Tag Archives: Y’shua

FOLLOWING THE SAME ONE AS Y’SHUA

The combination of the two words “my Elohim” appears 14 times in the New Testament – the first time (in John 20:17) it is used by Y’shua (“I will ascend to My Father and your Father, and to My Elohim and your Elohim”) and the last time (In Rev 3:12), it is also used by … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Vrae oor die naam “Y’shua”

IH, Pretoria Ek het op verskeie ensiklopedias en ook op die stongs in gegaan en gesien dat baie van die mense verskil oor die heilige name. Ek het gevind dat die meeste H 3091 gebruik vir die Seun, maar dit maak nie vir my sin hoe hulle dan op Y’shua afkom nie. Sou graag wil … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Is Y’shua gelyk aan Yahweh?

CC, Plettenbergbaai Ons is so bly dat daar iewers op die wêrel-wye-web darem ook ‘n plekkie is waar ons die waarheid in “onse taal” kan leer. Ons het onlangs die artikel “Die drie-eenheid waarvan geen woord in die Skrif gerep word nie” gelees, en alhoewel ons saamstem dat die lering rondom die drie-eenheid verkeerd is, … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Is accepting Y’shua enough?

WM, LOCATION UNKNOWN Dear Sir, I came across your website on the internet, and had some questions concerning your beliefs. 1.Do you believe it is ever correct to refer to Yahweh by the term G-O-D? 2.Do you believe that Yahweh is the Creator, or did Y’shua do the creating? 3.Do you believe that a person … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

Op of langs die troon

WW, George Waar is Y’shua nou (volgens Openbaring 3:21 en ander verse)? Saam met sy Vader OP die troon of saam met sy Vader BY of LANGS die troon? KOMMENTAAR Die voorstelling reg deur die boek van Openbaring (en op ander plekke in die NT) is dat Yahweh OP die troon is en dat Y’shua … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

LET US NOT REJECT THE MESSIAH

In the book of Matthew, chapter 26, the suggested Messianic reading to go along with this week’s reading from the Torah, it is said that both Yehudah (Judas) and Kepha (Peter) rejected Y’shua in some way or other. As it turned out, Yehudah rejected Y’shua by handing Him over to the scribes and the elders … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

SOOS EEN WAT GESAG HET

Ons het verlede week by die interessante woordjie “hineini” (Hier is ek!) stilgestaan en uitgebrei oor hoe hierdie woord ‘n mens kan help om in die Skriftuurlike patroon te kom van “steering away from asking too many questions and progressing to a point where we regain our amazement and excitement about being a follower of … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

THE TRAGEDY WHEN CHOOSING TORAH MEANS LOSING MESSIAH!

Watch this video on YouTube. Slowly but surely there is a new pattern of belief taking shape in our day: People who have previously publicly confessed their belief in Y’shua as the Messiah and have begun to appreciate Torah, are making a complete about turn, rejecting the Messiah and embracing everything Jewish, up to the … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

GIVING Y’SHUA THE HONOUR HE DESERVES

When one comes to a proper understanding of the importance of both the Pre-Messianic and Messianic Scriptures, the truth of Y’shua of Nazareth being the promised Messiah and the fact that neither Y’shua Himself, nor any of his early followers and apostles ever claimed that this Messiah was equal with Yahweh the Almighty, the following … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

THE NEED TO REMOVE ALL LEAVEN

The events following Y’shua’s death, almost 2000 years ago, were so unique and far-reaching that one tends to forget that He died at the beginning of the seven days of Unleavened Bread and that many of the events that took place shortly after his death, actually took place during the Week of Unleavened Bread. And … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE EEN IN WIE YAHWEH ‘N WELBEHAE HET

In Mat 3:16-17 lees ons hierdie woorde: “En nadat Y’shua gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en kyk, die hemel gaan vir Hom oop, en Hy sien die Gees van Elohiem soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom. En kyk, ‘n stem kom uit die hemel wat sê: Dit is my … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

VERBIND AAN Y’SHUA DIE MESSIAS

Ek het die afgelope paar dae aan ʼn bouprojekkie gewerk, met die hulp van twee Zimbabwiërs wat, terwyl hulle met hulle werk besig was, aanhoudend met mekaar in Shona gepraat het. Die enigste woord wat ek in hulle gesprekke kon herken – ʼn woord wat byna in elke tweede of derde sin voorgekom het – … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Y’shua, the form of Yahweh

SG, Western Cape I hope you don’t mind me taking up some of your hard pressed time. I am aware of your understanding of the nature of Yeshua as being an anointed human being who had no pre-existence and I’ve read your booklet as well as your discussions on your website. However, I have a … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIT WAT OP DAARDIE PESAG GEBEUR HET

Verlede week het ons gefokus op die beskrywing in Johannes 12 toe Y’shua 5 dae voor Pesag (en dus ook 5 dae voor sy dood) op die vul van ʼn esel Jerusalem binnegegaan het. Ons het na die oorweldigende reaksie van die skare gekyk, met hulle palmtakke en uitroepe van sekere profesieë oor die Messias … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIT WAT VOOR DAARDIE PESAG GEBEUR HET

Die vraag word soms gevra waarop ons vandag behoort te fokus, wanneer ons die Pesag vier. Behoort ons te fokus op die eerste Pesag, toe die Israeliete uit Egipte getrek het of behoort ons liewer die fokus te laat val op die belangrike en deurslaggewende Pesag (kom ons noem dit die tweede Pesag) toe Y’shua … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE PROSES VAN REINIGING VANDAG

Die Torah bevat ʼn groot aantal bepalinge wat met reiniging te make het. Meeste van hierdie bepalinge is gegee teen die agtergrond van derduisende mense wat in ʼn kamp-opset met maksimum gesondheidsrisiko (en minimum fasiliteite en minimum mediese kennis) daagliks met mekaar skouers skuur – ʼn situasie waar dit absoluut noodsaaklik is dat higiëne hoë … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

GEBOOIE VAN MENSE

Mense wat die Skrif bestudeer, het ʼn onverklaarbare voorliefde om opdragte wat in die Skrif voorkom, te verdraai sodat dit by hulle eie idees inpas, of om opdragte as onbelangrik en nie-bindend af te maak omdat hulle die Skrif met ʼn sekere soort bril benader, of om opdragte by die Skrif by te voeg sodat … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

IN DIE BEGIN

Die Torah leesprogram wat gebruik word om deur die eerste vyf boeke van die Skrif in een jaar te lees, begin vandag weer reg van voor af. Elke jaar se leesprogram word gewoonlik só opgestel dat dit eindig in die week waarin Yom Hashemini plaasvind – die fees wat ons die afgelope week gevier het. … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

LEERMEESTER BY UITNEMENDHEID

Die gedeelte in die Messiaanse Skrifte wat normaalweg saam met die Torah lesing van hierdie week gelees word, is Markus 11:27 tot Markus 12:37. In hierdie gedeelte kry ‘n mens ‘n kykie in die lewe van Y’shua, die Leermeester – hoe Hy die vrae van sy opponente kon beantwoord deur belangrike beginsels van die Skrif … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE VERSTAAN VAN “LOGOS” IN JOHANNES 1

Woordeboek definisies van “logos” Merriam-Webster Dictionary: the divine wisdom manifest in the creation, government, and redemption of the world. Encyclopædia Britannica: the divine reason implicit in the cosmos, ordering it and giving it form and meaning. Oxford Dictionary: the principle of divine reason and creative order. “Logos” in die tyd van die Messias In die … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

WAT DIE SKRIF OOR DIE MESSIAS LEER

‘n Opsomming van hierdie studiestuk kan hier gevind word.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

VANDAG AS JULLE SY STEM HOOR

Hierdie week se parashah is die bekende hoofstukke (Num 13 – 15) waarin ons lees van die 12 verspieders wat in die Beloofde Land ingestuur is en wat teruggekom het met ‘n verdeelde boodskap: die berig van 10 van die 12 wat gesê het die land is mooi, maar heeltemal te gevaarlik om in te … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

FOLLOWERS OF MESSIAH

I came across an article this week, entitled “The Hebrew Roots Cult Movement.” I know there are many articles like this out there and usually I do not pay too much attention to the criticism brought in from the side of people who have very little understanding of what we do and what we believe. … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE HART VAN DIE TORAH

Baie mense verstaan onder die woord “Torah” die wette van die Ou Testament, en wanneer hulle hierdie woord hoor, is hulle by voorbaat skepties en verwag hulle om net ‘n hele string reëls en ellelange lysies van moets en moenies te hoor. Dit is natuurlik glad nie die geval nie. Die woord “Torah” is afgelei … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

SOEKLIG OP DIE MESSIAS 4

Die naam van hierdie week se Torah porsie (Ex 18 – 20) is “Jetro” en beskryf die periode in die woestyn, direk voor die ontvangs van die Tien Woorde en die res van die Torah, toe Jetro vir Mosheh gesê het dat sy werklading te swaar is en dat hy manne uit die volk moet … Continue reading

Posted in | Tagged , , | 2 Comments

SOEKLIG OP DIE MESSIAS 3

Wanneer daar na profesieë oor die Messias gesoek word, word daar nie normaalweg na die boek Shemot (Exodus) gekyk nie. Tog is daar in hierdie boek seker meer verborge verwysings na die Messias wat sou kom as in meeste ander boeke van die Ou Verbond. Shemot is in die eerste plek die boek wat die … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

SOEKLIG OP DIE MESSIAS 2

Daar is deesdae al hoe meer mense wat hulle stemme voeg by die massakoor van beswaardes wat beweer dat Y’shua van Natsaret nie is wat die Nuwe Testament sê Hy is nie en dat sy lewe ook nie ‘n vervulling van profesieë in die Ou Testament was nie. Hierdie siening word duidelik uitgelig as mens … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

SOEKLIG OP DIE MESSIAS

Verlede week het ons kortliks stilgestaan by die twee parallelle hoofstukke in Mat 11 en Luk 16 waar Y’shua die uitspraak maak dat die periode van die Torah en die profete tot by Johannes die Doper gestrek het. In die konteks van daardie twee hoofstukke kon mens duidelik sien dat Y’shua nie wou sê dat … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

TORN APART

One of the most intriguing things about the message of Y’shua the Messiah, is the complete contrast in responses of people who are exposed to this message. There are many who reject the message of Y’shua – especially if Y’shua is pictured (as He should be) as the Hebrew Messiah who lived and proclaimed a … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

WHY NOT BUDDHA?

Without asking for it, I have received a chain of emails the past couple of weeks in which statements were frequently made that Y’shua was a mythological, rather than a historical figure. In one such email, where Y’shua was compared with Buddha, the following statement was made: “The Christ and the Buddha are the same … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE MESSIAS SE NAAM

Elke nou en dan kom die aspek van die Messias se naam ter sprake in gesprekke, eposse, webblaaie en die afgelope week was daar (nie vir die eerste keer nie) ook ‘n bydrae op Elim se Blog besprekingsbladsy wat by hierdie onderwerp aangesluit het.  Baie van ons het onlangs of langer gelede ‘n besluit geneem … Continue reading

Posted in | Tagged , , | 3 Comments

DIE GROOTSHEID VAN DIE OPSTANDING

Oor die eeue heen was daar nie ‘n enkele leerstuk van die Skrif wat mense so aangegryp en gefassineer het soos die leer van die opstanding nie – die opstanding van die Messias uit die dood, 2000 jaar gelede, en die verwagting van doodgewone mense soos ek en jy, van ‘n toekomstige opstanding uit die … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Who came in the flesh?

It seems that the belief and conviction that Y’shua has come in the flesh is quite an important one. In the first letter of Yahuchanan, chapter 4, verses 2 and 3 the following statement is made: “Every spirit that confesses that Y’shua Messiah has come in the flesh is of Elohim, and every spirit that … Continue reading

Posted in Y'shua, the promised Messiah | Tagged , , , | 104 Comments

GELOOF IN DIE HEBREEUSE Y’SHUA 2

Ons gaan voort om die uitsprake en optrede van Y’shua, die Messias, te vergelyk met die Joodse en Hebreeuse verstaan van die Skrif (soos blyk uit sommige Talmoed aanhalings) … The mercy we to others show, Heaven will show to us. Luk 6:36 Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. He who wishes … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

GELOOF IN DIE HEBREEUSE Y’SHUA

Meeste mense wat in die Messiaanse Geskrifte (of Nuwe Testament) glo, maar wat ook sterk voel daaroor om die Hebreeuse wortels van hulle geloof te herstel, sien Y’shua van Natsaret as ‘n sleutelfiguur in hulle geloof.  Die mense wat vandag hier bymekaar is, asook hulle wat dalk later (via die audio CD) na hierdie boodskap … Continue reading

Posted in | Tagged , | 4 Comments

In alles kom Yahweh eerste

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Y’shua as die eerste

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Nie van hierdie wêreld nie

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Y’shua in die gestalte van Yahweh

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Y’shua as gestuurde uit die hemel

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die betekenis van Kolossense 1:15-20

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Y’shua die Seun van Elohiem

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Meer as genoeg bewyse

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Titaniese stryd rondom die opstanding

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Leer by Y’shua oor nederigheid

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Yermeyahu, Y’shua en ons

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Van vreemdeling tot Kroondraer

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die regte uitspraak van die Name

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die son, die Seun en die mans

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Another look at the deliverance of Yahweh

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Veel meer as ‘n Jobstrooster

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Y’shua is die antwoord!

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Persoonlikhede wat in die Skrif uitgesonder word

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Nie geken of aangeneem of geëer nie

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Hebrew (Ivrim) chapter 7

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die ongevraagde verandering van die Naam van die Seun

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment