Tag Archives: set apart

DIE GEES VAN YAHWEH 1

Die onderwerp van die Gees van Yahweh (kortweg: “die Gees”) is gewoonlik ‘n onderwerp wat met sterk emosie belaai is, maar dikwels ook in ‘n wolk van misterie en groot misverstand gehul is. In sommige kringe word daar op ‘n manier oor die Gees gepraat wat die indruk skep dat interaksie en gesprekke met, en … Continue reading

Posted in | Tagged , | 1 Comment

NADAV EN AVIHU

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

BEWAKERS VAN DIE VUUR

Iemand het eenmaal gesê: Religion is not what many people think it is: mute, marginal and mild. It is like fire, it warms but it also burns. And we are the guardians of the flame. Die tema van vuur verskyn in al drie die leesgedeeltes wat vir hierdie week voorgestel word: Lev 10; 2 Sam … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SY AFGESONDERDE BERG

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

HOE DIE GEES VAN YAHWEH ONS REINIG

Dit is interessant om kennis te neem van die punte van oorvleueling tussen die drie gedeeltes van hierdie week se Torah leesprogram – Levitikus 9-11, Esegiël 36-37 en Matteus 3:11-17.  Levitikus beklemtoon die aspek van reinheid in die oë van Yahweh en bevat onder meer ‘n hele hoofstuk oor rein en onrein kosse (Lev 11).  … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

A TIME TO BE SET APART

0Ezek 45:18 Thus said the Master Yahweh, “In the first month, on the first of the new moon, you are to take a young bull, a perfect one, and shall cleanse the set-apart place. ” A perfect offer is to be brought before Yahweh in this time before Pesach (and during). While we don’t have … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE WEG VAN AFGESONDERDHEID

Ons het verlede week gesien dat die bekende woord “heilig” nie reg laat geskied aan die Hebreeuse begrip “kadosh” nie en probeer uitvind wat dit beteken om afgesonder te wees en ook ‘n paar sleutels van afgesonderdheid – slegs in Lev 19 en 20 – geïdentifiseer. Sleutels wat met respek en naasteliefde en die Shabbat … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

WHAT IT MEANS TO BE SET-APART

When the word “holy” is used in everyday life, people usually understand it to mean pious or morally good or righteous. However, when looking at the original words used in Hebrew and Greek, “holy” is not a proper translation of those words and “pious” and “righteous” are not the proper meanings of those words, either. … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

TIEN WOORDE VAN AFSONDERING

Die Torah leesstuk van hierdie week begin met een van die kragtigste en mees kernagtige uitsprake in die hele Torah: “Afgesonder moet julle wees, want Ek, Yahweh julle Elohiem, is afgesonder” (Lev 19:2). Dit herinner ‘n mens baie sterk aan die woorde van die Messias in sy bekende bergrede, toe Hy probeer het om die … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

AFGESONDER, IN MURG EN BLOED

Daar is veral twee woorde wat gereeld voorkom in die Torah leesstuk van hierdie week: Die woorde “bloed” en “afgesonder”. Die woord “bloed” kom 20 keer voor in Wayyikra (Levitikus) 16 tot 18 en die woord “afgesonder” 12 keer. Dis veral die tema van BLOED wat mense se verbeelding van die vroegste tye af aangegryp … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SET-APART TO YAHWEH

Scriptures abound with references to the fact that Yahweh is set-apart and that the things and the people and the actions associated with him, should also be set-apart. Most of us have not always known and used the word “set-apart”. Instead, we were taught to refer to this aspect as “holy” or “holiness”. Even in … Continue reading

Posted in | Tagged | 1 Comment

On being set-apart

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Het jy afgesien van jou afgesonderdheid?

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment