Tag Archives: set apart

SY AFGESONDERDE BERG

The file may be viewed here. Tags: mountain, set apart

Posted in | Tagged , | Leave a comment

HOE DIE GEES VAN YAHWEH ONS REINIG

Dit is interessant om kennis te neem van die punte van oorvleueling tussen die drie gedeeltes van hierdie week se Torah leesprogram – Levitikus 9-11, Esegiël 36-37 en Matteus 3:11-17.  Levitikus beklemtoon die aspek van reinheid in die oë van … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

A TIME TO BE SET APART

Ezek 45:18 Thus said the Master Yahweh, “In the first month, on the first of the new moon, you are to take a young bull, a perfect one, and shall cleanse the set-apart place. ” A perfect offer is to … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE WEG VAN AFGESONDERDHEID

Ons het verlede week gesien dat die bekende woord “heilig” nie reg laat geskied aan die Hebreeuse begrip “kadosh” nie en probeer uitvind wat dit beteken om afgesonder te wees en ook ‘n paar sleutels van afgesonderdheid – slegs in … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

TIEN WOORDE VAN AFSONDERING

Die Torah leesstuk van hierdie week begin met een van die kragtigste en mees kernagtige uitsprake in die hele Torah: “Afgesonder moet julle wees, want Ek, Yahweh julle Elohiem, is afgesonder” (Lev 19:2). Dit herinner ‘n mens baie sterk aan … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

AFGESONDER, IN MURG EN BLOED

Daar is veral twee woorde wat gereeld voorkom in die Torah leesstuk van hierdie week: Die woorde “bloed” en “afgesonder”. Die woord “bloed” kom 20 keer voor in Wayyikra (Levitikus) 16 tot 18 en die woord “afgesonder” 12 keer. Dis … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SET-APART TO YAHWEH

Scriptures abound with references to the fact that Yahweh is set-apart and that the things and the people and the actions associated with him, should also be set-apart. Most of us have not always known and used the word “set-apart”. … Continue reading

Posted in | Tagged | 1 Comment

On being set-apart

The file may be viewed here. Tags: older, set apart

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Het jy afgesien van jou afgesonderdheid?

The file may be viewed here. Tags: older, set apart

Posted in | Tagged , | Leave a comment