Tag Archives: Mosheh

VAN WANHOOP TOT INNERLIKE STERKTE

Daar is mense wat dink geloof en religie (Eng. “religion”) is dieselfde ding.  As mens bloot na die oorsprong van die woord “religie” kyk, kan dit een van drie dinge beteken: (1) die her-lees van geskrifte of  die herhaalde nadenke oor gebeurtenisse wat ‘n bo-natuurlike dimensie vertoon – “re-legere” beteken “weer (en weer) lees” – … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

HOW TORAH BALANCES COMPASSION AND RIGHTEOUSNESS

In the Parashah or reading portion of this week (Num 8-12) we come across four instances where different individuals have asked questions or made statements towards Mosheh that challenged him to figure out what Torah was really all about, making sure that he remains focused on the spirit of Torah, and not only the letter, … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

NO RIGHTEOUSNESS WITHOUT PURITY

It is often said that this week’s Parashah (Exodus 27:20 – 30:10, called “Tetzaveh”, meaning “You shall command”) is the only Torah Portion from the beginning of Exodus to the end of Deuteronomy, not containing the name of Mosheh (in the first book of the Torah, Genesis, Mosheh of course had not yet been born). … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

THE REVELATION AT THE MOUNTAIN OF ELOHIM

Close to the beginning of this week’s Parashah, we read these words: “Yithro, Mosheh’s father-in-law, came with his sons and his wife to Mosheh in the wilderness, where he was encamped at the mountain of Elohim” (Ex 18:5). “Mountain of Elohim” is the designation used 4 times in the Book of Exodus with reference to … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

KNEGTE VAN DIE ALLERHOOGSTE

In die hele boek van Bereshiet (Genesis) is daar net een persoon vir wie Yahweh “my kneg” noem. Hierdie persoon is Avraham en ons vind hierdie verwysing in Gen 26:24, wat deel uitmaak van Parashah Toldot, die Torah leesstuk van hierdie week. In die res van die Torah is daar slegs twee ander persone na … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

KIES DIE LEWE

Sherlock Holmes is bekend vir sy slim speurwerk en vir sy gevatte sêgoed in sy gesprekke met sy vriend en assistent, Dr Watson. In een van die beroemde gesprekke waarin hierdie twee ʼn moordraaisel probeer oplos het, het Sherlock Holmes vir Dr Watson gesê: “Ek wil jou aandag vestig op die buitengewone insident van die … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE EEN WAT STEEDS WONDERWERKE DOEN

Hierdie week se leesstuk of Parashah staan bekend as “Beshalag” wat beteken: “Toe hy laat gaan het …”. Dit verwys na Farao wat die volk laat gaan of laat trek het. In hierdie benaming van “Beshalag” lê daar op sigself ʼn wonderwerk opgesluit. Hoeveel keer het Farao nie geweier om die volk te laat trek … Continue reading

Posted in | Tagged , , , | Leave a comment

DIT IS DIE NAAM

Dit is besonders insiggewend dat die Torah leesstuk (“Parashah”) wat bekend staan as “Name” (na aanleiding van Shemot / Exodus 1:1 “Dit is die name van die seuns van Yiesraél …) dieselfde Parashah is waarin die Skepper sy Naam YAHWEH aan Mosheh (Moses) bekend gemaak of geopenbaar het. Dat hierdie nie maar net ʼn terloopse … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

FRIEND OF THE ALMIGHTY

The same person who, in Shemot (Exodus) 18, is called Yitro, the father-in-law of Mosheh and the priest of Midyan, has earlier (in Exodus 2) been called Reuel, the priest of Midyan who had seven daughters and who gave his one daughter, Tsipporah, as a wife to Mosheh. So it seems that this man was … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment