Tag Archives: trinity

Who came in the flesh?

It seems that the belief and conviction that Y’shua has come in the flesh is quite an important one. In the first letter of Yahuchanan, chapter 4, verses 2 and 3 the following statement is made: “Every spirit that confesses that Y’shua Messiah has come in the flesh is of Elohim, and every spirit that … Continue reading

Posted in Y'shua, the promised Messiah | Tagged , , , | 105 Comments

Verwarring oor die Messias 3

The file may be viewed here. Tags: trinity, messiah, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

WW, George

Waar is Y’shua nou (volgens Openbaring 3:21 en ander verse)? Saam met sy Vader OP die troon of saam met sy Vader BY of LANGS die troon? KOMMENTAAR Die voorstelling reg deur die boek van Openbaring (en op ander plekke in die NT) is dat Yahweh OP die troon is en dat Y’shua nou aan … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

LET US NOT REJECT THE MESSIAH

In the book of Matthew, chapter 26, the suggested Messianic reading to go along with this week’s reading from the Torah, it is said that both Yehudah (Judas) and Kepha (Peter) rejected Y’shua in some way or other. As it turned out, Yehudah rejected Y’shua by handing Him over to the scribes and the elders … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE EEN IN WIE YAHWEH ‘N WELBEHAE HET

In Mat 3:16-17 lees ons hierdie woorde: “En nadat Y’shua gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en kyk, die hemel gaan vir Hom oop, en Hy sien die Gees van Elohiem soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom. En kyk, ‘n stem kom uit die hemel wat sê: Dit is my … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

VERBIND AAN Y’SHUA DIE MESSIAS

Ek het die afgelope paar dae aan ʼn bouprojekkie gewerk, met die hulp van twee Zimbabwiërs wat, terwyl hulle met hulle werk besig was, aanhoudend met mekaar in Shona gepraat het. Die enigste woord wat ek in hulle gesprekke kon herken – ʼn woord wat byna in elke tweede of derde sin voorgekom het – … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

LEERMEESTER BY UITNEMENDHEID

Die gedeelte in die Messiaanse Skrifte wat normaalweg saam met die Torah lesing van hierdie week gelees word, is Markus 11:27 tot Markus 12:37. In hierdie gedeelte kry ‘n mens ‘n kykie in die lewe van Y’shua, die Leermeester – hoe Hy die vrae van sy opponente kon beantwoord deur belangrike beginsels van die Skrif … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE VERSTAAN VAN “LOGOS” IN JOHANNES 1

Woordeboek definisies van “logos” Merriam-Webster Dictionary: the divine wisdom manifest in the creation, government, and redemption of the world. Encyclopædia Britannica: the divine reason implicit in the cosmos, ordering it and giving it form and meaning. Oxford Dictionary: the principle of divine reason and creative order. “Logos” in die tyd van die Messias In die … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

WAT DIE SKRIF OOR DIE MESSIAS LEER

‘n Opsomming van hierdie studiestuk kan hier gevind word. Tags: trinity, Y'shua, messiah

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

SOEKLIG OP DIE MESSIAS 4

Die naam van hierdie week se Torah porsie (Ex 18 – 20) is “Jetro” en beskryf die periode in die woestyn, direk voor die ontvangs van die Tien Woorde en die res van die Torah, toe Jetro vir Mosheh gesê het dat sy werklading te swaar is en dat hy manne uit die volk moet … Continue reading

Posted in | Tagged , , | 2 Comments

SOEKLIG OP DIE MESSIAS 3

Wanneer daar na profesieë oor die Messias gesoek word, word daar nie normaalweg na die boek Shemot (Exodus) gekyk nie. Tog is daar in hierdie boek seker meer verborge verwysings na die Messias wat sou kom as in meeste ander boeke van die Ou Verbond. Shemot is in die eerste plek die boek wat die … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

SOEKLIG OP DIE MESSIAS 2

Daar is deesdae al hoe meer mense wat hulle stemme voeg by die massakoor van beswaardes wat beweer dat Y’shua van Natsaret nie is wat die Nuwe Testament sê Hy is nie en dat sy lewe ook nie ‘n vervulling van profesieë in die Ou Testament was nie. Hierdie siening word duidelik uitgelig as mens … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

SOEKLIG OP DIE MESSIAS

Verlede week het ons kortliks stilgestaan by die twee parallelle hoofstukke in Mat 11 en Luk 16 waar Y’shua die uitspraak maak dat die periode van die Torah en die profete tot by Johannes die Doper gestrek het. In die konteks van daardie twee hoofstukke kon mens duidelik sien dat Y’shua nie wou sê dat … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Y’shua as die eerste

The file may be viewed here. Tags: trinity, Y'shua, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Verwarring oor die Messias 5

The file may be viewed here. Tags: trinity, messiah, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Verwarring oor die Messias 4

The file may be viewed here. Tags: trinity, messiah, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Verwarring oor die Messias 2

The file may be viewed here. Tags: trinity, messiah, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Verwarring oor die Messias 1

The file may be viewed here. Tags: trinity, messiah, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Nie van hierdie wêreld nie

The file may be viewed here. Tags: trinity, Y'shua, world, older

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Die sogenaamde Drie-eenheid

The file may be viewed here. Tags: trinity, older

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Y’shua in die gestalte van Yahweh

The file may be viewed here. Tags: trinity, Y'shua, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Y’shua as gestuurde uit die hemel

The file may be viewed here. Tags: trinity, Y'shua, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Y’shua die Seun van Elohiem

The file may be viewed here. Tags: trinity, Y'shua

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Vader en Seun in kombinasie

The file may be viewed here. Tags: trinity, older

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Relating to the Father and the Son

The file may be viewed here. Tags: trinity, older

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Onvervalste melk van die Woord

The file may be viewed here. Tags: scriptures, trinity, names, older

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Gedagtes rondom die Christelike Doop

The file may be viewed here. Tags: trinity, baptism, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment