Tag Archives: obedience

LISTENING, AT ALL COSTS

Parashah “Eikev” (Deut 7:12 – 11:25) starts with the two Hebrew words, “Vehayah Eikev” (And it shall be because…) but the important part of the verse, and of the entire Parashah, is what follows: “And it shall be, because … you hear (“shema”) these right-rulings, and shall guard and do them, that Yahweh your Elohim … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

WORDS OF WELLNESS IN THE WILDERNESS

The Book of Deuteronomy is also known as the Book if Devarim. Devarim is simply Hebrew for “words” and thus the 5th book of the Torah is called Devarim because it starts with the two words “Eileh ha-Devarim”, which means “These are the words…” The full verse reads: “These are the words which Mosheh spoke … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

LEWE ONDER SY GUNS

Die voorgestelde leesstuk van hierdie week (Deut 21:10 – 25:19) word “Ki Teitzei” genoem, wat vertaal word as “When you go out”. Dit word opgevolg met die leesstuk wat “Ki Tavo” genoem word (Deut 26:1 – 29:8), wat vertaal word as “When you come in”. In die Hebreeuse idioom word ‘n mens se hele lewe … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

HEAR O YAHWEH, HEAR O YISRAEL

This week’s Torah Parashah is called “Vaetchanan” which means “And I pleaded” – a reference to the first verse of the Parashah, Devarim 3:23: “And I (Mosheh) pleaded with Yahweh at that time, saying …” This plea of Mosheh is of course completed in the verses that follow and the important part of his plea … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

IS JY BEREID OM TE LUISTER?

In die boek van Devariem (Deuteronomium) word daar byna twee keer meer na die woord “luister” verwys (meer as 40 keer) as in enige van die ander vier boeke van die Torah. Die naam van hierdie boek en ook van die Torah leesstuk van hierdie week, “Devariem”, wat “woorde” beteken, impliseer duidelik dat daar geluister … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

VANDAG AS JULLE SY STEM HOOR

Hierdie week se parashah is die bekende hoofstukke (Num 13 – 15) waarin ons lees van die 12 verspieders wat in die Beloofde Land ingestuur is en wat teruggekom het met ‘n verdeelde boodskap: die berig van 10 van die 12 wat gesê het die land is mooi, maar heeltemal te gevaarlik om in te … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

AS JY TOG NET WOU LUISTER!

Die Torah leesstuk van hierdie week begin met die woorde van Lev 26:3 en 4: “As julle in my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen, sal Ek julle reëns gee op die regte tyd …”. Die parashah sluit die twee hoofstukke Lev 26 en Lev 27 in en staan bekend as Parashah … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

EERS DOEN, DAN LUISTER

In hierdie week se parashah is daar ‘n merkwaardige vers wat oor die eeue heen tot wye bespreking en bespiegeling aanleiding gegee het. Ex 24:7 “En hy het die boekrol van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het gesê: Alles wat Yahweh gesê het, sal ons doen … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

DIE KUNS OM TE LUISTER 2

1.  Yahweh luister soms nie na ons nie, omdat ons hande vol bloed is deurdat ons nie na die noodkreet luister van mense rondom ons nie. Isa 1:15-17 En as julle jul hande uitstrek, bedek Ek my oë vir julle; ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister Ek nie: julle hande is vol bloed. Was … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE KUNS OM TE LUISTER

Daar is min van ons wat met reg kan sê dat  ons die kuns om te luister ten volle bemeester het.  Die Skrif gebruik die woord “luister” nie bloot in die sin van “hoor” of van “kennis neem” nie, maar in die sin van “listening intelligently” en van “hearing, followed by obedience”.  Die woord “gehoorsaam” … Continue reading

Posted in | Tagged , | 4 Comments

Doers of the word

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Are we hearing properly?

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

We shall do and we shall listen

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Ou gestaltes van ongehoorsaamheid

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Oppas vir die gees van Jerobeam

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Our walk before Yahweh

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Die gebeure van 11 September 2001

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment