Tag Archives: torah

ML, Johannesburg

Iemand het vir my die vraag gevra hoe daar ‘n onderskeid getref word tussen die morele en die seremoniele wette. Alhoewel ek bewus is dat die seremoniele wette dinge soos die offers en so aan behels wat te make gehad … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

THE TRAGEDY WHEN CHOOSING TORAH MEANS LOSING MESSIAH!

Watch this video on YouTube. Slowly but surely there is a new pattern of belief taking shape in our day: People who have previously publicly confessed their belief in Y’shua as the Messiah and have begun to appreciate Torah, are … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE TORAH HOU DIE SLEUTEL

Ek lees ʼn artikel wat op die webblad “Kletskerk” verskyn het, met die opskrif “Quo Vadis: ʼn Ope brief aan die gereformeerde kerke in die RSA”. In die artikel (geskryf deur Jurie van den Heever, ʼn bekende professor verbonde aan … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

HEAR O YAHWEH, HEAR O YISRAEL

This week’s Torah Parashah is called “Vaetchanan” which means “And I pleaded” – a reference to the first verse of the Parashah, Devarim 3:23: “And I (Mosheh) pleaded with Yahweh at that time, saying …” This plea of Mosheh is … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

DIE GROOT ROL VAN GETALLE IN DIE TORAH

The file may be viewed here. Tags: numbers, torah

Posted in | Tagged , | Leave a comment

YEHUDAH APPROACHING YOSEPH

The passage at the beginning of this week’s Parashah is all about Yehudah, approaching Yoseph on behalf of his brothers and pleading with him not to prevent Benyamin from returning back to their father, as this would most probably cause … Continue reading

Posted in | Tagged , , | 2 Comments

DIE PILAAR VAN DIE TORAH

Daar is ʼn oortuiging onder die ortodokse Yehudiem dat die wêreld op drie pilare gebou is: (1) Dade van regverdigheid en goedgesindheid teenoor mense (2) Gebede en toewyding aan die Allerhoogste, en (3) Die onderhouding van Torah. In aansluiting hierby … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE TYD OM SKAPE BYMEKAAR TE MAAK

Yaákov is een van die mees kleurryke figure uit die tydperk van die aartsvaders. Sy ma het hom voorgetrek; sy broer het hom gehaat; sy oom het hom bedrieg; sy twee vroue was susters en sy twaalf seuns word uiteindelik … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE TORAH VAN VRYHEID

Hierdie week se Parashah begin met die opdrag om regters (“shofetim”) en opsigters (“shoterim”) in die midde van die volk aan te stel. Hoekom moes daar regters wees? Waarom moes daar plek gemaak word vir onderlinge beoordeling en toesighouding in … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

SEWE PERSPEKTIEWE OP DIE TIEN

File may be viewed here Tags: ten commandments, torah

Posted in | Tagged , | Leave a comment

WATER VAN DIE LEWE

Die Skriftuurlike voorskrif oor die rooi koei (Engels: “red heifer”), sonder enige gebrek, wat buitekant die kamp geslag en verbrand moet word en waarvan die verbrande as met vars water gemeng moet word wat dan as reinigingswater sal dien vir … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

WAAROP IS JY GEFOKUS?

Die drie gedeeltes wat hierdie week saam gegroepeer word in die leesprogram wat ons volg, is Wayiekkra/Levitikus 25 (met riglyne wat te make het met die Sabbatsjaar en die Jubeljaar), YermeYahu/Jeremia 32 (waarin die profeet die ongewone, profetiese opdrag kry … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

WANNEER DIT NODIG IS OM NOG NADER TE KOM

 Die Torah leesstuk van hierdie week, Gen 44:18 tot 47:27, staan bekend as “Vayighash” (afgelei van die Heb woord “naghash”).  Hierdie woord beteken letterlik:  “En hy het nader gekom” en dit verwys na Gen 44:18 waar ons lees: “Toe kom … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

PLEKKE VAN ONTMOETING

In die tweede vers van hierdie week se Parashah (Torah leesstuk: Gen 28:10 tot 32:3) staan daar hierdie woorde (in die Woord en Getuienis vertaling):  “Daarna kom hy (Yaákov) by ‘n plek waar hy die nag oorgebly het, want die … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE OPDRAG OM TE SING

Daar word allerweë aanvaar dat daar 613 opdragte in die Torah voorkom, waarvan 248 positief en 365 negatief is. Die Yehudiem het baie te sê oor die 613, wat deur hulle byna as ‘n soort magiese getal gesien word. Sommiges … Continue reading

Posted in | Tagged , | 1 Comment

WARE VRYHEID

Die Torah leesstuk hierdie week is Devariem (Deuteronomium) 21 tot 25 en dit bevat ‘n hele aantal instruksies wat gaan oor beginsels wat tot vandag toe nog geldig is en kan help om van die wêreld ‘n beter plek te … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE RUGGRAAT VAN DIE TORAH

Wanneer mens met die Torah en met ‘n weeklikse Torah leesrooster besig raak, kan jy maklik jou fokus op die groter prentjie verloor. Dis geweldig verblydend dat daar deesdae soveel ongekende belangstelling in die Torah is en soveel groepe wat … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DÁN SAL HY IN ONS MIDDE WOON

Daar word dikwels besin oor die rede waarom Yahweh opdrag gegee het dat daar ‘n tentwoning of tabernakel (Hebreeus: “mishkan”) gebou moes word. Die eerste antwoord wat normaalweg gegee word, is dat Hy begeer het om in die midde van … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

SMALL ACTS MAY HAVE EXTRAORDINARY CONSEQUENCES

This week’s Torah portion starts with the words: “When you take the census of the children of Yisrael, to register them, then each one shall give an atonement for his life to Yahweh, when you register them, so that there … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

HOOGTEPUNTE VAN DIE SKEPPER SE ONDERRIGPLAN

Hierdie week se Torah leesstuk begin en eindig met Yahweh wat vir Mosheh sê dat Hy sekere verordeninge het waarmee Hy die volk wil onderrig (Ex 21:1 “En dit is die verordeninge wat jy hulle moet voorhou …” en ses … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

FRIEND OF THE ALMIGHTY

The same person who, in Shemot (Exodus) 18, is called Yitro, the father-in-law of Mosheh and the priest of Midyan, has earlier (in Exodus 2) been called Reuel, the priest of Midyan who had seven daughters and who gave his … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE HART VAN DIE TORAH

Baie mense verstaan onder die woord “Torah” die wette van die Ou Testament, en wanneer hulle hierdie woord hoor, is hulle by voorbaat skepties en verwag hulle om net ‘n hele string reëls en ellelange lysies van moets en moenies … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE GETUIENIS VAN DIE ARK

Daar is verskil van mening oor presies watter items binne-in die ark van die verbond geplaas is. Party mense sê dat slegs die twee kliptafels met die Tien Woorde of die Tien Gebooie in die ark geplaas is. Andere sê … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

TER WILLE VAN SY NAAM

Die Torah leesstuk van hierdie week staan bekend as “Wayyikra” en dit handel oor die eerste 5 hoofstukke van die boek Levitikus wat in Hebreeus ook as “Wayyikra” bekend staan. Die woord “Wayyikra” beteken “en Hy het geroep” en die … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE EENVOUD VAN DIE TORAH

Een van die grootste struikelblokke op die pad waarin mense die Torah weer déél van hulle lewe probeer maak, is die manier waarop daar van die Torah iets geweldig kompleks en ingewikkeld gemaak word. Dit loop gewoonlik uit op ‘n … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

A DIFFERENT SET OF LAWS

Laws are not always in the format: “You must do A”, or “You must not do B”. Sometimes they look like this: “If A happens, B will always follow” or “If A is true, B will also be true”. An … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

STAND UP FOR THE TEN

The traditional Torah Reading for this week covers the portion from Shemot (Exodus) 18-20 and includes the group of verses known as the Ten Commandments – sometimes also referred to as the Ten Words or the Ten Utterances. Many of … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIT GAAN NIE OOR ONS NIE

‘n Mens kry die idee dat mense reg oor die hele spektrum van geloof-groeperinge nie almal ewe sterk voel daaroor om die erns en die gewig van die Skepper se woorde te eerbiedig nie. Soms lyk dit of mense dink … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE ANDER TIEN GEBOOIE

Baie mense wat sê dat hulle glo, maak nie veel erns met die bekende Tien Gebooie of Tien Woorde wat in Shemot (Exodus) 20 en Devariem (Deuteronomium) 5 opgeteken staan nie. Andere sê weer: Vergeet van die res van die … Continue reading

Posted in | Tagged , | 1 Comment

DIE KUNS OM TE ONDERSKEI

Hierdie week se Torah gedeelte sluit in Wayyiekra (Levitikus) 6, 7 en 8. Soos op soveel ander plekke in die Torah, begin die nuwe hoofstuk (of nuwe onderafdeling) met die woorde: “Verder het Yahweh met Mosheh gespreek en gesê …”. … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Hoe kom ons waar ons moet wees?

The file may be viewed here. Tags: older, parashah, torah

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Ons kan by hulle leer

The file may be viewed here. Tags: israel, older, torah

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die belangrikheid van klein dingetjies

The file may be viewed here. Tags: older, torah

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Seven important questions concerning the law

The file may be viewed here. Tags: law, older, torah

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

The richness of Torah

The file may be viewed here. Tags: older, torah

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Ons liefde vir Yahweh

The file may be viewed here. Tags: love, older, torah

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die verwerping van die wet onder die dekmantel van genade

The file may be viewed here. Tags: law, older, torah

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die wet en die Nuwe Verbond

The file may be viewed here. Tags: law, new covenant, older, torah

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

What happened to the law?

The file may be viewed here. Tags: law, older, torah

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Wat het van die wet geword?

The file may be viewed here. Tags: law, older, torah

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Wat het van die wet geword?

The file may be viewed here. Tags: law, older, torah

Posted in | Tagged , , | Leave a comment