Tag Archives: pleased

DIE EEN IN WIE YAHWEH ‘N WELBEHAE HET

In Mat 3:16-17 lees ons hierdie woorde: “En nadat Y’shua gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en kyk, die hemel gaan vir Hom oop, en Hy sien die Gees van Elohiem soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom. En kyk, ‘n stem kom uit die hemel wat sê: Dit is my … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment