Tag Archives: names

DIE RAAKPUNT TUSSEN SY NAAM EN ONS GELOOF

The file may be viewed here. Tags: belief, names

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE BELANGRIKHEID VAN NAME

Die oorspronklike naam van die boek Exodus was “Shemot” wat “name” beteken. Elkeen van die vyf boeke aan die begin van ons Bybels het oorspronklik hulle name of titels gekry van ‘n woord wat in die eerste sin van daardie boek voorkom. Genesis is Bereshiet wat “in die begin” beteken, omdat die boek Genesis begin … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE NAAM VAN YAHWEH JOU ELOHIEM

Ons het ʼn hele tydjie gelede begin met ʼn reeks oor die Tien Woorde (Tien Gebooie) wat ons eers moes onderbreek toe die feeste aangebreek het. Tot sover het ons by die eerste twee Woorde stilgestaan (Geen Ander Magtiges en Geen Gesnede Beeld). Vandag gaan ons na die derde Gebod kyk: “Jy mag die Naam … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIT IS DIE NAAM

Dit is besonders insiggewend dat die Torah leesstuk (“Parashah”) wat bekend staan as “Name” (na aanleiding van Shemot / Exodus 1:1 “Dit is die name van die seuns van Yiesraél …) dieselfde Parashah is waarin die Skepper sy Naam YAHWEH aan Mosheh (Moses) bekend gemaak of geopenbaar het. Dat hierdie nie maar net ʼn terloopse … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIT WAT VAN YAHWEH AF KOM

Ons het die afgelope tyd gesien watter kragtige impak die woorde “אני יהוה” (“Ek is Yahweh”) op die doen en late van die mense gehad het wat in ‘n persoonlike verhouding gestaan het met hierdie Een wat Homself as “Yahweh” aan sy volk bekend gemaak het.  ‘n Mens hoor dikwels die beswaar dat dit sektaries … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

DIE IMPLIKASIES VAN DIE WOORDE “EK IS YAHWEH”

Click here to view the article. Tags: names, Yahweh

Posted in | Tagged , | Leave a comment

WIE IS EK?

Die vraag “Wie is ek?” is seker die één vraag waarmee meer mense worstel en stoei as met enige ander vraag wat daar kan wees. Vir baie mense is die vraag en die soeke na hulle eie identiteit, ‘n proses wat nooit volledig afgesluit word nie en ‘n soektog wat nooit klinkklare antwoorde oplewer nie. … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

TER WILLE VAN SY NAAM

Die Torah leesstuk van hierdie week staan bekend as “Wayyikra” en dit handel oor die eerste 5 hoofstukke van die boek Levitikus wat in Hebreeus ook as “Wayyikra” bekend staan. Die woord “Wayyikra” beteken “en Hy het geroep” en die ou rabbi’s het hierdie woord as naam van hierdie boek gekies, omdat daar in die … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

PESAG, IN WIE SE NAAM?

Die Joodse tradisie is om 4 bekers te gebruik tydens die Pesag seder maaltyd. Ons volg nie hierdie gebruik nie, omdat dit nie ‘n Skriftuurlike voorskrif is nie. Daar moet egter ‘n rede wees waarom daar spesifiek VIER bekers gebruik word. Baie verklarings word hiervoor aangebied. Party sê dis omdat die Israeliete van VIER bose … Continue reading

Posted in | Tagged , , | 2 Comments

SY NAAM IN ONS HANDE

Die bekende Holocaust Museum in Jerusalem staan bekend as “Yad Vashem”. Letterlik beteken hierdie benaming “’n Hand en ‘n Naam” en hierdie woorde is net so geneem uit YeshaYahu (Jesaja) 56:5 waar ons lees: “Ek sal aan hulle in my huis en binnekant my mure ‘n herinneringsteken en ‘n naam gee wat beter is as … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

DIE NEGE EN NEGENTIG

‘n Paar jaar gelede is daar ‘n omstrede strokiesprent (“comic book”) reeks bekendgestel wat vandag nog die wêreld aan die praat het. Die naam van die reeks is “The 99”. Daar is deesdae ook ‘n film wat op die reeks gebaseer is met die titel “Wham! Bam! Islam!” Die skepper van die reeks is ‘n … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE MESSIAS SE NAAM

Elke nou en dan kom die aspek van die Messias se naam ter sprake in gesprekke, eposse, webblaaie en die afgelope week was daar (nie vir die eerste keer nie) ook ‘n bydrae op Elim se Blog besprekingsbladsy wat by hierdie onderwerp aangesluit het.  Baie van ons het onlangs of langer gelede ‘n besluit geneem … Continue reading

Posted in | Tagged , , | 3 Comments

IN DIE MESSIAS SE NAAM

As die Naam van Yahweh werklik die grootste Naam is wat daar is (soos ons by ‘n vorige geleentheid gesien het), dan is daar twee belangrike vrae wat hieruit voortspruit: 1.Wat beteken dit dat die Messias dinge in sy Vader se Naam gesê en gedoen het? 2.Wat beteken dit wanneer óns dinge in die Messias … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

THE GREATEST NAME

The fact that scores of people around the world have discovered and embraced some of the forgotten and neglected aspects of Scriptural truth over the recent years, is most encouraging. To me it is quite clear that we are currently experiencing a very significant movement back to the roots and the foundation stones of the … Continue reading

Posted in | Tagged | Leave a comment

Doers of the word

The file may be viewed here. Tags: names, obedience, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Key of knowledge

The file may be viewed here. Tags: knowledge, names, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Sleutel van kennis

The file may be viewed here. Tags: knowledge, names, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die regte uitspraak van die Name

The file may be viewed here. Tags: names, older, Y'shua

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Another look at the deliverance of Yahweh

The file may be viewed here. Tags: deliverance, names, older, Y'shua

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Wat beteken dit om die Naam van Yahweh aan te roep?

The file may be viewed here. Tags: names, older, Yahweh

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

The importance of the Name of the Almighty

The file may be viewed here. Tags: names, older, Yahweh

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die ongevraagde verandering van die Naam van die Seun

The file may be viewed here. Tags: names, older, Y'shua

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die vervalsing van die Naam van die Vader

The file may be viewed here. Tags: names, older, Yahweh

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Onvervalste melk van die Woord

The file may be viewed here. Tags: names, older, scriptures, trinity

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

Is the Messiah’s Name Jesus?

The file may be viewed here. Tags: messiah, names, older

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

The Name of the Almighty

The file may be viewed here. Tags: names, older, Yahweh

Posted in | Tagged , , | Leave a comment