Tag Archives: shabbat

WORKING SIX DAYS TO THE HONOUR OF YAHWEH

Last week we investigated into Scriptures to find out what it means to keep Shabbat (or to rest) to the honour of Yahweh. This week we shall look at the other side of the coin. Today we shall try to find an answer to the question, “What does it mean to DO ONE’S WORK to … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHABBAT … TOT EER VAN YAHWEH

‘n Sentrale gedeelte van die Torah porsie van verlede week was Exodus 31:13-17 wat na die Shabbat verwys as ‘n teken dat iemand hom met Yahweh assosieer. Hierdie week se leesstuk (Exodus 35 – 38) word “Vayakhel” genoem en, sommer met die intrapslag, word die tema van Shabbat weer op die tafel geplaas: (Ex 35:1-3) … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

SEWE REDES OM DIE SHABBAT ERNSTIG OP TE NEEM

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged | Leave a comment

OP HIERDIE DAG

Dis gebruiklik om met die begin van elke nuwe siklus van Torah-lesings (in die week wat volg na die Agste Dag of Yom Hashemini) stil te staan by die skepping en by die dinge wat reg aan die begin gebeur het. Die naam van die eerste boek in die Skrif is alreeds ‘n goeie aanduiding … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Watter dag is Shabbat?

MB, Stellenbosch Ek glo ook dat die sabbatdag die 7de dag van die week is, maar gister lees ek op een van die websites, wat ook YAHWEH volg dat Saterdag vernoem is na Saturn en dat as ‘n mens Saterdag as die sabbatdag hou, gee jy eer and “Saturn” en nie aan YAHWEH nie. Hulle … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Watter dag is Shabbat?

LT, Adres Onbekend Kan u dalk verwysing uit die skrif gee wat daarop dui dat saterdag die sabat is? Baie dankie. Kommentaar Die verskil van mening wat daar bestaan oor die Sabbat, gaan normaalweg nie oor die vraag of Saterdag die Sabbat is nie (dit kan maklik bevestig word deur ou kalenders na te gaan … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Misleiding oor Sondag

IC, Worcester Ek het vandag op julle website afgekom en kan nie genoeg kry van al die inligting daarin nie! Dit is wonderlik om te sien dat daar veel mense oor die hele land is wat terugkeer na die Woord en Vader se oorspronklike bedoeling met aanbidding. Na vele bid, Bybelstudie en oplees, het ek … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Meer inligting oor Shabbat

SZ , Roodepoort Ek het op die Internet ingegaan en gesoek vir ‘n Afikaanse boek vir die viering van die Shabbat. Ek het afgekom op julle webwerf. Ons het by familie die Shabbat ete bygewoon gister aand en hulle gebruik ‘n Engelse boek oor die Feast. (Ete waar die blessings uitgespreek word) Kerse aangeteek word … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

Shabbat VS Loopbaan

EF, Suidkaap Ek is heeltemal deurmekaar oor die Sabbat – ek kan nie verbykom by die opdrag om 6 dae te werk en die sewende dag te rus nie. Watter dag verwag Jahweh van my om te rus – om nie te werk en besigheid te praat nie? Help asseblief! Hierdie is maar een van … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

Romeine 14: Kos of Shabbat?

AM, Gauteng Kan jy vir my meer lig werp op die gedeeltes in Rom 14: 5, 15 en 20? Hoe is dit van toepassing op die Shabbat en dan ook op die rein en onrein voedsel? Kommentaar Rom 14 handel myns insiens glad nie oor die Shabbat nie en ook nie oor rein en onrein … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Tipiese Shabbatbyeenkomste

DD, Rustenburg Wees gegroet in die Naam van Yeshua, Graag soek ons inligting om uit te vind of die enigste byeenkomste van Messiaanse se samekoms slegs in Vishoek is en of daar landswyd ander gemeentes ook is. Ons woon in Rustenburg, Noord Wes Provinsie so 100km vanaf Pretoria en sou graag kennis wou maak met … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

Die Shabbat Ete

NVZ, Namibia Ons begin eerskomende Vrydagaand om die eerste Shabbat-ete te hou, maar ek sal graag wil hoor hoe julle dit doen, want ek weet nie regtig wat en hoe nie, maar net dat ons dit wel wil doen! Vandag, terwyl ek besig is met my studie rondom die ‘wet’, kom ek by Kol 2 … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

Keeping the Sabbath

AW, Newcastle I was wondering if you could possibly help me with some queries regarding the Sabbath. My wife and I realsie that Saturday is the Biblical Sabbath and not Sunday as practised by what seems everybody else, and have been praying for our families to come to the same realisation. I’m pleased to say … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

Saterdag en Sondag

MC, Location Unknown U noem vir my ‘n interesante ding oor Saterdag en Sondag kerk, en nadat ek die artikel oor Kersfees gelees het wil ek nou weet waarom daar traditioneel op Sondag kerk toe gegaan word en waar die gebruik vandaan kom. Is dit ook heidens? KOMMENTAAR: Histories is daar geen aanduiding dat gelowiges … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Which day is Sabbath?

NZ, Texas I was searching the web for some information and came across your web-site and was blessed by your determination to follow Yahweh with NO compromise. It is hard to find such bold determination to do what is absolutely right these days. It is for this reason that I choose to write you. You … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

Shabbat Meetings

Posted in | Tagged , , | Comments Off on Shabbat Meetings

SHABBAT: KLIMAKS VAN DIE SKEPPING

Twee weke gelede het ons oor Noag gepraat wie se naam “rus” beteken en gesien dat daar ‘n verband tussen Noag en die Messias is, want Jesaja 11:10 het voorspel dat daar ‘n wortel en ‘n takkie uit die stam van Isai sou voortkom wat ‘n banier vir die nasies van die wêreld sal wees … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

NOÁCH AND THE SHABBAT

The Parashah called Noách covers one of the most dramatic series of events found in the entire Scripture. Noah, the ark, the flood, the pairs of animals, the mountain of Ararat, the tower of Babel. Gen 5:29 tells us that when Lamech’s first son was born, he called him Noách, because he believed that this … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHABBAT: VAN ARGUMENTEER TOT IMPLEMENTEER

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged | Leave a comment

ONTHOU DIE DAG VAN DIE SHABBAT

Dit is interessant dat die Vierde Gebod (oor die onderhouding van die Shabbat) die enigste van die Tien is wat gekombineer word met die opdrag om te onthou, maar dat dit juis die één gebod is wat oor die eeue heen die meeste deur mense vergeet en verwaarloos is. Hou in gedagte dat hierdie Vierde … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

Is die Sabbat op ‘n Saterdag?

DP, Australia Ek wil graag weet , kan ek aan sluit by julle Kerk as ek ver bly? Is julle kerk net op n Saterdag, en hoe word die sabbat gehou? Is daar n sekere kleredrag? Ek en my dogter soek antwoorde oor watter dag is die sabbat ? Is dit Saterdae en hoekom. Sal … Continue reading

Posted in | Tagged , | 1 Comment

OM RUS TE KAN VIND IN ‘N ONRUSTIGE WERELD

 Ex 31:2-3  Kyk, Ek het Betsalél die seun van Uri, die seun van Gur, van die stam van Yehudah, by sy naam geroep; en Ek het hom vervul met die Gees van Elohiem, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerlei werk. Betsalél (wie se naam beteken: “In die skaduwee van Elohiem”) is … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Vierde Gebod

MS, Western Cape Ek wil graag jou opinie hë oor iets waarmee ek stoei. Ek skilder as ek ‘n tydjie het en het die geleentheid om op dorpe na aan my uit te stal. Ek het dit egter nog nie gedoen nie, want die plekke is op Shabbat en Feeste oop en die kans is … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

KEN JY HIERDIE RUS?

Die Torah leesstuk van hierdie week (Gen 6:9 – 11:32) bestaan grotendeels uit die beskrywing van wat met Noag en sy mense tydens die vloed gebeur het. Die leesstuk staan bekend as Parashah Noag. Die woord “noag” beteken “rus” en daar is verbasend baie aspekte in hierdie parashah wat lig werp op die vraag: Watter … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

GEES VAN DIE SHABBAT

Hierdie week se Torah leesstuk kan in twee dele opgedeel word: een deel wat uit 3 verse bestaan (Ex 35:1-3) en ‘n tweede deel wat uit 119 verse (Ex 35:4 – 38:20) bestaan. Is dit nie ‘n taamlik ongebalanseerde indeling nie? Die antwoord hierop is: Miskien in terme van lengte, maar nie in terme van … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

Noodsaaklike werk op Shabbat

MB, Weskaap Iets wat my bietjie pla. Hier by ons is daar altyd werkies wat elke dag gedoen moet word met die diere ens. Op ons weeklikse Sabbat kry ons gewoonlik nie die swart man wat hier help nie. Ek gee hom dan ook tyd om te rus, maar dit bring dan dat daar vir … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHABBAT: TIME OF VISION AND JOY

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHABBAT: ‘N DAG VAN HERSTEL

Een van die hoofstukke in die Torah wat die duidelikste en volledigste oor die Shabbat handel, is Shemot (Exodus) 31.  Twee keer word die Shabbat in hierdie hoofstuk as ‘n TEKEN voorgestel.  ‘n Teken waarvan?  Vier dinge word in Shemot 31 uitgesonder: (1) ‘n teken dat die Een aan wie Israel behoort, Yahweh is – … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHABBAT: ‘N ONVERBREEKBARE RITME

Meeste van ons weet dat daar iets spesiaals aan die Shabbat is. Dis ‘n dag van rus – spesiaal opsy gesit deur niemand minder nie as die Almagtige self. Die onderhouding van hierdie dag is die één eienskap wat Israeliete en Jode nou al vir eeue lank laat uitstaan in die gemeenskappe waar hulle woon. … Continue reading

Posted in | Tagged | 1 Comment

SHABBAT LIFESTYLE

I recently tried to to find out how many people worldwide were involved in what is generally called the Hebrew Roots Movement. Strangely enough, there is very little information available with regards to numbers, membership and statistics of this movement. Maybe it is because there is no formal Movement called the “Hebrew Roots Movement”. It … Continue reading

Posted in | Tagged | 2 Comments

Wat doen mens op die Shabbat?

YM, Mpumalanga Ek vind Elim Ministries baie insiggewind en “n aanwins. Dis vir my besonders om die waarheid oor Yahweh en Sy woord te leer! Die regte benamings van Yahweh ens. Ek het “n vraag oor die Shabbat? Wat mag gedoen word op die rusdag van Yahweh, is dit ‘n dag wat ek moet afsonder … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

HUMANITY’S CRIME AGAINST THE ALMIGHTY

In legal documents “crimes against humanity” are described as particularly abominable offences which constitute a serious attack on human dignity or grave humiliation or a degradation of one or more human beings. They are not isolated or sporadic events, but are part either of a government policy or of a wide practice of atrocities tolerated or condoned by a government or … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE VERKWIKKING VAN SHABBAT

In hierdie week se Torah lesing is daar weer ‘n verwysing na die Shabbat, in Shemot (Exodus) 23:12, ‘n vers wat in Afrikaans besonder treffend vertaal word: “Ses dae moet jy jou werk verrig, maar op die sewende dag moet jy rus, dat jou os en jou esel kan uitrus en die seun van jou … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

DIE KRAG VAN SHABBAT

Hierdie week se Torah lesing sluit in die bekende Shemot (Exodus) 20, met die tien woorde wat Yahweh vir Yiesraél op die berg Sinai gegee het – te midde van donderslae en blitse en die geluid van ramshorings en rook wat uit die berg uitgeborrel het. Soms vergeet mense dat Yahweh hier direk met die … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Shabbat, die groter prentjie

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Die Skrif en die Sabbat

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die verdeling van die dag

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die vierde gebod en die groot weerstand teen die sewende dag

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Seven reasons why we keep the Sabbath

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Is the Shabbat still set-apart?

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Is die Shabbat nog steeds afgesonder?

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment