Tag Archives: legends

LEGENDES EN WAARHEDE OOR AVRAHAM

Die leesstuk van hierdie week begin met die mededeling dat Yahweh aan Avraham verskyn het by die terpentynbome van Mamre. Hierdie woord “verskyn” laat ‘n mens dink aan die begrip “Shekinah” wat soms gebruik word om te sê dat die Allerhoogste met sy grootheid en majesteit Homself aan mense openbaar en selfs onder hulle kom … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment