, and so that my name may resound throughout the whole earth.

   Exo 9:16(The Scriptures 1998+) “And for this reason I have raised you up, in order to show you My power, and in order to declare My Name in all the earth.

   Exo 9:16(HNV) but indeed for this cause I have made you stand: to show you my power, and that my name may be declared throughout all the earth;

   Exo 9:16(AOV) maar juis hierom het Ek jou nog laat bestaan, dat Ek jou my krag kan toon, en dat hulle my Naam op die hele aarde kan verkondig.

  • John says:

   Koos, over the past four years or so, having already done some serious “unlearning” during the years before that, my family and I realized that we need to align our own thinking and beliefs with Scriptures even more. Especially with regards to the identity of Y’shua Messiah. We realized that we were still very much in the “Trinity” frame of mind when we thought of Y’shua and how He was related to Yahweh the Almighty. That’s why, in the past, when we read those verses saying that Yahweh is the only true Saviour, we did not really take them seriously! We reasoned within ourselves, Y’shua is (equal to) Yahweh, therefore He, too, is the only true Saviour! This we truly believed, even though Y’shua never equated Himself with Yahweh and said plainly, and frequently, that his Father is greater than He! We did not realize, then, that Yahweh as the only Saviour, set apart and authorized and delegated his Son to accomplish the plan to bring salvation to those who would accept Him (Y’shua) as Messiah, and through Y’shua (whose name means, “The salvation of Yahweh”), would turn or return to Yahweh.

   That is also why, in the past, we would easily say, “Yahweh is the only Elohim, which means, Y’shua is also the only Elohim.” Today we realize that these are all “Trinity” cliche’s which are not in agreement with Scriptures! Y’shua Himself said that Yahweh is the only Elohim (Yahuchanan / John 5:44; 17:3) – more than that, He referred to Yahweh as “my Elohim” (Yahuchanan / John 20:17; Revelation 3:12). He, Y’shua Messiah, may be referred to as “elohim”, meaning “mighty one”, but it was most certainly not the intention of Scriptures of portraying him as “the only Elohim” or as “Yahweh the Almighty”.

   I think that there may still be a number of areas of unlearning for all of us in the days and years to come …

   • Robert says:

    John, of sal ek jou Yahuchanan noem ? , Ja, ek het nog nooit kon “uitfigure” waarom ons moet weet “waaruit” YHVH bestaan nie, waar kom dit vandaan dat ons klein, nietige mensies so ‘n groot taak kan aanpak ?

    Dis vir my genoeg om te weet dat daar ‘n Vader is en dat Hy homself openbaar soos Hy goeddink.

 4. Matt Hendrik Heyns says:

  1. Gebruikers kan die afleiding maak dat die El van die Ou Verbond inderdaad Messias is.

  a. Waarom sal ‘n gelowige hierdie afleiding bevraagteken.

  2. Kyk gerus 1 Kor 10.

  3. Shalom!

  • John says:

   Matt, só ‘n afleiding is inderdaad niks meer as ‘n afleiding nie en stem nie ooreen met dit wat as FEITE in die Skrif weergegee word nie:

   1. Die El of Elohiem van die Ou Verbond het sy profete geïnspireer om te profeteer oor ‘n Messias wat in die toekoms gebore sou word. “Messias” (Heb. “maschiag”) beteken “gesalfde” – d.w.s. ‘n mens wat deur Yahweh gesalf sou word. Per definisie sluit dit die moontlikheid uit dat hierdie “maschiag” Yahweh self kan wees.
   2. In 1 Korintiërs 10 tref Shaúl ‘n vergelyking tussen dit wat in die woestyn gebeur het en dié dinge waarmee die gelowiges van sy (Shaúl se) tyd geworstel het (en ons vandag nog mee worstel). Hy sê dit wat die volk in die woestyn beleef het was VOORBEELDE vir ons (vers 6). Hulle het “geestelike” voedsel geëet en “geestelike” drank gedrink (d.w.s. die voedsel en drank wat hulle ingeneem het, het vooruit gewys na brood en wyn wat 1300 jaar later met die Messias in verband gebring sou word – vers 16). Net so is daar ‘n “geestelike” rots wat hulle GEVOLG het (nie GELEI het of VERGESEL het nie) – d.w.s. die rots wat hulle dors geles het, wys vooruit na die Messias wat 1300 jaar later sou volg as “water van die lewe”.
   3. Vers 9 van 1 Kor 10 word in sommige vertalings só vertaal: “En laat ons die Messias
   nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie …”. Baie van die oudste manuskripte waarop die Messiaanse Skrifte gebaseer is, bevat egter híér nie die Griekse woord “christos” (Messias) nie, maar wel “kurios” wat in hierdie konteks met “Yahweh” vertaal behoort te word. Op talle plekke in die Skrif word bevestig dat die volk in die woestyn met Yahweh (alleen) te doene gehad het – en natuurlik met die boodskappers wat Hy uitgestuur het (waarvan die Messias – volgens Hebreërs 1 – nie deel was nie). Nêrens in enige van sy geskrifte het Shaúl ooit die siening gehuldig dat die Messias by die gebeure rondom Sinai en die woestyn betrokke was nie. In die Hebreërboek word onomwonde verklaar dat die Messias op daardie stadium NIE werksaam was nie en dat Yahweh toe NOG NIE deur Hom gepraat het nie: “Nadat Elohiem baie keer en op baie maniere in die ou tyd gepraat het tot die vaders deur die profete, het Hy IN HIERDIE LAASTE DAE dae tot ons gepraat deur die Seun” (Heb 1:1).

   • Robert says:

    Act 7:45(KJV+) WhichG3739 alsoG2532 ourG2257 fathersG3962 that came afterG1237 brought inG1521 withG3326 JesusG2424 intoG1722 theG3588 possessionG2697 of theG3588 Gentiles,G1484 whomG3739 GodG2316 drave outG1856 beforeG575 the faceG4383 of ourG2257 fathers,G3962 untoG2193 theG3588 daysG2250 of David;G1138

    Act 7:45(KJV-1611) Which also our fathers that came after, brought in with Iesus into the possession of the Gentiles, whom God draue out before the face of our fathers, vnto the dayes of Dauid,

    Act 7:45(Bishops) Whiche also our fathers that came after, brought in with Iesus into the possession of the gentiles, who God draue out before the face of our fathers, vnto the dayes of Dauid.

    • John says:

     Robert, hierdie vers (net soos Heb 4:8) bevat in die Grieks die woord “iesous” – dieselfde woord wat op ander plekke na Y’shua, die Messias verwys. Daar is egter geen twyfel nie dat in Hand 7:45 en Heb 4:8 verwys “iesous” na Y’shua, die adjudant en opvolger van Mosheh en NIE na Y’shua, die Messias nie. Die konteks van beide hierdie twee hoofstukke laat hieroor geen twyfel nie. In Hand 7 noem Stefanus die name van manne wat oor ‘n lang periode betrokke was by die totstandkoming van ‘n huis vir Yahweh, manne soos Mosheh en Y’shua (Joshua), Dawid en Shelomo. Daar is redelike eenstemmigheid onder kenners oor die feit dat die KJV (en enkele ander vertalings) hierdie 2 verse verkeerd vertaal het (waarskynlik in ‘n poging om meer ondersteuning te probeer gee aan die leer van die Drie-eenheid, wat andersins nie eintlik ‘n Skriftuurlike basis het om op te staan nie). In ‘n artikel in Wikipedia oor die naam van die Messias word hierdie feit onder meer bevestig: “Greek ‘iesous’ is also used to represent the name of Joshua son of Nun in the New Testament passages Acts 7:45 and Hebrews 4:8.” http://en.wikipedia.org/wiki/Yeshua_(name)

   • Robert says:

    Yahshua FROM Genesis TO Revelation
    Indien u die klankmodule sou wou aflaai, hier is die skakel.

    Joh 1:1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.
    Joh 1:2 Hy was in die begin by God.
    Joh 1:3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

    Col 1:15 Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;
    Col 1:16 want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.
    Col 1:17 En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

    Joh 8:57 Toe sê die Jode vir Hom: U is nog nie vyftig jaar oud nie, en het U Abraham gesien?
    Joh 8:58 Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is Ek.

    Joh 10:30 Ek en die Vader is een.

    Joh 5:46 Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het van My geskrywe.
    Joh 5:47 En as julle sy geskrifte[die wet] nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?

    Joh 8:24(HNV) I said therefore to you that you will die in your sins; for unless you believe that I am [he], you will die in your sins.”
    Joh 8:24(MRC) “I said therefore to you, that you would die in your sins; for if you do not believe I am [He], you will die in your sins.”
    (KJV+) I saidG2036 thereforeG3767 unto you,G5213 thatG3754 ye shall dieG599 inG1722 yourG5216 sins:G266 forG1063 ifG1437 ye believeG4100 notG3361 thatG3754 IG1473 amG1510 [he], ye shall dieG599 inG1722 yourG5216 sins.G266

    Isa 45:23 Ek sweer by Myself; geregtigheid gaan uit my mond, ‘n woord wat nie herroep word nie: dat voor My elke knie sal neerbuig, by My elke tong sal sweer.
    Php 2:10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,
    Php 2:11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

    • John says:

     Ek wil nie graag die BLOG inskrywings te lank maak nie. Dus sal ek op hierdie stadium net ‘n paar algemene opmerkings maak oor hierdie ontsettende belangrike kwessie van wat die Skrif nou eintlik te sê het oor die verhouding tussen Yahweh en Y’shua. Dis ‘n onderwerp wat ek oor ‘n geruime tyd in diepte ondersoek het en daar is twee boekies hieroor wat by ons bestel kan word. Dis nie my bedoeling om mense te skok nie, maar ons almal sal MOET kennis neem daarvan dat dit die Christelike (aanvanklik Rooms Katolieke) kerk is wat die leer van die Drie-eenheid ontwerp het en sedert ongeveer die vierde eeu na Messias alles in haar vermoë gedoen het om hierdie leerstuk uit die Skrif uit te probeer regverdig en met mag en mening te verdedig. In die baie jare dat ek met studie van die oorspronklike tale en met vertaling van die Skrif besig is, is ek telkens ontnugter oor die wyse waarop die vertalers van die Skrif oor eeue heen subtiel probeer het om “onskuldige” veranderings aan die Skrif aan te bring om sodoende die saak van die “Drie-eenheid” te probeer bevorder. Dit is nie toevallig nie dat verreweg die meeste tekste in die Nuwe Verbond waarvoor daar twee of meer verskillende variasies in die ou, Griekse manuskripte bestaan, is tekste wat op een of ander manier met die Drie-eenheid in verband gebring kan word. En in byna elkeen van hierdie gevalle waarvan ek weet, ondersteun die oudste en mees betroubare manuskripte NIE die standpunt van die Drie-eenheid nie.

     Ek hoop werklik dat ons hierdie gesprek in ‘n goeie gees kan voer en dat ons almal eerlik genoeg sal wees om ons Drie-eenheid “bril” af te haal en die Skrif toe te laat om die laaste woord te spreek.

    • Robert says:

     “..dat ons almal eerlik genoeg sal wees om ons Drie-eenheids-”bril” af te haal..”
     Sjoe , John nou laat jy my ook soos “almal” voel, ek hoop nie ek het onwetend op jou tone getrap met iets wat ek “gepost” het nie.
     Kan jy miskien bietjie meer spesifiek wees ?
     Shalom

    • John says:

     Nee, Robert, jy kan gerus ontspan. Ek bedoel bloot dat almal van ons (waarvan ek weet) wat uit ‘n Christelike of kerklike of evangeliese agtergrond kom, in ‘n mindere of meerdere mate gekondisioneer (en, ek wil waag om te sê, selfs geïndoktrineer is) om op ‘n sekere manier te dink oor die verhouding tussen Yahweh en Y’shua. Voordat ons dit nie kan insien nie, dink ek nie sal ons denke sommer kan verander nie. Ek het nie gevoel dat jy op my tone trap nie!

     Kom ek noem egter vir jou ‘n voorbeeld uit een van die gedeeltes wat jy hierbo aangehaal het, om te probeer illustreer wat ek bedoel. Joh 10:30 “Ek en die Vader is een.” As ons met ‘n drie-eenheidsbril na hierdie vers kyk, dan lei ons af: Y’shua en Yahweh is een en dieselfde wese; Y’shua is Yahweh in menslike gestalte; Y’shua is almagtig; ensovoorts. Die enigste probleem is net: “Ek en die Vader is een” beteken nie een van hierdie dinge nie. Hoe weet ons dit? Want in sy gebed in Joh 17 sê Y’shua minstens nog drie keer dat Hy en sy Vader een is (vers 11, 21 en 22), maar Hy verduidelik self wat Hy daarmee bedoel deur by te voeg: “Ek bid dat hulle (die dissipels) een kan wees, net soos ons een is” – dus nie ‘n “wesenseenheid” nie, maar eenheid in doel, strewe, geloof, fokus, ens.

    • Robert says:

     Dankie tog John ! :smile:

     Ja, Die ding van is een isgelykaan 3

     As dit mens deurmekaar maak, wag tot jy by “faktorisasie” uitkom met wiskunde !

     Het jy al gehoor dat ENIGE-IETS tot die mag 0 isgelykaan 1 ?

     Ek woder wat sal die kerklikes doen met bogenoemde stelling? http://wiki.answers.com/Q/Why_is_anything_to_the_power_zero_one

     Waarom is dit vir ons aanvaarbaar in die wiskunde klas om die instrukteur net te glo maar as iets in die Bybel verskyn wil ons dit “verstaan”

     Ek meen het jy al ooit die grawitasie versnellings konstante bevraagteken of gebruik jy die konstante net deur onvragend dit in die formule in te vul ?

     Dis waarom dit vir my maklik is om net te aanvaar dat G_d ook so ‘n “konstante” is dat wanneer my bybel se^ dat daar ‘n verskyning van die vuurkolom voor die Volk uitgetrek het in die aand, dan vul ek net die “konstante” daar in.[al gehoor van G_d verander nooit]maw. “konstante”.

     Soos ‘n kind , soos ‘n kind in die wiskunde klas, moet ons ons Bybels in die Bybelklas lees

     Shalom

    • John says:

     Om net weer aan te sluit by Robert se bydrae met die lys van Skrifgedeeltes en sy latere opmerkings oor “een is gelyk aan 3” en dinge wat ons net moet glo, al verstaan ons dit nie. Uiteraard sal ons as mense (met ons menslike beperkinge) Yahweh (as die enigste en ware en soewereine Elohiem) nooit kan verstaan nie. Sy weë is nie ons weë nie en sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Daarmee stem ek heelhartig saam. Ek moet egter toegee: die hele ding van “een is gelyk aan 3” verstaan ek ook nie. Ek het egter lankal opgehou om te probeer om dit te verstaan. Waarom? Eenvoudig omdat dit nie deel is van die Skrif nie.

     Ter illustrasie, een van die gedeeltes wat Robert aangehaal het is Joh 8:24(HNV) “I said therefore to you that you will die in your sins; for unless you believe that I am [he], you will die in your sins”. Interessant dat hierdie vertaling, en ‘n paar ander waarvan ek weet, hier die woord [he] in hakies plaas. Met ander woorde, dit staan nie regtig in die teks nie. In die teks staan daar net twee woorde, die woorde “ego eimi” – letterlik vertaal, beteken dit: “ek is”. Vertalings soos die HNV (hierbo) wil ons laat glo dat Y’shua hier vir die Jode gesê het: “Ek is Yahweh”. In die konteks van Joh 8 is so ‘n aanname egter totaal in stryd met die res van die hoofstuk. Enkele verse tevore (vers 16-18) het Y’shua juis die punt gemaak (en ‘n beroep op die Torah gedoen vir die geldigheid van so ‘n punt) dat Hy nie van die Jode verwag om net op grond van een persoon (Y’shua) se getuienis te glo nie, maar dat daar (minstens) TWEE is wat getuig: Hy (Y’shua) en sy Vader (Yahweh).

     As ons na die hoofstuk in sy geheel kyk, dan is die “ego eimi” van vers 24 wat die Jode nie kon regkry om te glo nie, NIE ‘n aanspraak van “Ek is Yahweh” nie, maar ‘n aanspraak van “Ek is die een wat sou kom”; “Ek is die een wat deur Yahweh gestuur is, net soos die profete voorspel het”; “Ek is die een wat niks uit myself doen nie, maar net dit wat my Vader my leer” (vers 28); ens.

    • Robert says:

     Vir enige wat nog nie die konsep verstaan dat Yahshua isgelykaan en deel van YHVH nie, wil ek voorstel om hierdie klankmodules af te laai en te bestudeer [die klankgehalte is uitstekend]:-

     Session 1
     Session 2
     Session 3

     Net so ter interesantheid oor ondergenoemde verse uit die Tyndale Bybel, is dat William Tyndale eers verwurg is en toe verbrand is op die brandstapel omdat hy geweier het om in die HEEL EERSTE Engels vertaalde “nuwe testament” woorde “in te vertaal” wat nie daar gehoort het nie.http://william-tyndale.com/ . Hy het onder andere geweier om die woordjie “kerk” in die bybel in te vertaal waar eintlik “assembly” moes staan en daarvoor was die regering/koning uiters kwaad vir William.
     Laai vir jou/julle ‘n searchable database William Tyndale nuwe testament af en soek dan na die woorde “church” en “churche”, om te sien dat die woord net verwys na Diana se heidense tempel.

     1Jn 5:7(Tyndale) (For ther are thre which beare recorde in heuen the father the worde and the wholy goost. And these thre are one)
     1Jn 5:8(Tyndale) For there are thre which beare recorde (in erth:) the sprete and water and bloud: and these thre are one.

     Shalom

    • John says:

     Robert, 1 Joh 5:7 was oor ‘n lang tydperk die enigste “volbloed bewys” vir die leer van die Drie-eenheid in die Skrif – totdat die bewyse dat daar aan hierdie vers getorring is, só oorweldigend geword het dat selfs sommige van die mees stoere Drie-eenheid voorstanders vandag nie meer bereid is om 1 Joh 5:7 as “bewys” vir die Drie-eenheid voor te hou nie.

     As jy toegang tot E-sword het, kyk gerus na die kommentare oor hierdie vers van Barnes (“On the whole, therefore, the evidence seems to me to be clear that this passage is not a genuine portion of the inspired writings, and should not be appealed to in proof of the doctrine of the Trinity”) en van Clarke (“Though a conscientious believer in the doctrine of the ever blessed, holy, and undivided Trinity … I cannot help doubting the authenticity of the text in question”).

     Ek het hieronder net ‘n handjievol plekke op die internet aangehaal waar daar goeie, gebalanseerde en wetenskaplike argumente gegee word waarom die KJV se weergawe van 1 Joh 5:7 nie aanvaar kan word nie. Selfs die New King James Version, wat in sy voorwoord onomwonde verklaar dat hy “in harmony with the purpose of the King James scholars” is en nie ‘n “goal of innovation” nastreef nie, kan nie anders as om die betroubaarheid van 1 Joh 5:7 te betwyfel nie en skryf in ‘n kantaantekening: “Only 4 or 5 very late mss. contain these words in Greek”.

     http://en.wikipedia.org/wiki/Comma_Johanneum
     http://www.biblegateway.com/passage/?search=1John5:7-8;&version=NIV;HCSB;NKJV;NLT;NASB;
     http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?=Submit%20Query&book=55&chapter=5&lid=en&side=r&verse=7&zoomSlider=0
     http://bible.org/article/textual-problem-1-john-57-8
     http://www.bible-researcher.com/comma.html

     The Comma Johanneum: A Critical Evaluation of the Text of 1 John 5.7-8

    • Robert says:

     John, ja, jy skryf…>
     “…Ter illustrasie, een van die gedeeltes wat Robert aangehaal het is Joh 8:24(HNV) “I said therefore to you that you will die in your sins; for unless you believe that I am [he], you will die in your sins”. Interessant dat hierdie vertaling, en ‘n paar ander waarvan ek weet, hier die woord [he] in hakies plaas. Met ander woorde, dit staan nie regtig in die teks nie. In die teks staan daar net twee woorde, die woorde “ego eimi” – letterlik vertaal, beteken dit: “ek is”…”

     Exo 3:14(MRC)(The Scriptures 1998+) And Elohim said to Mosheh, “I am that which I am.”1 And He said, “Thus you shall say to the children of Yisra’?l, ‘I am has sent me to you.’ ” ***Footnote: 1The Heb?rew text reads: ’eyeh ’asher ’eyeh, the word ’eyeh being derived from hayah which means to be, to exist, but the Aramaic text here in v. 14 reads: ayah ashar ayah. This is not His Name, but it is an explanation that leads up to the revelation of His Name in v. 15, namely: ????.***

     “…Vertalings soos die HNV (hierbo) wil ons laat glo dat Y’shua hier vir die Jode gesê het: “Ek is Yahweh”…”

     John,.. En indien ons dit van die Aramaic/Arameese teks benader?

    • John says:

     In enige taal word die woorde “Ek is …” in oorvloed en op ‘n daaglikse basis gebruik, maak nie saak of daardie taal Grieks, of Aramees of Afrikaans is nie. In Matt 24:5 word dit deur ‘n valse Messias gebruik (“Ek is die Messias”); in Matt 26:22 word dit agtereenvolgens deur elkeen van die dissipels gebruik; in Joh 9:9 word dit deur die blindgebore man wat deur Y’shua genees is, gebruik en in Hand 10:21 word dit deur Kefa gebruik. Die feit dat Y’shua hierdie woorde dikwels gebruik het (omdat Hy dikwels aan mense moes verduidelik wie Hy was en wat die aard van sy werke was) is beslis nie ‘n aanduiding dat Hy Yahweh is nie. Ons hoef nie eens so ‘n opsie te oorweeg nie, want niemand het méér oor sy ondergeskiktheid en onderdanigheid aan Yahweh gepraat as Y’shua self nie! Hoekom sou ons meer wou sê as wat Hy self gesê het?

    • Robert says:

     John, Moet my nie verkeerd verstaan nie, ek is ‘n voorstaander vir die konsep van..> Deu 6:4 (cjb)”Sh’ma, Yisra’el! ADONAI Eloheinu, ADONAI echad [Hear, Isra’el! ADONAI our God, ADONAI is one];

     En wil nie myself voordoen als ‘n geleerde nie, want ek is nie en wil daarom vra dat jy met ‘n oop gemoed hierdie module aflaai en luister…>

     [audio src="https://www.waytozion.org/teachings/eddie/Session1.mp3" /]

     Ons is mos hier om by mekaar te leer eerder as om te argumenteer oor heidense[kerk] sienswyses wat ons die rug gekeer het op? Dis soos om nou te wil argumenteer oor watse tipe bos ‘n braambel bos is in botanies verstaanbare taal. Of om nou vir almal te wil vertel dat die Bybel nie G_ds-geinspireerd is nie agv. al die foute wat daarin verskyn.

     Ek belowe dat daardie module hierbo gegee ‘n mens nogal hard laat dink, of mens nou geleerd is of nie, dis in maklik verstaanbare Engels.

 5. CHRISTAL says:

  JOHN
  I TOTALLY AGREE WITH YOU ON THE SUBJECT OF UNLEARNING. ITS BEEN MY PRAYER WHEN I ENTERED THE ‘REALM OF THE CHRISTIAN WAY OF THINKING. I ASKED FATHER TO UNTEACH ME MANY TIMES, BECAUSE TEACHING I RECEIVED FROM CHURCH PASTORS WERE CONTRADICTING AND CONFUSING. EVEN NOW THERE ARE STILL LIES THAT ARE ‘LITERALLY BOILING’ TO THE SURFACE WITHIN ME FROM MY CHILHOOD.YAHWEH WILL CONTINUE TO EXPOSE THOSE LIES IN ORDER TO SET US FREE FROM THE BONDAGE TO SIN. I AM ALSO ACUTELY AWARE HOW SUBTLE A LIE CAN BE AND HOW IT CAN POLLUTE THE TRUTH AND THAT WE NEED TO BE CONSTANTLY VIGILANT.

  • Robert says:

   CHRISTAL, You write …>..”THOSE LIES IN ORDER TO SET US FREE FROM THE BONDAGE..”

   This bondage was created to keep you in the church in the year 325:-

   THE FIRST COUNCIL OF NICEA OF 325:
   From the letter of the Emperor (Constantine) to all those not present at the council. (Found in Eusebius, Vita Const., Lib III 18-20)

   “…We ought NOT therefore to have anything in common with the Jew, for the Saviour has shown us ANOTHER way; our worship following a more legitimate and more CONVENIENT course (the order of the days of the week: And consequently in unanimously adopting this mode, we desire, dearest brethren to SEPARATE ourselves from the DETESTABLE company of the Jew..”

   http://biblehub.com/library/schaff/the_seven_ecumenical_councils/on_the_keeping_of_easter.htm

 6. Lolita Grudt says:

  I love the web, simply just a moment back I was searching for a brand new pair of shoes and now I am here. So much info at the touch of a hand, it truly is simply incredible

 7. Koos says:

  Shalom julle, dit is wonderlik om te sien wat onder julle gesels is terwyl ek bietjie “missing” was. Dit doen my hart goed om die ‘ahava’ te ervaar waarmee debateer word. Daardie Joh.8:24 laat my SPRING. Ek begryp presies hoe John dit vertolk en dit maak meer as net sin. Ek begryp dit.Maar in my ‘kinder-eenvoud’ wil ek dit so graag koppel ook aan Exodus 3:14. Eyeh asher eyeh, wat, ek meen Robert ook aangehaal het. Ek is wat Ek is. My vertaling, laat ek maar swyg watter een dit is, sê in vers 14 “And the Word of Elohim said to Moshe …” JO! en as ek dit vorentoe neem na Joh.1:1 (ek weet Woord en Getuienis is bietjie anders daar) maar myne sê “Beresheeth was the Miltha the Living Torah, and the Living Torah was with YHWH, and the Living Torah was YHWH, the same was in the beginning with YHWH. All things were made by Him; and without Him was not anything made that was made”
  Ai, ek wou nou nie sover gegaan het nie. Julle het dit so pragtig reeds deurtrap – maar vir my ervaar ek YHWH en Yahshua is Echad. Hulle is 1 maar ook nie 1 nie. En luister net was sê Gen.1:1 “Beresheeth bara Elohim Aleph-Taf ha shamayim v-et ha-aretz” (daardie Aleph-Taf H853, sien die Tannakh, kom die meeste van die tyd voor ( ) sonder dat dit vertaal word. Ook in die KJV word dit in die betrokke versie voorafgegaan deur ‘bara’ H1254 met (H853) daar agter. Maar vertaal dit positief as die Alef en die Taf, ons Messias Yahshua!!!) Dit word bekragtig deur Kol.1:16 en ook Spreuke 30:4!!
  Sou ek dus totaal verkeerd wees as ek Gen.1:1 as volg probeer vertaal “In die begin het Elohim die Alef en die Taf voortgebring wie die hemele en die aarde geskape het”
  Yahshua is nie ‘n geskapene nie. Hy was altyd van die voortyd af by die Vader, in die boesem van Sy Vader. Het die Vader vir Yahshua, die Lewende Woord/Torah nie uit Sy binneste te voorskyn gebring waarna Yahshua die Skeppingswerk voltooi het nie? Spreuke 30:4, Kol.1:15-17. Yahshua die afskynsel/afbeelding (nie replika nie)Yahshua die fisiese manifestasie van die ONSIENLIKE ALOMTEENWOORDIGE ALMAGTIGE ABBA YAHWEH. Die Lewende Torah, die Woord.
  En dan sê my vertaling in Gen.1:27 (nadat al die voorafgaande verse sê dat “Elohim created.. and And Elohim said, Let Us make man in Our image ….” sê vers 27 “So the Word of Elohim* created man in His own image, in the image of Elohim He created him; male and female He created them”. My vertaling se voetnota verwys na die Aramaic Targum; Onkelos. John sal weet wat dit beteken, ek het nie ‘n clue nie.
  Wat ek eintlik wou sê, YAHWEH en Yahshua is so na aan mekaar, so naby aan mekaar, so ECHAD (nie 1 nie). Daarom skuil ek ook maar net agter Deut.6:4 “Hoor Israel, YAHWEH is ons Elohim, YAHWEH is Echad/Een”
  En dan het Pous Konstantyn en sy trawante gepoog om ons Almagtige te beperk tot 3 in 1!!??
  Hy hou die heelal waarvan die sterrestelsels wat biljoene ligjare uitmekaar verwyder is, binne in die palm van Sy Hand. Hykan nie beperk word nie.
  En wat ek waardeer van hierdie gesprek, is dat die verskillende “opinies”/vertolkings nie kan lei tot twis nie, want almal van ons val terug op die SHEMA as ons nie verder “verstaan” nie.
  Mag Sy SHALOM julle oorval!

  • Robert says:

   Koos “..My vertaling, laat ek maar swyg watter een dit is..”
   Aggetoenou Koos, vertel/help my ook asb. moet nou nie jou kaarte so styf vashou teen jou bors nie ! :glad:

   Koos skryf..> “Beresheeth bara Elohim Aleph-Taf ha shamayim v-et ha-aretz” (daardie Aleph-Taf H853, sien die Tannakh, kom die meeste van die tyd voor ( ) sonder dat dit vertaal word…”

   Fantasties om te sien hoe ver julle ouens al is ! Waar kry jy hierdie studiehulp vandaan ?

   Aggetoe, help asb.
   Shalom

  • John says:

   Koos, dankie vir jou mooi woorde – ek waardeer dit opreg. Net kortliks, na aanleiding van die “Alef-Taf” idee. Jammer om weer ‘n vlieg in die salf te wees, maar dis nog een van die “trinity teachings” wat die rondte doen, wat nie op behoorlike feite gebaseer is nie. Ons moet waak teen hierdie soort dinge, want op die ou end gee dit skietgoed in die hande van mense wat nie hou van wat ons doen nie. Die Hebreeuse woord “et” (gespel met twee Hebreeuse letters, “Alef” en “Tau”) is ‘n woord wat ‘n spesifieke funksie binne die Hebreeuse taal (in die algemeen) vervul en wat ALTYD onvertaal gelaat moet word. Die funksie wat hierdie woord vervul is om die objek (of voorwerp) gedeelte van ‘n sin in Hebreeus aan te dui (miskien onthou jy nog iets hiervan uit jou skooldae :glad: ). Daar is letterlik honderde plekke in die Hebreeuse teks van die Ou Verbond waar hierdie woord (Alef-Tau) direk voor die objek van ‘n sin gebruik word, waar dit binne die konteks totaal onmoontlik is dat dit na die Messias kan verwys! Of ons nou daarvan hou of nie: Gen 1:1 sê bloot vir ons: “In die begin het Elohiem (bedoelende: Yahweh) die hemel en die aarde geskape.” Hierdie eenvoudige waarheid word bevestig op meer as 50 plekke in die Skrif.

 8. Koos says:

  Robert!! Ek lief dit. Eerstens, ek wil nie my onnoselheid en onkunde sommer net oopgooi nie. Ek het my kinders gekontak in verband met die ipod gedoente. Ek wil werklik probeer om dieselfde vir my moeder te doen wat jy vir joune doen. Ek weet nie eens hoe lyk die goed nie wat nog te sê hoe dit werk, maar ek gaan uitvind. Daardie gedeeltes wat jy dan aflaai, is dit Messiaans Nasereens? Gebruik hulle die Afgesonderde Naam van ons Vader en Sy Seun? Ek is nou so versigtig vir die term Messiaans Nasareens na ek in kontak was met die sg. suiwer leer ouens in ons land. Hulle gee ook voor hulle is Messiaans en Nasereens. Pragtig, maar dan sê hulle nie dat hulle die WIT Israeliete, die boerevolk Afrikaners is nie. Dis hartseer. Hulle MISBRUIK die naam van JAHWEH en JAHSHUA. Let op na die spelling – dis nie sommer net toevallige onskuldige transliterasie nie – die Afgesonderde Naam van Yahweh en Yahshua is te “joods”. Die anti-semitisme syfer deur, selfs in die getranslitereerde Afrikaanse spelling van die Hoog Afgesonderde Naam van Ons Vader.

  Tweedens, die redakteur van my vertaling is ene Rabbi Moshe Koniukovski. Hy het wonderbaarlike artikels en boeke geskrywe. Sy bydraes was ongetwyfeld geinspireerd deur die Ruach HaKodesh, ek het geen twyfel daaromtrent nie.

  Maar toe kataza hasatan hom. Hy begin meervuldige huwelike propageer, gefundeer op die Torah. Dis ‘n baie sensitiewe aangeleentheid en ek meen baie privaat. Moet dit nie aan ‘n klok hang as jy dit wil doen nie, veral nie as jy so ‘n openbare leiersfiguur in die Messiaanse gemeenskap is nie.

  Die volgende wat hy doen, is hy begin om die Lunar Shabbat te predik. En almal wat nie met hom saamstem nie, is dom en kortsigtig en hy het nie geskroom om dit luidkeels te verkondig nie. Hy het selfs ‘n kort apologie vir sy optrede op sy webtuiste geplaas, maar jy moet dit gaan soek. Hy het nie ‘n openbare apologie aangeteken nie.

  Die Lunar Shabbat onderhouers bereken die begin van die maand op ‘n ander wyse – die ‘conjunction of the dark moon’. Ek het nou half vergeet hoe dit presies werk, (ek het hul almanakke en berekeningswyses) maar hulle ‘shabbatte’ val nie op die 7de dag van die week nie. Die lunar Shabbat kan op enige ander dag van die week val.
  Dit is nie eens vir my belangrik om hul uiters ingewikkelde berekenings en argumente te beoordeel nie. Daar was geweldig geskryf en artikels het die rondte gedoen so ‘n 3 of 4 maande gelede.

  Die eerste hekkie waaroor hulle val, is die teken van Jonah – Yahshua wat 3 dae en 3 nagte in die graf was, soos Hyself na die profeet Jonah verwys het. Nou, hierdie Skrif van Koniukovsky is gepubliseer voordat hy die dwalings beleef het. En nou is ek nie seker of hy sy volgende uitgawes geredigeer het om hierdie dwalinge in te sluit nie.

  Volgens die Lunar siening was Yahshua die 6de dag, Vrdag gekruisig en die Hoog Shabbat (15de Aviv Ongesuurde Brode Fees) was die s-terdag. Volgens die Lunar onderhouding is daar nie jaarlikse hoog Shabbatte volgens Lev. 23 nie. John sal beter kan verduidelik. Alle Lev. 23 Feesdae val volgens hulle op hulle Lunar Shabbat wat nie enige ander weeksdae insluit nie. Die volmaan speel ook ‘n groot rol. Ek stel eintlik nie eens belang in die verduideliking daarvan nie, dit is ‘dwaas’.

  Dit impliseer dat, strydig wat hy voorheen verkondig het, Yahshua slegs in die graf was vanaf Vrdag tot
  S-ndag.

  Toe ek hulle konfronteer met die teken van Jonah, toe skryf hulle ‘n artikel dat die teken van Jonah betrekking het op die duur/lengte van Yahshua se bediening, dws. 3 jaar. Ons moet maar net aanvaar dat dit 3 jaar was en nie 3.5 jaar nie. Dit is vir my belaglik. Jy kan nie net 6 maande sommer net weggooi om jou standpunt te onderskryf nie.

  Die teken van Jonah is wat my betref die enkele teken wat Yahshua aan ‘n ongelowige en Torahlose geslag gegee het. Dit kan nie weg redeneer word nie. Daarom, in my eenvoudigheid, kan ek nooit die lunar Shabbat aanhangers ondersteun nie. Nie op die stadium nie, dalk later in die millennium in as die Koning vir ons opdrag gee om dit te doen! (Ek noem dit net om te toon dat ek oop is vir enige verandering wat Skriftuurlik/Torah is – daardie ou geykte ‘mindset’ van my het ‘n pragtige knou gekry!)

  En juis om hul 3 jarige bediening van ons Messias verder te kelder,(dit was bloot ‘n toevallige gebeurtenis – Rood het nie in reaksie daarop sy bevindinge gepubliseer nie) het Michael Rood, ongeveer 5 jaar van tevore, ‘n pragtige uiteensetting gedoen van die 4 evangelies waaruit dit blyk dat ons Messias heel waarskynlik slegs ‘n bedieningstydperk van 70 weke gehad het nie en 3.5 jaar nie. Joh.6:4 byvoorbeeld is baie twyfelagtig in die lig van die volledige bespreking van die CODE OF JONAH soos wat dit blyk. Dit skyn asof die Fees moontlik eerder die Fees van Trompette sou kon wees as die Pasgafees. Want Yahshua is nie eens in Jerusalem soos die Torah vereis nie en Hy hy voed die skare met brood wat waarskynlik suurdeeg bevat. Hierdie DVD reeks is geweldig interessant, goed gefundeer en mindboggling.

  Nou hoe het ek nou hier uitgekom? Totaal van die draad af.

  My vertaling is die Restoration Scriptures, True Name Edition Study Bible, updated 3rd Edition. Ek sal nie ‘n latere uitgawe aanraai nie. [Hierdie URL is nie meer in gebruik nie – JW]. Dis ‘n ongelooflik werk. Hy het die aramese peshitta geneem, die DSS dooie seerolle, die LXX Septuagint, die shem tov Matthew, die Hebreeuse Tannakh, ens. Hy erken self dat hy ‘n agenda het nl. die beklemtoning van die twee huise van Israel – Judah en die Tien Noordelike Stamme wat nog vereenig moet word. In sy verklarende aantekeninge kom dit telkens na vore.

  Byv. kom ons kyk net na die hernieude testament waar Shaul praat in 1 Kor.10:27 wat as volg lui: “If any of them that believes not, invites you to a feast, and you desire to go; whatever is set before you eat nothing: ask questions about the food for conscience sake”.
  Sy voetnota hierop lui: “The Aramaic is clear. We are to eat nothing, unless we are sure of the origin of the meat. Most translations incorrectly state that believers should eat all things, even meat offered to idols, without asking any questons. That contradicts Torah.”

  Dis maar ‘n enkele voorbeeld uit die hernieude verbond uit.

  Kom ek gaan net na Psalm 40:6. (John moet ons maar beboet of oorsien, sal probeer om klaar te maak)

  Hierdie betrokke vers lui: “Sacrifice and offering You did not desire; BUT A BODY YOU HAVE PREPARED FOR ME; burnt offering and sin offering You did not require” (My beklemtoning)

  Sy kommentaar op hierdie vers is as volg: “In Psalm 40:6 the Masoretic text (Psalm 40:7 in the Stone Edition) has purposely changed the phrase “a body you have prepared for me,” as properly quoted again in Hebrews 10:5, and verified by the Dead Sea Scrolls. This verse speaks of a man who has a special body prepared for Him by YHWH, to come to earth because the scrolls of Torah testify of Him. Now if you were a counter-Yahshua missionary evangelist, you’d want this verse tampered with also. That is exactly what they did. They changed Paslm 40:6 to “you opened my ears”.

  Hierdie gedeelte vertel vir my en veral die volgende vers “Then said I, observe, I will come: in the volume of the scroll it is written all about Me” – dit vertel vir my van die Messias wat sou kom in ‘n voorbereide liggaam!! Dit word bekragtig in Hebr.10:5.

  Dit is maar enkele voorbeelde.

  Koniukovsky het geweldige impak gemaak internasionaal totdat die “dwalinge” begin het. Sy artikels oor die 2 huis leringe binne die Skrif is ongelooflik en beslaan volumes. Maar baie van ons het begin om sy skrywes veral oor die lunar Shabbat en meervuldige huwelike te vermy. Maar dit doen nie afbreuk aan die waarhede wat die Ruach Hakodesh aan hom openbaar het en wat hy wel gepubliseer het nie.

  Dis hoekom ek huiwerig is om na sy vertaling te verwys in die lig van die onlangse gebeure.

  Nee, Robert, jy het my amper laat goed voel. Ek is ‘n aap. Hoe vinniger ek die Hebreeuse alfabet probeer leer, hoe vinniger vergeet ek dit. Ek weet nie. Dit gaan ‘n wonderwerk kos. Ons het twee dierbare vriende aan die Rand, Richard en Sharon Plaatjies. Sharon het ingeskryf vir ‘n module in Paleo Hebreeus by Unisa en sy wil hê dat ons saam moet probeer om dit te leer en te praat. Maar ek wil haar nog daarvan laat afsien, want as ek nie eens die moderne Hebreeuse alfabet kan baasraak nie, wat nog te sê die Paleo Hebreeus. Maar sy hou vol dit is nog suiwerder ens. ens. Sal maar sien. Ek soek ‘n Hebreeuse kursus, soos die Sotho kursusse wat mens kry, wat jy luister en praat, maar dan moet jy iemand hê om te praat, anders help dit nie.

  Mag jy ‘n wonderlike dag hê, en John ook wat moet modereer en wysig as dit nodig is. Maar eintlik is Robert die skuldige, want hy het die vrae gevra (smile)!
  Groete Koos

  • John says:

   Koos, ons plaas jou volle stuk (dié slag), maar net ‘n vriendelike versoek dat ons almal sal probeer om ons bydraes bondig en op die punt af te hou!

  • Robert says:

   Koos, Die gedoente is nie n’ ipod nie maar n’ “Mp3 player” , die ene wat ek vir my moeder gekry het , het n’ 2Gigabyte geheue mens kry wat groter geheue het maar ek gebruik n’ Mp3 re-sizer programmetjie wat dan die grootte van die betrokke le^er kleiner maak , en so pas dan 140 preke in op n’ 2gig mp3 spelertjie wat by Kliks te koop is vir so R200.

   “..Dit gaan ‘n wonderwerk kos..” om Hebreus aan te leer? Jy is heeltemal korrek en ek probeer nie eers nie want ek glo dat net soos met die toring van babel gaan YHVH vir ons die taal “gee”

   Shalom

 9. secure image hosting says:

  Good day, Great site, wherever did you arrive up of the details in this summation? Im glad I discovered it though, I’ll be checking back soon to see what other content you have.

 10. Robert says:

  Koos, jy skryf..> “..Lunar Shabbat..”
  Yes, dis vir jou ‘n ding soos die “plat aardbol” of opkomende maan elke aand, maar het jy al die spesifieke datum in genesis gekry van die eerste sabbat :glad:
  pasop, john oortuig ons dalk dat lunar sabbaths korrek is :glad:
  shalom

 11. Casey Deraney says:

  Moses God was not God of the Jews — 25:23 And the LORD said unto her: Two nations are in thy womb and two peoples shall be separated from thy bowels; and the one people shall be stronger than the other people; and the elder shall serve the younger.

 12. Roxanna Connon says:

  Moses God was not God of the Jews — 3:15 And God said moreover unto Moses: ‘Thus shalt thou say unto the children of Israel: The LORD the God of your fathers the God of Abraham the God of Isaac and the God of Jacob hath sent me unto you; this is My name for ever and this is My memorial unto all generations.

 13. Esther says:

  Hallo Koos, Robert & John,

  Ek is nuut en het nog so baie om te leer. Kan julle my asseblief help om te verstaan wat is die korrekte standpunte oor;

  – Trinity doctrine,
  – Eternal heavenly bliss at moment of death
  – Rapture.

  Ek wil ook graag die regte feite leer. Julle kan my ook op my e-pos kontak en inligting aanstuur. (estherm@telkomsa.net)

  Laastens, ek was tot ‘n paar dae gelede baie na aan my ma en deel alles met haar. Ek was so opgewonde oor wat ek alles geleer het. Sy is nie opgewonde nie. Sy is dik vir my. Ek wil nie argumenteer en haar kwaad maak nie want ek is baie lief vir haar maar wil so graag hê dat sy ook die waarheid kan sien. Koos het genoem van ‘n boekie wat hy geskryf het. Kan jy dalk ‘n elektroniese weergawe vir my stuur? My ma is ‘n hoogs intelligente, geleerde en aktiewe 86 jarige. Sy kan met gesag oor alle onderwerpe praat. Sy wil natuurlik ook nie ‘n dwaling begaan nie en seker maar net versigtig.

  Groete
  Esther

 14. John says:

  Hi Esther

  Ek wil nie nou hierdie forum gebruik om ‘n volledige standpunt oor die drie aangeleenthede te gee nie, maar in kort kan ek net sê dat soos dit vir my lyk is daar nie genoegsame Skriftuurlike ondersteuning vir enige van die drie “doctrines” soos jy dit hierbo beskryf het en soos wat dit tradisioneel in baie kerke geleer word nie. Ons het reeds heelwat gesprek hieroor in ons blog-besprekings gevoer (veral die sg. “Trinity” of “Drie-eenheid”) en jy kan boonop die soek-funksie op ons webblad ook gebruik om vas te stel wat ons in die verlede oor hierdie dinge geskryf het.

 15. Thomas says:

  Hallo John

  Ek leer ontleer nog wat ek in my 50 jaar by die NG Kerk geleer het. Ek het hierdie jaar, n paar maande terug, daar bedank agv Sondag aanbidding, waarmee ek nie langer kon saamleef nie.

  Ek is dus baie ‘vulnerable’ en klou aan my God om nie soos golwe in die see rondgeslinger te word nie. Ek het n jaar of twee gelede opgehou om Kersfees te vier en soos ek noem hierdie jaar begin om die Sabbat te onderhou. Dit alles doen ek natuurlik soos n heidin wat nie van beter weet nie en op my manier soos die Heilige Gees my lei. Dan het ek ook nog die stryd met van my gesins lede wat nie lekker hieroor voel nie, maar my voorbeeld volg as hoof van die gesin.
  (Maw, hulle het nie n keuse nie :glad: Tong in die kies.)

  Ek stem nie saam met alles wat jy sê nie, maar dit is seker te verstane my agtergrond.

  Ek wil n paar vrae vra.

  1. Wat doen julle op die 25ste en 31ste/1ste hierdie jaar, wat beide op die Sabbat val?

  Ek het gesê n paar, maar ek sal eers hiermee volstaan.

  Groete
  Thomas

 16. John says:

  Thomas, ek dink die van ons wat ‘n soortgelyke kopskuif as jy gemaak het, verstaan die gevoel van om “vulnerable” te wees. Daar is nie ‘n ander manier nie – ons móét deur so ‘n fase gaan, maar vra gerus vir dié wat al daar deur is: Die “vulnerable” raak mettertyd minder en maak plek vir die “shalom” waarvan die Skrif praat – vrede wat alle verstand te bowe gaan.

  Ons hou die Shabbatte wat val op 25 Des en 1 Jan op presies dieselfde manier as wat ons elke ander Shabbat hou – daardie dae is vir ons spesiaal, nie omdat dit “kersfees” of “nuwejaar” is nie, maar omdat Yahweh die Shabbat as rusdag afgesonder het en bedoel het dat ons op die sewende dag van elke week na liggaam en gees verkwik sal word.

 17. madeline says:

  Thomas

  Ek weet hoe jy voel. Maar jy is gelukkig, jou familie volg jou as hoof van die gesin, maar ek is nie die hoof nie en my familie is maar stadig om te verander. Ek wil so graag alles volg en die Shabbat hou soos ons moet en ook al die ander feesdae wat YAHWEH vir ons gegee het. My familie het saam met my besef dat die ou geloof wat ons gevolg het verkeerd was, maar dit is vir hulle vreeslik moeilik om te verander. Ons het ook vir die eerste keer nie kersfees hierdie jaar gevier nie. Ek moet se dat ek dit eintlik glad nie gemis het nie.

  Shalom

 18. Thomas says:

  Madeline, ek is miskien in n ander posisie as jy, maar ook nie. Die doen en luister na my is daar, maar die verstaan en glo nie. Ek kan maar net bid dat die Heilige Gees, net soos met my en een ander lid van die gesin, sal werk in die harte en die verstaan sal teweeg bring. Net Hy kan dit doen, ons kan maar net inligting gee. En dit is wat so moeilik is, want die onderwerp word vermy. Ek roer maar nie, vir vredes onthalwe. Dit klink miskien verkeerd, maar toe lees ek Jes 58 en besef dit is nie die moeite werd, en selfs meer verkeerd, om mekaar met ‘vuiste’ te slaan. Hy sal wel self vir ons die geleentheid gee om te getuig, op die regte tyd en plek. Hy sal oortuig wie Hy wil. Intussen is ek dankbaar dat ons as gesin wel weg gebreek het en die regte pad begin het, hoe krom en skeef ook al. Hou moed en gebruik gebed, ons grootste wapen.

  PS. Dit is verblydend om te sien hoe ons oë een vir een oopgaan. Hoe meer dit sneeubal, hoe makliker sal dit word.

 19. madeline says:

  Thomas

  Dankie vir die bemoedigende woorde. YAHWEH was nog altyd daar vir my en ek weet dat HY wel my familielede ook sal aanraak. Ek hoop en bid dat jou familie ook die lig sal sien. Dit help baie om te weet daar is ander mense wat ook maar soos ek alleen staan tussen geliefdes wat nog nie heeltemal oortuig is nie.

  Shalom

 20. Robert says:

  madeline

  Jer 3:14 Keer terug, o afkerige kinders, spreek die HERE, want Ek is heer oor julle; en Ek sal julle neem, een uit ‘n stad en twee uit ‘n geslag en sal julle in Sion bring.

  …..een uit ‘n stad en twee uit ‘n geslag.

 21. Paul Nel says:

  Goeie dag almal,

  Ter aansluiting van hierdie tema, “The process of unlearning”, wil ek graag met julle ‘n openbaring deel.
  Ek is reeds geruime tyd losgemaak van die paganistiese feeste ensovoorts, maar soos algar sal besef, die groei proses duur voort.
  ‘n Geruime tyd gelede sit ek een aand en probeer vergeefs om ‘n boodskap “op te tower” vir ons volgende Bybel studie. Terwyl ek toe maar die tyd benut om my verhouding met Yahweh te bevorder, sien ek die volgende;

  Ek staan met ‘n lee deurskynende olie bottel in my hand en probeer die olie daaruit kry deur dit eers onder gewone kraanwater te hou, toe met warm water and later met kook water te probeer skoon kry. Maar niks wat ek doen kan die olie uitkry nie. Die water wat ek in die bottel tap kom wel op die oog af skoon voor, maar dit bly “contaminated”.
  Naderhand gee iemand eers vir my een soort seep en toe allerhande ander goed, maar steeds bly die olie.
  En volgende stop iemand “Sunlight liquid” in my hand. Wel, nodeloos om te se, die bottel kom to baie mooi skoon en die water wat ek daarna daarin tap is sonder enige besoedeling.

  Eers het ek nie so lekker verstaan nie, maar 2 dae later kom die uitleg.
  Die olie bottel is ‘n mens en die olie is dit waarmee ons grootgemaak word (tradisies, ens.)
  Die verskillende waters en sepe in allerhande vals leerstellings en leuens wat satan oor die afgelope eeue in plek gestel het binne die “kerk”.
  Die “Sunlight Liquid” is die WAARHEID wwarvan Yoh?anan 8:32 praat (die Ruach Ha’Kodesh) wat ons dan skoon was.
  Die proses?
  Ons moet onsself ledig van alles wat ons geleer het en Yahweh toelaat om ons te reinig van daai besoedeling – sodat Hy ons dan kan vul met die Water van Lewe.

  Dit het my net weer met nuwe ogies na die hele Skrif laat kyk.

  Shalom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:nice: :wink: :up: :glad: :ooo: :oops: :lol: more »