Tag Archives: parashah

HEAR O YAHWEH, HEAR O YISRAEL

This week’s Torah Parashah is called “Vaetchanan” which means “And I pleaded” – a reference to the first verse of the Parashah, Devarim 3:23: “And I (Mosheh) pleaded with Yahweh at that time, saying …” This plea of Mosheh is of course completed in the verses that follow and the important part of his plea … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

DIE EEN WAT STEEDS WONDERWERKE DOEN

Hierdie week se leesstuk of Parashah staan bekend as “Beshalag” wat beteken: “Toe hy laat gaan het …”. Dit verwys na Farao wat die volk laat gaan of laat trek het. In hierdie benaming van “Beshalag” lê daar op sigself ʼn wonderwerk opgesluit. Hoeveel keer het Farao nie geweier om die volk te laat trek … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

DIE BEGIN EN DIE EINDE

Daar is vandag ʼn interessante interaksie tussen dit wat ons normaalweg onder die begrippe “begin” en “einde” verstaan. Volgens die gewone kalender wat meeste mense gebruik is dit vandag die 31 ste Desember 2016, die laaste dag van Desember en ook die laaste dag van die jaar. Volgens die Skriftuurlike kalender (wat bepaal dat ʼn … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

DIE GROOTSTE PLAAG WAT DAAR IS

Die Torah porsie van hierdie week (Ex 6:2 – 9:35) beskryf die eerste sewe van die tien plae en daar is ʼn sterk beklemtoning van tekens en wonders: Aanvanklik kon Farao se towenaars die tekens selfs nadoen – die staf wat in ʼn slang verander, die water van die Nyl wat in bloed verander en … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIT IS DIE NAAM

Dit is besonders insiggewend dat die Torah leesstuk (“Parashah”) wat bekend staan as “Name” (na aanleiding van Shemot / Exodus 1:1 “Dit is die name van die seuns van Yiesraél …) dieselfde Parashah is waarin die Skepper sy Naam YAHWEH aan Mosheh (Moses) bekend gemaak of geopenbaar het. Dat hierdie nie maar net ʼn terloopse … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

YEHUDAH APPROACHING YOSEPH

The passage at the beginning of this week’s Parashah is all about Yehudah, approaching Yoseph on behalf of his brothers and pleading with him not to prevent Benyamin from returning back to their father, as this would most probably cause the death of their father. This plea of Yehudah, on behalf of his father and, … Continue reading

Posted in | Tagged , , | 2 Comments

DIE TYD OM SKAPE BYMEKAAR TE MAAK

Yaákov is een van die mees kleurryke figure uit die tydperk van die aartsvaders. Sy ma het hom voorgetrek; sy broer het hom gehaat; sy oom het hom bedrieg; sy twee vroue was susters en sy twaalf seuns word uiteindelik die stamvaders van die 12 stamme van Israel. In die Parashah van hierdie week hoor … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

WAAROP IS JY GEFOKUS?

Die drie gedeeltes wat hierdie week saam gegroepeer word in die leesprogram wat ons volg, is Wayiekkra/Levitikus 25 (met riglyne wat te make het met die Sabbatsjaar en die Jubeljaar), YermeYahu/Jeremia 32 (waarin die profeet die ongewone, profetiese opdrag kry om net voordat die volk in ballingskap geneem word, vir hom ʼn stuk grond te … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

WANNEER DIT NODIG IS OM NOG NADER TE KOM

 Die Torah leesstuk van hierdie week, Gen 44:18 tot 47:27, staan bekend as “Vayighash” (afgelei van die Heb woord “naghash”).  Hierdie woord beteken letterlik:  “En hy het nader gekom” en dit verwys na Gen 44:18 waar ons lees: “Toe kom Yehudah nader na hom (na Yosef) en sê: Ag, my meester, mag u dienaar tog … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

PLEKKE VAN ONTMOETING

In die tweede vers van hierdie week se Parashah (Torah leesstuk: Gen 28:10 tot 32:3) staan daar hierdie woorde (in die Woord en Getuienis vertaling):  “Daarna kom hy (Yaákov) by ‘n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder.  En hy neem een van die klippe van die plek en … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

WARE VRYHEID

Die Torah leesstuk hierdie week is Devariem (Deuteronomium) 21 tot 25 en dit bevat ‘n hele aantal instruksies wat gaan oor beginsels wat tot vandag toe nog geldig is en kan help om van die wêreld ‘n beter plek te maak. Beginsels soos dat daar eer bewys moet word aan iemand wat te sterwe gekom … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE RUGGRAAT VAN DIE TORAH

Wanneer mens met die Torah en met ‘n weeklikse Torah leesrooster besig raak, kan jy maklik jou fokus op die groter prentjie verloor. Dis geweldig verblydend dat daar deesdae soveel ongekende belangstelling in die Torah is en soveel groepe wat spontaan op die been kom en saam die weeklikse Torah porsies lees en bestudeer. Mense … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DÁN SAL HY IN ONS MIDDE WOON

Daar word dikwels besin oor die rede waarom Yahweh opdrag gegee het dat daar ‘n tentwoning of tabernakel (Hebreeus: “mishkan”) gebou moes word. Die eerste antwoord wat normaalweg gegee word, is dat Hy begeer het om in die midde van sy volk te woon. Dit is immers die rede wat Yahweh self in soveel woorde … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

SMALL ACTS MAY HAVE EXTRAORDINARY CONSEQUENCES

This week’s Torah portion starts with the words: “When you take the census of the children of Yisrael, to register them, then each one shall give an atonement for his life to Yahweh, when you register them, so that there is no plague among them when you register them. Everyone among those who are registered … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

VOORSMAKIE VAN DIE HEMEL

Daar word wyd bespiegel oor die rede waarom Yahweh opdrag gegee het om ‘n tabernakel in die woestyn te bou. Party meen dit was bedoel om ‘n verlengstuk van Sinai te wees – dáár waar die volk die openbaring en die teenwoordigheid en die grootheid van Yahweh tasbaar en sigbaar en hoorbaar beleef het. Andere … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

HOOGTEPUNTE VAN DIE SKEPPER SE ONDERRIGPLAN

Hierdie week se Torah leesstuk begin en eindig met Yahweh wat vir Mosheh sê dat Hy sekere verordeninge het waarmee Hy die volk wil onderrig (Ex 21:1 “En dit is die verordeninge wat jy hulle moet voorhou …” en ses verse voor die einde van die parashah – Ex 24:12 – “Ek wil vir jou … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Hoe kom ons waar ons moet wees?

The file may be viewed here. Tags: older, parashah, torah

Posted in | Tagged , , | Leave a comment