Tag Archives: pesach

PESAG, SODAT ONS NOOIT SAL VERGEET NIE

Ons kan Pesag op verskillende maniere en om verskillende redes vier. Daar is nie ‘n vaste voorskrif nie. Daar is nie ‘n reg of ‘n verkeerd nie. Al wat ons in die Skrif het, is ‘n hele skatkamer met gebeurtenisse, idees en waarhede wat almal op verskillende maniere betekenis gee aan hierdie fees wat so … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

The slaughtering of the Passover lamb

There are believers in Y’shua Messiah who are convinced that we should continue to slaughter a Pesach or Passover lamb, every year, as per the instructions for the original Passover in Exodus 12. Others are having serious doubts as to the proper Scriptural directives in this regard. This brief study is an effort to bring … Continue reading

Posted in General | Tagged , , | 2 Comments

DIE BETEKENIS VAN DIE 50 DAE

Daar is ‘n dimensie wat met die aftel van die omer te make het, wat ontsettend belangrik is en wat ons nooit uit die oog uit moet verloor nie.  Die periode van 50 dae wat bekend staan as “the counting of the omer” mag vir baie mense voel soos ‘n oefening in die geloof wat … Continue reading

Posted in | Tagged , , , , | Leave a comment

PESACH: MORE THAN FOUR CUPS

The file may be viewed here. Tags: favour, feasts, pesach

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

SEVEN INDISPENSABLE INGREDIENTS OF PESACH

The file may be viewed here. Tags: feasts, pesach

Posted in | Tagged , | Leave a comment

A TIME TO BE SET APART

Ezek 45:18 Thus said the Master Yahweh, “In the first month, on the first of the new moon, you are to take a young bull, a perfect one, and shall cleanse the set-apart place. ” A perfect offer is to be brought before Yahweh in this time before Pesach (and during). While we don’t have … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

IN THE WAKE OF UNLEAVENED BREAD

We are into the third week after Unleavened Bread and pretty much in the middle of the period known as “Counting the Omer”. What is a bit confusing about this designation “Counting the Omer” is that it is NOT really the OMER that is being counted, but the DAYS between the WAVING OF THE OMER … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

AS YAHWEH DIE NOOD VAN SY VOLK VERANDER 2

The file may be viewed here. Tags: feasts, pesach, psalms

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

AS YAHWEH DIE NOOD VAN SY VOLK VERANDER

The file may be viewed here. Tags: feasts, pesach, psalms

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

CROSSING OVER THIS PASSOVER

Read 2 Chronicles 35:1-2; 16-19. In the weeks before this Feast of Unleavened Bread we have focused on the urgent need for believers, in this particular point in time, to take a critical look at their own lives and to the world around them – a world that seems to have lost its moral compass … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIT WAT OP DAARDIE PESAG GEBEUR HET

Verlede week het ons gefokus op die beskrywing in Johannes 12 toe Y’shua 5 dae voor Pesag (en dus ook 5 dae voor sy dood) op die vul van ʼn esel Jerusalem binnegegaan het. Ons het na die oorweldigende reaksie van die skare gekyk, met hulle palmtakke en uitroepe van sekere profesieë oor die Messias … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIT WAT VOOR DAARDIE PESAG GEBEUR HET

Die vraag word soms gevra waarop ons vandag behoort te fokus, wanneer ons die Pesag vier. Behoort ons te fokus op die eerste Pesag, toe die Israeliete uit Egipte getrek het of behoort ons liewer die fokus te laat val op die belangrike en deurslaggewende Pesag (kom ons noem dit die tweede Pesag) toe Y’shua … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

THE DELIGHT OF PESACH

The definition Pasach – “to pass over” or “to skip over” (Shemot/Ex 12:13) Background of a devastating destruction (firstborn sons of Mitzraim/Egypt) Demonstration of Yahweh’s undeserved favour The day The 14th day of the month of Aviv/Month of the green ears of barley (Shemot/Ex 12:2-6) Between the evenings Different day of the week, every year … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

HOE BEREI MENS VOOR VIR PESAG?

Sommige mense sal daarop wys dat Pesag (Pasga) en Ongesuurde Brode ‘n fees van herinnering is. Dit herinner ons jaar na jaar aan gebeure wat lank gelede plaasgevind het. ‘n Mens berei jou immers slegs voor vir iets wat nog moet gebeur – nie vir iets wat reeds gebeur het nie. Of is Pesag dalk … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

HOSHIANAH – GEE TOG REDDING!

Onder die Yehudiem staan die sewende dag van Sukkot bekend as Hoshana Rabbah, wat vertaal kan word as “Die groot Hoshana” of “Die groot Begeerte na Redding”. Die woord “Hoshana” of Hosanna (soos dit allerweë in Afrikaans bekend is) is afgelei van die Hebreeuse uitdrukking “hoshiah na” wat eintlik beteken: “Gee tog redding!” of “Red … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

PESAG EN NUWE LEWE

Daar is soveel simboliek van nuwe lewe wat na vore kom as ‘n mens na die gebeure kyk wat met die Israeliete se uittog uit Egipte gepaard gegaan het. Dieselfde bonatuurlike ingryping van Yahweh wat gelei het tot die dood van die eersgeborenes van Egipte, het gelei tot LEWE (of die behoud/bewaring van lewe) van … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

PESAG, IN WIE SE NAAM?

Die Joodse tradisie is om 4 bekers te gebruik tydens die Pesag seder maaltyd. Ons volg nie hierdie gebruik nie, omdat dit nie ‘n Skriftuurlike voorskrif is nie. Daar moet egter ‘n rede wees waarom daar spesifiek VIER bekers gebruik word. Baie verklarings word hiervoor aangebied. Party sê dis omdat die Israeliete van VIER bose … Continue reading

Posted in | Tagged , , | 2 Comments

PESAG, FEES VAN HOOP

Terwyl ‘n mens deesdae kort-kort hoor van allerhande nuwe soorte feeste wat gehou word – kunste-feeste, bier-feeste, jazz-feeste, kreef-feeste, olyf-feeste, oester-feeste, film-feeste en nog baie meer, is daar nie baie mense wat notisie neem van Pesag, een van die mees betekenisvolle en oudste gedokumenteerde feeste in die wêreld nie. Baie meer as ‘n miljoen mense … Continue reading

Posted in | Tagged , , | 2 Comments

MOST SET-APART GIFTS

One of the traditional cups that features most prominently in the oldest Pesach celebrations is the Cup of Thanksgiving or the Cup of Blessing. Traditionally, 4 cups are used during the Pesach meal and the reason given for this custom is the fact that in Shemot (Ex) 6:6-7 Yahweh used four very strong words to … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

GEPASTE INLEIDING VIR PESAG

Lev 2:1 praat van twee partye: “nefesh” (siel of mens) en Yahweh. Op ‘n verborge manier is hierdie vers ‘n uiteensetting van watter soort verhouding daar tussen die MENS en YAHWEH behoort te wees: 1. (die mens moet) voedseloffers bring – “voedseloffer” (mingah) beteken om te gee, om op te offer, prys te gee; “bring” … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

PESAG VIR VANDAG

Tags: feasts, pesach

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Oor Pesag, plante en poorte

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, pesach

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Pesach 2007

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, pesach

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Pesag of Paasfees?

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, pesach

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

My beste vir Yahweh

The file may be viewed here. Tags: feasts, first fruits, older, pesach

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Op watter dag behoort Pasga gevier te word?

The file may be viewed here. Tags: feasts, older, pesach

Posted in | Tagged , , | Leave a comment