Tag Archives: kingdom

YAHWEH IS KONING VIR EWIG

Die Parashah van hierdie week (Num 16-18) gaan daaroor dat Korag, Datan en Avieram (en 250 ander) na vore gekom het om die outoriteit van die priesters wat Yahweh aangewys het, te bevraagteken. Korag was nie tevrede daarmee dat Aharon die priester mag wees, maar dat hy as ‘n Leviet, nie die rol van ‘n … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

OORLEWING IN DIE WILDERNIS

Die leesstuk van hierdie week (Numerie 1:1 – 4:20) word “Bamiedbar” genoem, wat “In die woestyn” of “In die wildernis” beteken. Bamiedbar (of Bemiedbar) is ook die Hebreeuse naam van die vierde boek van die Torah, beter bekend as Numerie. Die veertig jaar periode waarin die volk in die woestyn rondgeswerf het, word tot vandag … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

KEYS TOWARDS ENTERING THE KINGDOM OF HEAVEN

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged | Leave a comment

POORTE WAT NOOIT GESLUIT WORD NIE

Tydens die Babiloniese ballingskap (ongeveer 550 v.M.) profeteer die profeet Yegeskel (Esegiël) van ʼn tydperk wanneer daar (weer) ʼn tempel gebou gaan word en daar ʼn muur rondom die stad sal wees wat 12 poorte bevat: “En dit is die uitgange van die stad: aan die noordekant vier duisend vyf honderd el lengtemaat (4500 el … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

DIE VERHEWE EEN

Die Torah lesing van hierdie week kom uit Shemot (Exodus) 18-20 en dit word aangevul met een gedeelte uit die profetiese boeke, YeshaYahu (Jesaja) 6, en een gedeelte uit die Nuwe Verbond (Matteus 6-7, wat deel uitmaak van die “Bergrede” of “Sermon on the Mount”).   Soms is dit nie so maklik om die goue draad … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

APPROACHING THE KINGDOM WITH VIOLENCE

As far back as I can remember, people have had difficulties understanding the two passages where Y’shua seems to be saying that some people are approaching the kingdom with violence: Mat 11:12-13 “And from the days of Yochanan the Immerser till now the reign of the heavens is violated, and the violent seize it. For … Continue reading

Posted in | Tagged , | Leave a comment

MAAK GEREED VIR DIE EWIGHEID

Toe Yahweh sy hand na Avraham uitgesteek het en met hom begin bemoeienis maak het, was dit die begin van ‘n baie lang leerproses vir Avraham. Hy moes leer om na die wêreld te kyk soos wat Yahweh na die wêreld kyk. Hy moes sy eie waardes en gebruike en voorkeure eenkant toe skuif om … Continue reading

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

‘n Blog in diens van die Koninkryk

Ek het groot waardering vir die bydraes en kommentaar wat tot dusver op elkeen van die onderwerpe van bespreking gelewer is, veral die goeie gesindheid waarin daar deelgeneem word.  Dankie vir elkeen se woorde van bemoediging – teenoor mededeelnemers, maar ook lof wat soms na hierdie kant toe laat val word, waarvan ek sommer dadelik … Continue reading

Posted in General | Tagged , | 24 Comments

‘n Waardige Koning

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die Koning kom vir kinders

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Waarmee sal ons besig wees?

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Leer van die Vyeboom

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Die Minste in die Koninkryk

The file may be viewed here.

Posted in | Tagged , | Leave a comment