Tag Archives: repentance

DIT WAT ONS NIE KAN BEKOSTIG NIE

Volgens die berekening van maande wat in die Skrif aangetref word, het ons gister (21 Augustus 2020) begin met die sesde maand, wat ook as Elul bekend staan. Elul is tradisioneel die maand waarop daar sterk op skuldbelydenis en vergifnis gefokus word, omdat dit as ‘n periode van voorbereiding vir Yom Kippur beskou word. Daar … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

YOM KIPPUR EN DIE ESSENSIE VAN BEKERING

The page may be viewed here. Tags: Yom Kippur, feasts, repentance

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

VERGIFNIS

As mens die paar hoofstukke deurlees wat deel uitmaak van hierdie week se Torah leesprogram (Num 30 tot 36) is daar ‘n hele aantal verwysings na die aspek van vergifnis. In hoofstuk 30 kom die woord “vergewe” drie keer na vore (30:5; 30:8 en 30:12). In hoofstuk 31 en 32 word daar gereeld van reiniging … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

SHABBAT SHUVAH

Die Shabbat tussen Yom Teruah en Yom Kippur staan bekend as Shabbat Shuvah, wat beteken “Shabbat van Terugkeer” (“Sabbath of Return”). Die woord “shuvah” hou verband met die begrip “teshuvah” wat “berou” (“repentance”) beteken. Op hierdie Shabbat is dit gebruiklik om ter voorbereiding met die oog op Yom Kippur, al die klem te laat val … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

YOM KIPPUR EN TESHUVAH

Berou oor sonde en terugkeer na Yahweh is die twee belangrikste boustene van Yom Kippur. Hierdie twee aspekte word beide vervat in die Hebreeuse woord “teshuvah”. Dit is die woord wat normaalweg met “berou” en “bekering” (Engels: “repentance”) vertaal word. Die woord “teshuvah” is afgelei van “shuv” wat ongeveer 1000 keer in die Tanach (Ou … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE BEREIDHEID OM TE LEER

Die Shabbat tussen Yom Teruah en Yom Kippur word deur die Joodse rabbi’s genoem: Shabbat Shuvah. Dit beteken min of meer: “The Shabbat of Turning” of “The Shabbat of Return” of “The Shabbat of Repentance”. Die Torah gedeelte wat tradisioneel op dié dag gelees word, is Devariem (Deut) 31:1-30. Die woord “shuvah” kom egter nie … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Bekering is nog steeds nodig

The file may be viewed here. Tags: repentance, older

Posted in | Tagged , | Leave a comment

From recoil to recall

The file may be viewed here. Tags: repentance, older, ezekiel

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

THE IMPORTANCE OF CONFESSION

Bemidbar (Numbers) 5:6 “Speak to the children of Yisrael, When a man or woman commits any sin that men commit in trespass against Yahweh, and that being is guilty, then they shall confess their sin which they have done. And he shall restore his guilt in its principal, plus one-fifth of it, and give it … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment