Tag Archives: shabbat

SHABBAT: KLIMAKS VAN DIE SKEPPING

Twee weke gelede het ons oor Noag gepraat wie se naam “rus” beteken en gesien dat daar ‘n verband tussen Noag en die Messias is, want Jesaja 11:10 het voorspel dat daar ‘n wortel en ‘n takkie uit die stam van Isai sou voortkom wat ‘n banier vir die nasies van die wêreld sal wees … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

NOÁCH AND THE SHABBAT

The Parashah called Noách covers one of the most dramatic series of events found in the entire Scripture. Noah, the ark, the flood, the pairs of animals, the mountain of Ararat, the tower of Babel. Gen 5:29 tells us that when Lamech’s first son was born, he called him Noách, because he believed that this … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHABBAT: VAN ARGUMENTEER TOT IMPLEMENTEER

The file may be viewed here. Tags: shabbat

Posted in | Tagged | Leave a comment

ONTHOU DIE DAG VAN DIE SHABBAT

Dit is interessant dat die Vierde Gebod (oor die onderhouding van die Shabbat) die enigste van die Tien is wat gekombineer word met die opdrag om te onthou, maar dat dit juis die één gebod is wat oor die eeue heen die meeste deur mense vergeet en verwaarloos is. Hou in gedagte dat hierdie Vierde … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

OM RUS TE KAN VIND IN ‘N ONRUSTIGE WERELD

 Ex 31:2-3  Kyk, Ek het Betsalél die seun van Uri, die seun van Gur, van die stam van Yehudah, by sy naam geroep; en Ek het hom vervul met die Gees van Elohiem, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerlei werk. Betsalél (wie se naam beteken: “In die skaduwee van Elohiem”) is … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

KEN JY HIERDIE RUS?

Die Torah leesstuk van hierdie week (Gen 6:9 – 11:32) bestaan grotendeels uit die beskrywing van wat met Noag en sy mense tydens die vloed gebeur het. Die leesstuk staan bekend as Parashah Noag. Die woord “noag” beteken “rus” en daar is verbasend baie aspekte in hierdie parashah wat lig werp op die vraag: Watter … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

GEES VAN DIE SHABBAT

Hierdie week se Torah leesstuk kan in twee dele opgedeel word: een deel wat uit 3 verse bestaan (Ex 35:1-3) en ‘n tweede deel wat uit 119 verse (Ex 35:4 – 38:20) bestaan. Is dit nie ‘n taamlik ongebalanseerde indeling nie? Die antwoord hierop is: Miskien in terme van lengte, maar nie in terme van … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

SHABBAT: TIME OF VISION AND JOY

Tags: joy, shabbat

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHABBAT: ‘N DAG VAN HERSTEL

Een van die hoofstukke in die Torah wat die duidelikste en volledigste oor die Shabbat handel, is Shemot (Exodus) 31.  Twee keer word die Shabbat in hierdie hoofstuk as ‘n TEKEN voorgestel.  ‘n Teken waarvan?  Vier dinge word in Shemot 31 uitgesonder: (1) ‘n teken dat die Een aan wie Israel behoort, Yahweh is – … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHABBAT: ‘N ONVERBREEKBARE RITME

Meeste van ons weet dat daar iets spesiaals aan die Shabbat is. Dis ‘n dag van rus – spesiaal opsy gesit deur niemand minder nie as die Almagtige self. Die onderhouding van hierdie dag is die één eienskap wat Israeliete en Jode nou al vir eeue lank laat uitstaan in die gemeenskappe waar hulle woon. … Continue reading

Posted in | Tagged | 1 Comment

SHABBAT LIFESTYLE

I recently tried to to find out how many people worldwide were involved in what is generally called the Hebrew Roots Movement. Strangely enough, there is very little information available with regards to numbers, membership and statistics of this movement. Maybe it is because there is no formal Movement called the “Hebrew Roots Movement”. It … Continue reading

Posted in | Tagged | 2 Comments

HUMANITY’S CRIME AGAINST THE ALMIGHTY

In legal documents “crimes against humanity” are described as particularly abominable offences which constitute a serious attack on human dignity or grave humiliation or a degradation of one or more human beings. They are not isolated or sporadic events, but are part either of a government policy or of a wide practice of atrocities tolerated or condoned by a government or … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE VERKWIKKING VAN SHABBAT

In hierdie week se Torah lesing is daar weer ‘n verwysing na die Shabbat, in Shemot (Exodus) 23:12, ‘n vers wat in Afrikaans besonder treffend vertaal word: “Ses dae moet jy jou werk verrig, maar op die sewende dag moet jy rus, dat jou os en jou esel kan uitrus en die seun van jou … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

DIE KRAG VAN SHABBAT

Hierdie week se Torah lesing sluit in die bekende Shemot (Exodus) 20, met die tien woorde wat Yahweh vir Yiesraél op die berg Sinai gegee het – te midde van donderslae en blitse en die geluid van ramshorings en rook wat uit die berg uitgeborrel het. Soms vergeet mense dat Yahweh hier direk met die … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Shabbat, die groter prentjie

The file may be viewed here. Tags: older, shabbat

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Die Skrif en die Sabbat

The file may be viewed here. Tags: older, scriptures, shabbat

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die verdeling van die dag

The file may be viewed here. Tags: calendar, older, shabbat

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die vierde gebod en die groot weerstand teen die sewende dag

The file may be viewed here. Tags: older, shabbat

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Seven reasons why we keep the Sabbath

The file may be viewed here. Tags: older, shabbat

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Is the Shabbat still set-apart?

The file may be viewed here. Tags: older, shabbat

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Is die Shabbat nog steeds afgesonder?

The file may be viewed here. Tags: older, shabbat

Posted in | Tagged , | Leave a comment