Tag Archives: shabbat

SHABBAT: VAN ARGUMENTEER TOT IMPLEMENTEER

The file may be viewed here. Tags: shabbat

Posted in | Tagged | Leave a comment

ONTHOU DIE DAG VAN DIE SHABBAT

Dit is interessant dat die Vierde Gebod (oor die onderhouding van die Shabbat) die enigste van die Tien is wat gekombineer word met die opdrag om te onthou, maar dat dit juis die één gebod is wat oor die eeue … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

OM RUS TE KAN VIND IN ‘N ONRUSTIGE WERELD

 Ex 31:2-3  Kyk, Ek het Betsalél die seun van Uri, die seun van Gur, van die stam van Yehudah, by sy naam geroep; en Ek het hom vervul met die Gees van Elohiem, met wysheid en verstand en kennis en … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

KEN JY HIERDIE RUS?

Die Torah leesstuk van hierdie week (Gen 6:9 – 11:32) bestaan grotendeels uit die beskrywing van wat met Noag en sy mense tydens die vloed gebeur het. Die leesstuk staan bekend as Parashah Noag. Die woord “noag” beteken “rus” en … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

GEES VAN DIE SHABBAT

Hierdie week se Torah leesstuk kan in twee dele opgedeel word: een deel wat uit 3 verse bestaan (Ex 35:1-3) en ‘n tweede deel wat uit 119 verse (Ex 35:4 – 38:20) bestaan. Is dit nie ‘n taamlik ongebalanseerde indeling … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

SHABBAT: TIME OF VISION AND JOY

Tags: joy, shabbat

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHABBAT: ‘N DAG VAN HERSTEL

Een van die hoofstukke in die Torah wat die duidelikste en volledigste oor die Shabbat handel, is Shemot (Exodus) 31.  Twee keer word die Shabbat in hierdie hoofstuk as ‘n TEKEN voorgestel.  ‘n Teken waarvan?  Vier dinge word in Shemot … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHABBAT: ‘N ONVERBREEKBARE RITME

Meeste van ons weet dat daar iets spesiaals aan die Shabbat is. Dis ‘n dag van rus – spesiaal opsy gesit deur niemand minder nie as die Almagtige self. Die onderhouding van hierdie dag is die één eienskap wat Israeliete … Continue reading

Posted in | Tagged | 1 Comment

SHABBAT LIFESTYLE

I recently tried to to find out how many people worldwide were involved in what is generally called the Hebrew Roots Movement. Strangely enough, there is very little information available with regards to numbers, membership and statistics of this movement. … Continue reading

Posted in | Tagged | 2 Comments

HUMANITY’S CRIME AGAINST THE ALMIGHTY

In legal documents “crimes against humanity” are described as particularly abominable offences which constitute a serious attack on human dignity or grave humiliation or a degradation of one or more human beings. They are not isolated or sporadic events, but are part either of a government … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE VERKWIKKING VAN SHABBAT

In hierdie week se Torah lesing is daar weer ‘n verwysing na die Shabbat, in Shemot (Exodus) 23:12, ‘n vers wat in Afrikaans besonder treffend vertaal word: “Ses dae moet jy jou werk verrig, maar op die sewende dag moet … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

DIE KRAG VAN SHABBAT

Hierdie week se Torah lesing sluit in die bekende Shemot (Exodus) 20, met die tien woorde wat Yahweh vir Yiesraél op die berg Sinai gegee het – te midde van donderslae en blitse en die geluid van ramshorings en rook … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Shabbat, die groter prentjie

The file may be viewed here. Tags: older, shabbat

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Die Skrif en die Sabbat

The file may be viewed here. Tags: older, scriptures, shabbat

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die verdeling van die dag

The file may be viewed here. Tags: calendar, older, shabbat

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die vierde gebod en die groot weerstand teen die sewende dag

The file may be viewed here. Tags: older, shabbat

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Seven reasons why we keep the Sabbath

The file may be viewed here. Tags: older, shabbat

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Is the Shabbat still set-apart?

The file may be viewed here. Tags: older, shabbat

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Is die Shabbat nog steeds afgesonder?

The file may be viewed here. Tags: older, shabbat

Posted in | Tagged , | Leave a comment