Tag Archives: reproof

DAAR’S GENESING IN TEREGWYSING

Sommige Joodse kommentators verwys na die boek van Devariem as “The Book of Reproofs” – “Die Boek van Teregwysings”. Devariem kan as ‘n latere kommentaar op die voorafgaande 4 boeke van die Torah beskou word (“Deuteronomium” – die naam wat die Griekse skrywers later aan hierdie boek toegeken het – beteken “tweede wet” of “herhaling … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment