Tag Archives: purity

HOE DIE GEES VAN YAHWEH ONS REINIG

Dit is interessant om kennis te neem van die punte van oorvleueling tussen die drie gedeeltes van hierdie week se Torah leesprogram – Levitikus 9-11, Esegiël 36-37 en Matteus 3:11-17.  Levitikus beklemtoon die aspek van reinheid in die oë van Yahweh en bevat onder meer ‘n hele hoofstuk oor rein en onrein kosse (Lev 11).  … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

NO RIGHTEOUSNESS WITHOUT PURITY

It is often said that this week’s Parashah (Exodus 27:20 – 30:10, called “Tetzaveh”, meaning “You shall command”) is the only Torah Portion from the beginning of Exodus to the end of Deuteronomy, not containing the name of Mosheh (in the first book of the Torah, Genesis, Mosheh of course had not yet been born). … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE PROSES VAN REINIGING VANDAG

Die Torah bevat ʼn groot aantal bepalinge wat met reiniging te make het. Meeste van hierdie bepalinge is gegee teen die agtergrond van derduisende mense wat in ʼn kamp-opset met maksimum gesondheidsrisiko (en minimum fasiliteite en minimum mediese kennis) daagliks met mekaar skouers skuur – ʼn situasie waar dit absoluut noodsaaklik is dat higiëne hoë … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

THE SPRINKLING OF CLEAN WATER

When looking for something that links Vayikra (Leviticus) 9 with Yechezkel (Ezekiel) 36 – the two chapters that constitute the main part of this week’s group of Parashah readings – the word “sprinkle” catches the eye:  As part of the sin offering that had to be prepared – both for the sins of the priests … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

THE IMPORTANCE OF CONFESSION

Bemidbar (Numbers) 5:6 “Speak to the children of Yisrael, When a man or woman commits any sin that men commit in trespass against Yahweh, and that being is guilty, then they shall confess their sin which they have done. And he shall restore his guilt in its principal, plus one-fifth of it, and give it … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment