Tag Archives: seeing

DIE VERMOË OM TE KAN SIEN

Die naam van die voorgestelde leesstuk van hierdie week (Deut 11:26 – 16:17) is “Re-éh” – afgelei van die woord “ra-áh”, die Hebreeuse woord wat beteken “om te kan sien”. Die eerste drie verse van hierdie lees-eenheid klink só: “Kyk (of “sien”; Engels: “behold”), ek hou julle vandag seën en vloek voor – die seën … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

KYK WAT YAHWEH VIR JOU WYS

As ʼn mens die Torah leesstuk van hierdie week (Deut 11:26 tot 16:17) vir ʼn oomblik eenkant toe skuif en net na die ooreenstemmende Profetiese en Messiaanse gedeeltes gaan kyk, is daar iets wat jou dadelik opval: Die woord “kyk” kom 5 keer in Jes 54:11 tot 55:5 voor (54:11; 54:15; 54:16; 55:4 en 55:5) … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

OM TE SIEN WAT HY VIR ONS WYS

Die naam van hierdie week se Torah leesstuk (Gen 18-22), “Vayeira”, beteken letterlik “En Hy het verskyn.” Dit verwys na die eerste paar woorde van Gen 18:1 “Daarna het Yahweh aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag.” Die Een … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

DIE VOORREG OM TE KAN SIEN

Die Torah leesstuk (of Parashah) van hierdie week sluit die vyf hoofstukke in van Gen 18 tot 22. Dit word genoem: “Vayeirah” – die Hebreeuse woord wat beteken: “En Hy het verskyn …” – na aanleiding van die eerste vers van hoofstuk 18 waar daar staan: “Daarna het Yahweh aan Avraham verskyn by die terpentynbome … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

KAN JY DIT SIEN?

Yahweh het aan ons die vermoë gegee om te kan sien – met die oë en met die hart. Om dinge fisies met die oë te sien is dikwels nodig om ook met die hart te kan sien en te kan verstaan. Die Hebreeuse woord “ra’ah” wat normaalweg met “sien” vertaal word, beteken onder meer: … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment