Tag Archives: repentance

YOM KIPPUR EN DIE ESSENSIE VAN BEKERING

The page may be viewed here. Tags: feasts, repentance, Yom Kippur

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

VERGIFNIS

As mens die paar hoofstukke deurlees wat deel uitmaak van hierdie week se Torah leesprogram (Num 30 tot 36) is daar ‘n hele aantal verwysings na die aspek van vergifnis. In hoofstuk 30 kom die woord “vergewe” drie keer na … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHABBAT SHUVAH

Die Shabbat tussen Yom Teruah en Yom Kippur staan bekend as Shabbat Shuvah, wat beteken “Shabbat van Terugkeer” (“Sabbath of Return”). Die woord “shuvah” hou verband met die begrip “teshuvah” wat “berou” (“repentance”) beteken. Op hierdie Shabbat is dit gebruiklik … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

THE IMPORTANCE OF CONFESSION

Bemidbar (Numbers) 5:6 “Speak to the children of Yisrael, When a man or woman commits any sin that men commit in trespass against Yahweh, and that being is guilty, then they shall confess their sin which they have done. And … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE BEREIDHEID OM TE LEER

Die Shabbat tussen Yom Teruah en Yom Kippur word deur die Joodse rabbi’s genoem: Shabbat Shuvah. Dit beteken min of meer: “The Shabbat of Turning” of “The Shabbat of Return” of “The Shabbat of Repentance”. Die Torah gedeelte wat tradisioneel … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Bekering is nog steeds nodig

The file may be viewed here. Tags: older, repentance

Posted in | Tagged , | Leave a comment

From recoil to recall

The file may be viewed here. Tags: ezekiel, older, repentance

Posted in | Tagged , , | Leave a comment