Tag Archives: shavuot

THE DELIVERANCE OF ELOHIM

I experienced something this past week that I am sure many of you have experienced before. While I was reading Psalm 50 earlier this week, I was suddenly reminded very clearly of something that happened many years ago – 21 … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE BETEKENIS VAN DIE 50 DAE

Daar is ‘n dimensie wat met die aftel van die omer te make het, wat ontsettend belangrik is en wat ons nooit uit die oog uit moet verloor nie.  Die periode van 50 dae wat bekend staan as “the counting … Continue reading

Posted in | Tagged , , , , | Leave a comment

SHAVUOT KAN JOU LEWE OMDOP

The file may be viewed here. Tags: feasts, shavuot

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHAVUOT (FEAST OF WEEKS / PENTECOST)

Let us look at some of the main features of SHAVUOT by highlighting each of the seven letters making up the word S-H-A-V-U-O-T (A Hebrew word literally meaning “weeks”): S   Setting aside the Set-apart days of Yahweh The sanctity of … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHAVUOT 2015

“Shavuot” kom van die woord “sheva” wat in Hebreeus twee betekenisse kan hê: (1) Om iets sewe maal te doen en (2) om ‘n eed te neem, te sweer of iets te belowe. Hierdie twee betekenisse hou baie sterk met … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

VAN BELOFTE TOT EERSTELING

Shavuot is ‘n fees waarop daar van die vroegste tye af, eerstelinge gebring is na die plek van byeenkoms. Die ensiklopedie van Wikipedia beskryf dit as volg: “Shavuot was also the … day on which individuals could bring the Bikkurim … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

SHAVUOT, FEES VAN VREUGDE

Shavuot, ook bekend as Fees van Weke (Shemot / Ex 34:22); Fees van die Oes (Shemot / Ex 23:16), Dag van die Eerstelinge (Bemiedbar / Num 28:26) en Pinkster (Engels: “Pentecost” – afgelei van die getal “50”) is seker een … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Shavuot: ‘n radikale boodskap

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, shavuot

Posted in | Tagged , , | Leave a comment